2009. augusztus 14.

MELYEK AZOK A KERDESEK

Miket felteszunk akkor amikor a Bibliat tanulmanyozzuk?


1.Mi annak a resznek a temaja, s fontosabb szavak amik benne elofordulnak.

2.Irjuk le a fontosabb szavakat,huzzuk ala ,jelezzuk ki valamikeppen.

3.Minden alkalommal mikor egy reszt olvasunk a Bibliabol,tegyuk fel a kovetkezo kerdeseket:

a) Ki irta vagy szolt?Kinek volt irva? Kirol beszel?

b)Melyek a fontosabb esemenyek?A leirt tanulsag? S milyen cellal volt leirva?

c)Hol van a resz iroja,hat az olvasok,s hol jatszodnak a leirt esemenyek? Az O vagy Uj testamentumban jatszodik az esemeny?

d)Megtortent esemenyrol vagy jovobenirol van szo?

e)Miert tortent vagy esetleg tortenik ugy?

f)Mikent kell elnem a leirtak fenyeben?

4.Keresd ki azokat a szavakat melyek :ellentetet,hasonlatot fejeznek ki,kifejezest mely az idot mutatja.

a)ellentet,mint:vilagossag es sotetseg,beke es haborusag stb.

b)hasonlosag :mint,mint az is.

c)kovetkeztetes:

d)idot kifejezo szavak mint:mikor,azutan ,meddig stb.

Olvassuk el a Mozes II-ik konyve 17 es probaljuk elemezni a fent leirt lepeseket hasznalva.
1. És elindula Izráel fiainak egész gyülekezete a Szin pusztájából, az Úr rendeléséhez képest az ő útjok rendje szerint és tábort ütének Refidimben. De a népnek nem vala inni való vize. 2. Verseng vala azért a nép Mózessel és mondák: Adjatok nékünk vizet, hogy igyunk. És monda nékik Mózes: Miért versengtek én velem? Miért kísértitek az Urat? 3. És szomjúhozik vala ott a nép a vízre és zúgolódék a nép Mózes ellen és monda: Miért hoztál ki minket Égyiptomból? hogy szomjúsággal ölj meg minket, gyermekeinket és barmainkat? 4. Mózes pedig az Úrhoz kiálta mondván: Mit cselekedjem ezzel a néppel? Kevés hijja, hogy meg nem köveznek engemet. 5. És az Úr monda Mózesnek: Eredj el a nép előtt és végy magad mellé Izráel vénei közűl; pálczádat is, melylyel a folyót megsujtottad, vedd kezedbe és indulj el. 6. Ímé én oda állok te elődbe a sziklára a Hóreben, és te sujts a sziklára, és víz jő ki abból, hogy igyék a nép. És úgy cselekedék Mózes Izráel vénei szeme láttára. 7. És nevezé annak a helynek nevét Masszának és Méribának, Izráel fiainak versengéséért, és mert kísértették az Urat, mondván: Vajjon köztünk van-é az Úr vagy nincsen? 8. Eljöve pedig Amálek és hadakozék Izráel ellen Refidimben. 9. És monda Mózes Józsuénak: Válaszsz nékünk férfiakat és menj el, ütközzél meg Amálekkel. Holnap én a halom tetejére állok és az Isten pálczája kezemben lesz. 10. És úgy cselekedék Józsué a mint mondotta vala néki Mózes, megütközék Amálekkel: Mózes, Áron és Húr pedig felmenének a halom tetejére. 11. És lőn, mikor Mózes felemelé kezét, Izráel győz vala; mikor pedig leereszté kezét, Amálek győz vala. 12. Mikor azért Mózes kezei elnehezedének, követ hozának és alája tevék, hogy arra űljön; Áron pedig és Húr tartják vala az ő kezeit, egy felől az egyik, más felől a másik, és felemelve maradának kezei a nap lementéig. 13. Józsué pedig leveré Amáleket és az ő népét fegyver élivel. 14. És monda az Úr Mózesnek: Írd meg ezt emlékezetül könyvbe és add tudtára Józsuénak, hogy mindenestől eltörlöm Amálek emlékezetét az ég alól. 15. És építe Mózes oltárt és nevezé nevét Jehova-Niszszi-nek. 16. És monda: Megesküdött az Úr, hogy harcza lesz az Úrnak Amálek ellen nemzetségről nemzetségre.

Nincsenek megjegyzések: