2011. június 24.

CELTUDATOS ELET HUSZONEGYEDIK NAP


                  OVJAD GYULEKEZETEDIgyekezvén megtartani a Lélek egységét a békességnek kötelében. Efez.4:3


  . Mindezeknek fölébe pedig öltözzétek föl a szeretetet, mint a mely a tökéletességnek kötele.Kol.3:14Kotelessegunk orkodni gyulekezetunk egysegenek megorzesen.
A gyulekezeten beluli egysegnek nagy jelentoseget tulajdonit  az Uj Testamentum.
Isten ohaja , hogy bekessegben es harmonikus egysegben eljunk egymassal.
      Az egyseg a kozosseg lenyeges resze.Ha ezt megrontjuk olyan mintha a szivet tepnenk ki Krisztus Testebol.Urunk Jezus ezert imadkozott:
. De nemcsak ő érettök könyörgök, hanem azokért is, a kik az ő beszédökre hisznek majd én bennem; 
  21. Hogy mindnyájan egyek legyenek; a mint te én bennem, Atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk: hogy elhigyje a világ, hogy te küldtél engem. 
  22. És én azt a dicsőséget, a melyet nékem adtál, ő nékik adtam, hogy egyek legyenek, a miképen mi egy vagyunk:Janos 17:2o-22
      Az Apa Fiu es Szentlelek kozti egyseg , mint felsofoku pelda all ellottunk.Ugyanakkor Isten mint magasfoku pelda a szeretetben, onfelaldozasban es tokeletes harmonia.
Itt a Foldon Isten szamara a legertekesebb Krisztus Teste, a Gyulekezet.A legmagasabb arat fizette erte s azt akarja , hogy vedve legyen.
Ezert ha Isten gyulekezetehez tartozunk kotelessegunk azt vedni is.
. Igyekezvén megtartani a Lélek egységét a békességnek kötelében. Efezus 4:3

     Oszpontosits a kozos allaspontokra s ne az ellentetre.

Azért tehát törekedjünk azokra, a mik a békességre és az egymás épülésére valók. Roma 14:19

Ugyanaz a lelek kot ossze egyetlen testte, kulonbseg nelkul:

12. Mert nincs különbség zsidó meg görög között; mert ugyanaz az Ura mindeneknek, a ki kegyelemben gazdag mindenekhez, a kik őt segítségül hívják. Roma 10:12

Altalaban a konfliktusok kozottunk aannak a jele, hogy nem a fontos dolgokra koncentralunk, hanem a jelentektelenen akadunk meg

   A hitben erőtelent fogadjátok be, nem ítélgetvén vélekedéseit   Roma 14:1

Pal apostol erre hivja fel a figyelmet:
 Kérlek azonban titeket atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus nevére, hogy mindnyájan egyképen szóljatok és ne legyenek köztetek szakadások, de legyetek teljesen egyek ugyanazon értelemben és ugyanazon véleményben. 1 Kor.1:10

 Legy kovetkezetes elvarasaidban.

Mikor felfedezed a Bibliaban , milyennek is kell lennie egy igazi kozossegnek, lehet elbatortalanodsz latvan a kulonbseget a realis es idealis kozott.Viszont nekunk szeretnunk kell Gyulekezetunket a tokeletlensege ellenere is.
Ohajtvan az idealist s itelven a realist kiskorusagunkrol teszunk bizonysagot.Azonban nem elegedhetunk meg a valosaggal anelkul , hogy az idealisra torekedjunk, mert ez mar onelegedettseg.
A nagykorusag azt jelenti , hogy ezzel a nyomassal bennunk elunk.
Megtortenik , hogy egyesek kiabranditanak, vagy eppen leertekelnek, azonban ez nem azt jelenti, hogy tobbe ne legy veluk kozossegben.

Teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszútűréssel, elszenvedvén egymást szeretetben, 
  Igyekezvén megtartani a Lélek egységét a békességnek kötelében. Efezus 4:2-3

Nem elhagyva gyulekezetunk , hanem megoldva az adodo problemat talaljuk meg az utat egy erosebb jellem es melyebb kozosseg fele.
Isten mindannyiunkat tanitani akar,s maskulonben sem letezik egy tokeletes Gyulekezet ahova szaladhatsz.

   Batorits, ahelyett hogy kritizalj

Annakokáért egymást többé ne kárhoztassuk: hanem inkább azt tartsátok, hogy a ti atyátokfiának ne szerezzetek megütközést vagy megbotránkozástRoma 14:13

Amikor itelkezel, Isten munkajaba avatkozol.

. Te pedig miért kárhoztatod a te atyádfiát? avagy te is miért veted meg a te atyádfiát? Hiszen mindnyájan oda állunk majd a Krisztus ítélőszéke elé.Roma 14:10

Ne legyunk a Satan eszkoze, mert o az aki:
mert a mi atyánkfiainak vádolója levettetett, ki vádolja vala őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt Jelenesek 12:10

Gyertek es:
Azért tehát törekedjünk azokra, a mik a békességre és az egymás épülésére valók. Roma 14:19

   Alljunk ellene a pletykanak

A pletyka azt jelenti , hogy olyan informaciokat terjesztunk ami rajtunk kivul tortenik.Viszont mi nemhogy nem kell terjesszuk , hanem meg meg se hallgassuk.
 A gonosztevő hallgat az álnok beszédekre, a csalárd hallgat a gonosz nyelvre.Peld.17:4

A fajdalmas az , hogy nem a farkasok tamadjak a nyajat, hanem a juhok egymast.Ezert Pal felhivja  a figyelmet:

Ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, hogy egymást fel ne emészszétek. Gal.5:15

  Isten gyakorlatias megoldasa a konfliktusra

Jezus 3 lepesre hivja fel figyelmunk a konfliktusok megoldasaban:
 Ha pedig a te atyádfia vétkezik ellened, menj el és dorgáld meg őt négy szem között: ha hallgat rád, megnyerted a te atyádfiát; 
  16. Ha pedig nem hallgat rád, végy magad mellé még egyet vagy kettőt, hogy két vagy három tanú vallomásával erősíttessék minden szó. 
  17. Ha azokra nem hallgat, mondd meg a gyülekezetnek; ha a gyülekezetre sem hallgat, legyen előtted olyan, mint a pogány és a vámszedő. Mate 18:15-17

Tehat ahelyett , hogy egy harmadik szemelynek sirjuk el problemank, probaljuk az illeto szemellyel megoldani.

    Tamogasd lelkipasztorod es a Gyulekezet eloljaroit.

A Biblia kategorikus ebbol a szempontbol:
Engedelmeskedjetek előljáróitoknak és fogadjatok szót, mert ők vigyáznak lelkeitekre, mint számadók; hogy ezt örömmel míveljék és nem bánkódva, mert ez néktek nem használ. Zsidok 13:17
Mikor tiszteljuk azokat akik vezetnek mi vedjuk Gyulekezetunket.Eloljaroinknak szukseguk van imadsagunkra,szeretetunkre, megbecsulesunkre, s elismeresunkre.

Kérünk továbbá titeket atyámfiai, hogy becsüljétek azokat, a kik fáradoznak közöttetek, és előljáróitok az Úrban, és intenek titeket; 
  És az ő munkájokért viseltessetek irántok megkülönböztetett szeretettel.1Thesz.5:12-13A nap gondolata:Kotelessegem vedeni Gyulekezetem egyseget

Megtanulando Igevers:  Azért tehát törekedjünk azokra, a mik a békességre és az egymás épülésére valók. Roma 14:19

Megfontolando kerdes:Mit teszek most , hogy gyulekezetem egyseget vedjem

 

2011. június 18.

MILYEN TERMESZETESEN TUDUNK VENNI NEHA DOLGOKAT

Ma reggel dobbentem ra erre, mikor kiulve a padra az udvaron, s elvonult elottem a sok szep virag, zold, az eg olyan melykeken ragyogott ram, s ekkor tudatosult bennem, hogy micsoda kegyelem, hogy megegyszer ranyilott a szemem minderre.Ajandek Istentol,hogy ujbol orvendhetek mindennek.
  Konnyes szemmel adtam halat Uramnak ezert a kegyelemert s talan eloszor eletemben tudatosult bennem, hogy meg akkor is ha az Urral lenni jo, s pihenes minden faradsagbol, szenvedesbol, fajdalmakbol,nagy kegyelem  minden ujabb nap szamunkra.Mert Istentol van.Minden velejaroval.Meg orvendhetunk, meg szolgalhatunk,meg masok javara, oromere lehetunk.Meg formalodhatunk.Mert ez a hivatasunk:

növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. Néki legyen dicsőség, mind most, mind örökkön-örökké. Ámen.


              ALDOTT  VASARNAPOT!

2011. június 12.

CELTUDATOS ELET HUSZADIK NAP


        EGY TONKREMENT  KAPCSOLAT HELYRE ALLITASA


Mindez pedig Istentől van, a ki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és a ki nékünk adta a békéltetés szolgálatát; 2Kor.5:18


 Ha annakokáért helye van Krisztusban az intésnek, ha helye van a szeretet vígasztalásának, ha helye van a Lélekben való közösségnek, ha helye van a szívnek és könyörületességnek, 
  2. Teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlő indulattal legyetek, ugyanazon szeretettel viseltetvén, egy érzésben, egyugyanazon indulattal lévén; Filippi 2:1-2

Mindig erdemes a megrontott kapcsolatokat helyreallitani.
Mert az elet ertelme, hogy szeretni tanuljunk.
Isten azt akarja , hogy kapcsolatainkat ertekeljuk,s minden eronkkel arra torekedjunk, hogy fenttartsuk oket, ahelyett , hogy lemondjunk rola,mikor valamilyen nezetelteres , konfliktus adodik.
Mert erre tanit a Biblia:” nékünk adta a békéltetés szolgálatát;
Ezert az Ujtestamentum a legnagyobb reszben arra osszpontosul , hogy tanitson arra , mikent eljunk egy harmonikus ,kapcsolatban egymassal.
A békességes tűrésnek és vígasztalásnak Istene pedig adja néktek, hogy ugyanazon indulat legyen bennetek egymás iránt Krisztus Jézus szerint: 
  6. Hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek az Istent és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyját. 
  7. Azért fogadjátok be egymást, miképen Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Roma 15:5-7

A  felnott kor egyik jele az egymassal valo jo megertesben valo eles.

Mivel Krisztus csaladjanak fontos jellemzoje a szeretet, egy megrontott kapcsolat szegyenteljes bizonyitek erre.
 Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Janos 13:35
mondta Urunk Jezus.

Ezert is feddi Pal apostol a korintusbelieket, kik partokra  szakadtak s egymas ellen perbe szalltak.
. Megszégyenítéstekre mondom: Hát nincs ti köztetek egy bölcs ember sem, a ki ítéletet tehetne az ő atyjafiai között? 1 Kor.6:5
 S tanacsolja oket:
 Kérlek azonban titeket atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus nevére, hogy mindnyájan egyképen szóljatok és ne legyenek köztetek szakadások, de legyetek teljesen egyek ugyanazon értelemben és ugyanazon véleményben. 1Kor. 1:10
Ezert be kell toltenunk kuldetesunk:” a bekeltetes szolgalatat”
Boldogok a békességre igyekezők: mert ők az Isten fiainak mondatnak.Mate 5:9

A bekeltetes nem azt jelenti , hogy tagadjuk a problemat s menekulunk tole, mert ez gyavasagot jelent,hanem a konfliktusok megoldasara torekedjunk , mikor ez szukseges.De mindent a Szentlelek vezerlete alatt, szeliden es bolcsesseggel.

             Hogyan allitunk helyre egy megrontott kapcsolatot?

7 lepest kovetunk az elrontott kapcsolat helyreallitasara:

           1.Beszelj Istennel mielott az illetovel beszelsz
Ha ahelyett , hogy egy harmadik szemellyel targyalnad meg az adott problemat, Isten ele viszed , azt fogod eszlelni , hogy Isten megvaltoztatja vagy a te szived , vagy a masik szemely szivet, anelkul , hogy ezert kozbenjarj.Minden kapcsolatod jobb lesz ha imadkozol ertuk.
  Hasznald az imadsagot , a fuggoleges beszelgetesre.Mondj el mindent Istennek,sird el neki panaszaid.Ot sosem zavarod,sebeiddel,hatarozatlansagoddal,mergeddel, vagy barmilyen mas lelki megnyilvanulasoddal.Mond el Istennek pontosan amit erzel.
 Jakab apostol eszrevette , hogy nagyon sok problemank abbol adodik, hogy hianyos az imaeletunk
 Honnét vannak háborúk és harczok közöttetek? Nem onnan-é a ti gerjedelmeitekből, a melyek a ti tagjaitokban vitézkednek? 
  2. Kívántok valamit, és nincs néktek: gyilkoltok és irígykedtek, és nem nyerhetitek meg; harczoltok és háborúskodtok; és nincsen semmitek, mert nem kéritek. Jakab 4:1-2

              2.Legy mindig a kezdemenyezo
 Nem szamit ha  a sertett vagy a serto vagy, legy mindig az ki az elso lepest teszi.
A megrontott kapcsolatnak oly nagy a jelentosege, hogy Jezus megparancsolta , hogy az oltar elotti dicsoitesnel is tobbre becsuljuk a helyre hozott kapcsolatot.

 Azért, ha a te ajándékodat az oltárra viszed és ott megemlékezel arról, hogy a te atyádfiának valami panasza van ellened: 
  24. Hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat, és menj el, elébb békélj meg a te atyádfiával, és azután eljövén, vidd fel a te ajándékodat.Mate 5:23-24

Ne halogassuk helyreallitani kapcsolataink.Minel hamarabb tortenik , annal konyebb a megoldasa, mert a halogatas melyiti az ellenszenvet, s az ido nem oldja meg hanem megfertozi a sebeket.
A megrontott kapcsolat Istennel valo kapcsolatunkat is megrontja, tehat szellemi eltunk romlasahoz vezet.
 A férfiak hasonlóképen, együtt lakjanak értelmes módon feleségükkel,az asszonyi nemnek, mint gyöngébb edénynek, tisztességet tévén, mint a kik örökös társaik az élet kegyelmében; hogy a ti imádságaitok meg ne hiúsuljanak. 1 Peter 3:7
Erre tanit Job konyve is: Mert a bolondot boszúság öli meg,Job 5:2a

                3.Probald megerteni a masik erzeseit

 Ne nézze kiki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is. Filippi 2:4

Oszpontositsunk a masik erzelmeire,inditookara s ne a cselekedetre,probaljuk megerteni.

A nehezteles nem jo tanacsado, hanem egyugyuen viselkedunk.
David is tudta ezt:
Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim: 
  22. Akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad. 
Ellenkezoleg:
. Az embernek értelme hosszútűrővé teszi őt; és ékességére van néki elhallgatni a vétket. 
Prov.19:11
Kapcsolataink helyreallitasara :
. Mindenikünk tudniillik az ő felebarátjának kedveskedjék annak javára, épülésére.Roma 15:11
Mert ugye:

  Roma 15:3Mert Krisztus sem önmagának kedveskedett, hanem a mint meg van írva: A te gyalázóidnak gyalázásai hullottak reám.  
            4.Valld be a konfliktus kialakulasaban valo reszed

Ha igazan ohalytod a kapcsolat helyreallitasat be kell ismerned a hibad

Képmutató, vesd ki előbb a gerendát a te szemedből, és akkor gondolj arra, hogy kivessed a szálkát a te atyádfiának szeméből!Mate 7:5
S ezaltal vilagosabban latjuk a dolgokat.
Mert a Biblia ezt mondja:  Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg és igazság nincsen mi bennünk. 1Janos 1:8

Alazattal beismerve hibank,felvallalva reszunk ebben a konfliktusban,megoldhatjuk azt.

                 5.Tamadd meg  a problemat , ne a szemelyt


  1. Az engedelmes felelet elfordítja a harag felgerjedését; a megbántó beszéd pedig támaszt haragot.Peld.15:1

Konfliktusaink megoldasaban fontos nemcsak mit szolunk, hanem mikent szoljuk.Ha serto fellegzos szavakat hasznalunk , megha igazunk is van csak rombolunk vele.Szukseges szeliden,bolcsen hozza allni a dolgokhoz.

A ki elméjében bölcs, hívatik értelmesnek; a beszédnek pedig édessége neveli a tudományt.Peld.16:21

A zsortolodo szavak nem vezetnek eredmenyre.Agressziv modon nem oldhato meg a nezetelteres.
 Semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származzék, hanem csak a mely hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak.Efezus 16:21

                6.Ne legy rest az egyuttmukodesre

 Ha lehetséges, a mennyire rajtatok áll, minden emberrel békességesen éljetek. Roma 12:18

A bekeert mindig megkell fizetnunk az arat.Neha buszkesegunkkel fizetunk,maskor onzosegunkrol kell lemondanunk,de a beke miatt mindent meg kell tennunk , hogy a kituzott celt elerjuk.Vagyis a megbekelest, s a helyreallitott kapcsolatot.
. Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek; a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek Roma 12:10

Semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiábavaló dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbeknek tartván ti magatoknál. Filippi 2:3

. Boldogok a békességre igyekezők: mert ők az Isten fiainak mondatnak.Mate 5:9

              7.Tedd a hangsulyt a megbekelesre s ne a megoldasra

Nem helyes dolog elvarni , hogy mindenki egyetertsen mindennel.A megbekeles a kapcsolatra osszpontosul s nem a problemara magara.
Amikor a megbekelesre osszpontositunk maga a problema elveszti jelentoseget.
Mi helyreallithatunk egy kapcsolatot anelkul , hogy megoldjuk a koztunk levo nezeteltereseket.
Megtortenik , hogy kulonbozo velemennyel vagyunk  s megis bekesseg van.
Isten egyseget akar s nem egyesegesseget.
Bekessegben lehetunk meg ha nem is latjuk egyforman a dolgokat.

A nap gondolata:A kapcsolatokat erdemes helyreallitani

Megtanulando Igevers:  Ha lehetséges, a mennyire rajtatok áll, minden emberrel békességesen éljetek. Roma 12:18

Megfontolando kerdes:Kivel kell helyreallitanom a megromlott kapcsolatot?2011. június 11.

IGY UNNEPELT JONATAN
ISTEN ALDASA KISERJE EGESZ ELETED JONATAN!

2011. június 10.

ALDOTT EDES OTTHON!

Hat talan sosem vagytam ennyire itthon lenni s egy kicsit megpihenni.Vagy talan a kozeledo 60-as szam teszi meg hatasat? Nem tudom, de, habar annyi oromot hoz szamomra a gyerekeknel letel, ez alkalommal nagyon igenyeltem az itthoni csendet.
 S nem is a betervelt napon jottem haza , hanem kihasznalva egy jo alkalmat egy nappal hamarabb.Ugyanis az ottani kis orvosnonk ,Alina   utazott haza Szebenbe s kaptam az alkalmon s vele utaztam haza.
  A tegnap reggel aldott iget kaptam az Urtol:
 És lesz az Úr nyomorultak kővára, kővár a szükség idején. 
  11. Azért te benned bíznak, a kik ismerik a te nevedet; mert nem hagytad el, Uram, a kik keresnek téged. 
Zsoltar 9:10-11


Szivem orommel telt meg s dudolgattam a 34-es Zsoltar elso verseit:


Áldom az Urat minden időben, dicsérete mindig ajkamon van!
  3. Dicsekedik lelkem az Úrban; s hallják ezt a szegények és örülnek.
  4. Dicsőítsétek velem az Urat, és magasztaljuk együtt az ő nevét!
  5. Megkerestem az Urat és meghallgatott engem, és minden félelmemből kimentett engem.
  6. A kik ő reá néznek, azok felvidulnak, és arczuk meg nem pirulMilelott elindultam volna gyorsan befejeztem az elozo este megkezdett szuletesnapi tortat.Jonatan a Raul kissebbik fia tolti ma a 7 evet.
 Deli oraban kellett indulnom , mikor az elore jelzett vihar tombolt,zaporesovel.Nem szeretek  egyeltalan ilyen idoben utazni, de mennem kellett s eszembe jutottak a reggeli igek:" Aldom az Urat minden idoben",s nekivagtam.
 Hala az Urnak , hogy jo korulmenyek kozott estere mar itthon voltam.
S mindig mikor egy keves idore tavol vagyok itthonrol olyan gyonyoru latvany vart ram az udvaron, a kertben.
Kinyilott a malyva es a klematitisz 


S egy nagyon kedves meglepetes is vart ram.Ujra tunderjaras volt.Ezuttal innen.
Koszonom Monika!Nagyon kedves vagy.Legkozelebb meg irok errol.
Most meg le kell raznom magamrol a faradtsagot, amennyire tudom bepotolni az olvasnivalot.
S meg egy kellemetlen meglepetes:Eltuntek a rendszeres olvasoim.Remelem nem sokaig.Ez is egy trefa?2011. június 2.

MINDIG KELLEMESEN LEP MEG

 Ha ujabb olvasot fedezek fel blogomon.Ma ez a kedves nev vart ram:Eszter Járominé Németh-
S meg akkor is ha kozelebbit nem tudok rola , szeretettel udvozlom s kivanom , hogy jol erezze magat itt.
Viszont tudom, hogy ez nagyban fugg tolem is, s egyben kotelez.
 Pedig az utobbi idoben azon kaptam ra magam , hogy inkabb fogyasztova valtam.Olvasom csupan a blogokat(lathato megjegyzeseimen),pedig olyan jol eltervezem napkozben-mikozben
vegzem dolgom , szep rendben-fozes, takaritas,oviba jaras,kert rendben tartasa, mosas-de mire este (jo faradtan) gep ele ulok, mar csak az olvasasra futja.S neha olyan taviratos bejegyzesre.Pedig oszinten ezen valtoztatni akarok.Mert valahogy elkoteleztem magam feletek , hogy szolgalni fogok ezzel is, viszont nem a tenyek felsorolasaval,hanem megosszam tapasztalataim a mindennapi harc gyozelmeirol, kudarcairol.
Talan az utobbi idoben csend volt itt,csendes mederben folyik minden.
Meg ket nap(a maival) s ujbol utazom.Viszem Priscillat szuleihez , s egy hetet toltok en is Olteniaban.Ugyhogy megint csak alkalomadtan lesz bejegyzes.
  Aldott napot mindenkinek!