2009. szeptember 25.

FELFEDEZTETEK-E MILYEN JELENTOSEGGEL BIR

Az elobbi bejegyzesben ami Jeruzselemben tortent.Ha igen ,ha nem ismeteljuk meg.Eloszor is lassuk Igek altal mi tortent Ezekiel idejen ott Jeruzsalemben,mielott a nep fogsagba vitetett.S ne feledjuk nekunk irodott.
És eltávozék az Úr dicsősége a Kérubról, a ház küszöbére, és megtelék a ház a felhővel, és a pitvar betelék az Úr dicsőségének fényességével.(Isten Haza kuszoben all utra keszen)Ezekiel 10:4
És elvonula az Úrnak dicsősége a ház küszöbétől, és álla a Kérubok fölé.(Isten eltavozott Hazatol)10:18
És fölemelék a Kérubok szárnyaikat, és fölemelkedének a földről szemem láttára kimentökben és a kerekek is mellettök; és megállának az Úr háza keleti kapujának bejáratánál, és Izráel Istenénekdocsosege vala felul o rajtok.(Isten, Haza folott all)10:19
És fölemelék a Kérubok szárnyaikat s a kerekek mellettök, és Izráel Istenének dicsősége rajtok felül vala. 23. És felszálla az Úrnak dicsősége a város közepéből, és álla a hegyre, mely a várostól keletre van.(Isten kivonult Jeruzsalembol az Olajfak hegyere)11:22,23
Mi is tortent?Latjuk Istent milyen nehezen tavozik Hazabol,a Hazbol melyre Nevet helyezte.Latjuk -e Istent mikent habozik elhagyni e helyet,varvan hogy talan, talan hallatszik megteresre szolo kialtas a varbol,bar egyetlen szo is nepe reszerol,egy lelek mely bunei felett sir,mely konyorog bocsanatert!Szeretne meg elidozni idot adni nepenek a megteresre!Nem orvend annak hogy el kell hagynia a varost,mert tudja hogy milyen nyomorusag kovetkezik rajuk.O nem turhette tovabb a nepe eltavolodasat, s idegen isteneknek valo aldozasat.Minden idegen isten mogott egy ordog all(.Sőt, hogy a mit a pogányok áldoznak, ördögöknek áldozzák és nem Istennek1Kor.10:20a)
Mikozben Isten keszulodik elhagyni a varost,a profeta felkiallt:"Uram,Istenem megakarod semmisiteni meg a mi megmaradt Izraelbol?"
De Isten megtartja Szovetseget:Ezokáért mondjad: így szól az Úr Isten: Mivelhogy távol vetettem őket a pogányok közé, és szétszórtam őket a tartományokba, tehát én leszek nékik templomul rövid időre a tartományokban, a melyekbe mentek. 17. Ennekokáért mondjad: Így szól az Úr Isten: Egybegyűjtelek titeket a népek közül és együvé hozlak titeket a tartományokból, a melyekben szétszórattatok, és adom néktek Izráel földjétÉs bemennek oda és eltávolítják minden ő fertelmességeit és minden útálatosságait ő belőle. 19. És adok nékik egy szívet, és új lelket adok belétek, és eltávolítom a kőszívet az ő testökből, és adok nékik hússzívet
Elkepzelhetjuk mikent batoritotta ez az igeret a nep szivet ez az igeret az uj varosrol,melynek neve :IEHOVA -SAMA
Köröskörül tizennyolcezer sing; és a város neve ama naptól fogva: Ott lakik az Úr!
Mara Natha A mi Urunk jon!Varod-e az Urat hogy dicsosegebe vigyen?Hogy Vele lakjunk az Uj Jeruzsalemben?
Az igeret es remeny Isten nepenek volt adva,s megis csak 600 ev utan teljesedett be Izrael nepen.De meg akkor sem teljesedett be teljesen az Ezekiel 48:35-ben adott profecia,az Ur Jezus visszajovetelekor fog teljes egeszeben beteljesedni.
Pontosan 70 eves babiloni rabsag utan a nepnek egy kicsiny resze,Ezsdras es Zorobabel vezetese alatt elkezdik Isten Hazanak epiteset.(Ezsdras konyve),majd Nehemias vezetese alatt fejezik be a var epiteset.A masodik Haz nem volt olyan mint a Salamon altal epitett s Isten dicsosege sem lakozott benne Isten megigerte az utolso profeta Malakias altal :Ímé, elküldöm én az én követemet, és megtisztítja előttem az útat, és mindjárt eljön az ő templomába az Úr, a kit ti kerestek, és a szövetségnek követe, a kit ti kívántok; ímé, eljön, azt mondja a Seregeknek Ura
.E pofecia utan Isten 400 evig nem kuldott egyetlen profetat sem Izraelbe,egesz az Ur szuleteseigKi Isten Kovete volt.
Simon felismerte a csecsemot:Mert látták az én szemeim a te üdvösségedet, 31. A melyet készítettél minden népeknek szeme láttára; 32. Világosságul a pogányok megvilágosítására, és a te népednek, az Izráelnek dicsőségére.Lukacs 2:30-31
Harminc eves koraban Jezus Krisztus ki IEHOVA-SAMA,megkezdte munkajat tanitvan a nepet.Ok lattak a csodakat mik veghez vit hallottak tanitani,s megis nem hittek el hogy O IEHOVA SAMA.Nem hallgattak szavara s nem hittek hogy O ADONAI,s kovet ragadtak hogy megoljek(Janos 8:59)Nem akartak elhinni hogy O IEHOVA IIRE,mikor a Hazabol hirdette az Iget,Haz mely azon hegyen epult hol Abraham fiat hozta felaldozni.Ok bedugtak fuluket,megkemenyitettek szivuket s nem fogadtak el pasztoruknak az Urat(IEHOVA -RAAH) mely orok eletet adhat .Janos 6:66. Ettől fogva sokan visszavonulának az ő tanítványai közül és nem járnak vala többé ő veleNem fogadtak el zaszlojuknak ,IEHOVA-NISI,hogy maga kore gyujthesse oket!Miert?
Mert az Isten igazságát nem ismervén, és az ő tulajdon igazságukat igyekezvén érvényesíteni, az Isten igazságának nem engedelmeskedtekMert a törvény vége Krisztus(IEHOVA-TIDKENU) minden hívőnek igazságára.10:3
Mikor eltokeltek hogy megfogjak a Gecsemane kertjeben,hogy kivegezzek,ok nem tudtak hogy Jezus Krisztus IEHOVA-SAVAOT(A SEREGEK URA) Kinek egy szavara : Avagy azt gondolod-é, hogy nem kérhetném most az én Atyámat, hogy adjon ide mellém többet tizenkét sereg angyalnál.Mate 26:53
Keresztre feszitettek s testebol viz es ver folyt s ok nem tudtak hogy ez gyogyir mert az Ur nem mas mint IEHOVA RAFA(ISTEN AKI GYOGYIT)
Mert a nep mely bekessegre vagyott nem fogadta el Kit Isten kuldott: Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által,hanem elvetette a bekesseg Istenet IEHOVA-SALOMOT.
S megis az Ur veghezvitte kuldeteset:. És megismertettem ő velök a te nevedet, és megismertetem;
33 ev alatt melyet a foldon toltott az Ur tobbszor is be es kijott Atyja Hazabol.Viszont egy napon mint Isten dicsosege is mely eltavolodott Hazatol,O is sirt Jeruzsalem felett:. Jeruzsálem, Jeruzsálem! Ki megölöd a prófétákat és megkövezed azokat, a kik te hozzád küldettek, hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, miképen a tyúk egybegyűjti kis csirkéit szárnya alá; és te nem akartad. 38. Ímé, pusztán hagyatik néktek a ti házatok. 39. Mert mondom néktek: Mostantól fogva nem láttok engem mindaddig, mígnem ezt mondjátok: Áldott, a ki jő az Úrnak nevében!S veglegesen elhagyta Jeruzsalemet.
Azok akik Ot befogadtak Ot ,a Szent Szellem Templomava lettek:16. Nem tudjátok-é, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke lakozik bennetek.
Ezert ez igazsag alapjan eljuk eletunket,Isten hit altal lakozik azokban kik Ot elfogadtak,s Neki szolgalnak s varjak Fia eljovetelet Kit a halabol feltamasztott azok udvossegere kik Benne hisznek.És várjátok az Ő Fiát az égből, a kit feltámasztott a halálból, a Jézust, a ki megszabadít minket amaz eljövendő haragtól.1Tesz.1:10
Az O testamentumban Isten megigerte: És szerzek velök békességnek frigyét, örökkévaló frigy lesz ez velök; és elültetem őket és megsokasítom, és helyheztetem az én szenthelyemet közéjök örökké. 27. És lesz az én lakhelyem felettök, és leszek nékik Istenök és ők nékem népem. 28. És megtudják a pogányok, hogy én vagyok az Úr, ki megszentelem Izráelt, mikor szenthelyem közöttök lesz mindörökké.
Jeruzsalem neve IEHOVA SAMA lesz.

2009. szeptember 21.

ISTEN NEVE XXXII-IK RESZ

A Gyulekezet kezdeten a hivek koszontese ezzel a szoval tortent:MARA NATHA-A mi Urunk jon!
De talal -e vajon hitet a foldon mikor visszajon?Vajon ugyanaz fog-e tortenni Isten gyulekezetevel is mint nepevel mielott Babilonba vitetett?? Ki hagyta magat a vilag bune altal rabul ejteni?Isten engedte hogy Babilonba vitessek mert inkabb szolgalt a bunnek mint Istenek.Milyen fajdalmas volt Istennek latva nepe szivenek romlasat.Vajon nem igy szomorodik meg lelke Gyulekezete mai helyzetet latva?
Isten fajdalmarol es iteleterol Ezekiel konyveben olvasunk:Ezekiel konyve a babiloni foglyok szamara irodott, s megis mikor az elso reszek irodtak Jeruzsalem meg nem volt megsemmisitve.

Akkor megemlékeznek én rólam menekültjeitek a pogányok közt, kik közé fogságba vitetének, mert megtörtem parázna szívöket, mely tőlem elszakadt, és bálványaikkal paráználkodó szemeiket, és megundorodnak önmagok előtt a gonoszságokért, melyeket cselekedtek minden útálatosságuk szerint. 10. És megismerik, hogy én vagyok az Úr: nem hiába mondottam, hogy megcselekszem velök e gonoszt. 11. Így szólt az Úr Isten: Csapj tenyeredbe, toppants lábaddal és mondd: Jaj az Izráel háza minden gonosz útálatosságáért, mert fegyver, éhség és döghalál miatt hullanak el; 12. A ki messze van, döghalál miatt hal meg, a ki közel van, fegyver miatt esik el, és a ki megmaradt biztonságban, éhség miatt hal meg; és teljessé teszem búsulásomat rajtok. 13. És megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, mikor sebesültjeik ott lesznek bálványaik között az ő oltáraik körül, minden magas halmon, minden hegyeknek tetein, minden zöld fa alatt és minden lombos terpentinfa alatt, a hol csak kedves illatot adának minden bálványaiknak. 14. Kinyújtom azért kezemet reájok, és teszem a földet kietlen pusztasággá, a pusztától fogva Dibláig minden lakóhelyökön, hadd tudják meg, hogy én vagyok az Úr!És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván: 2. És te, embernek fia, így szól az Úr Isten Izráel földjének: Vége! eljött a vég a föld négy szárnyára! 3. Immár itt a vég rajtad; s bocsátom haragomat reád, és megítéllek útaid szerint, és vetem reád minden útálatosságodat. 4. És nem kedvez az én szemem néked, sem meg nem szánlak; hanem a te útaidat vetem reád, és útálatosságaid közötted lesznek és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. 5. Így szól az Úr Isten: Ímé veszedelem, egyetlen veszedelem; ímé eljött. 6. Vég jött, eljött a vég, fölserkent ellened, ímé eljött! 7. Eljött a végzet reád, földnek lakosa! eljött az idő, közel a nap, rémülés és nem víg éneklés a hegyeken.6:9-7:7
Ezt olvashatjuk Irving Jensen konyveben." Ezekiel eroszakkal vitetett Babilonba Krisztus elott 597-ben Izrael kiralyaval Ioakinnal egyutt(Kiralyok II.24:10-16).Ezekiel ot ev utan volt felkerve arra hogy profeteljon.Izrael idegen isteneket imadott s ez vegzetes volt szamara s Jeruzsalem szamara.S megis a nepnek nem jott hogy higgye ezt.Hogy Isten pogany nep kezebe adja oket.S megis ez tortent.70 evig tartott a babiloni rabsag.Se tobb se kevesebb."
Az iro ket reszre osztja Ezekiel konyvet:
I.RESZ 1-32-ig s "Isten nincs velunk"
II.RESZ 33-48-ig "ISTEN VELUNK"

Ezekiel 24:2-ben Ezekiel kijelenti hogy Babilon kiralya megkezdte Jeruzsalem ostromat.33:21 kuldott hozza a hirt hogy Jeruzsalem elesett,megvolt semmisitve.E resz utan megkezdodik a profecio hogy a nep kiszabadul a rabsagbol s Jeruzsalem ujra fel lesz epitve.Mint lattuk Isten nepenek nem jott hogy higgye hogy itelet johet rajuk s Jeruzsalem megsemmisulhet s megis ez tortent mert Isten egy feltekeny Isten(CANA-heberul)- s nem nezi el a vegtelensegig hogy nepe idegen istenek utan jarjon.Mozes II. konyve 34:12-17.
Isten nepe nem Ismerte ot azen a neven(IEHOVA SAMA) Ezekiel profetaig, s megis Isten veluk volt minden alkalommal.
20. És elindulának Szukhótból és táborba szállának Ethámban, a puszta szélén. 21. Az Úr pedig megy vala előttök nappal felhőoszlopban, hogy vezérelje őket az úton, éjjel pedig tűzoszlopban, hogy világítson nékik, hogy éjjel és nappal mehessenek. 22. Nem távozott el a felhőoszlop nappal, sem a tűzoszlop éjjel a nép elől.Mozes II.13:20-22
Ímé én Angyalt bocsátok el te előtted, hogy megőrízzen téged az útban, és bevigyen téged arra a helyre, a melyet elkészítettem. 21. Vigyázz magadra előtte, és hallgass az ő szavára; meg ne bosszantsd őt, mert nem szenvedi el a ti gonoszságaitokat; mert az én nevem van ő benne. 22. Mert ha hallgatándasz az ő szavára; és mindazt megcselekedénded, a mit mondok: akkor ellensége lészek a te ellenségeidnek, és szorongatom a te szorongatóidat .Mozes II.23:20-22
S a peldakat meg sorolhatnank.

2009. szeptember 19.

2009. szeptember 18.

MOST ELARULHATOM
Miert is siettem en olyan nagyon elerni ,ujbol visszaterni unokaimhoz.En ezzel a gozos mozdonnyal erkeztem meg hozzajuk,ahol az unnepelt nagyobbik unokam Samuel volt.

MINDENKINEK SZOL


2009. szeptember 13.

ISTEN NEVEI XXXI-IK LECKE

Geofrey Bull Isten Neveert volt bortonbe zarva.Egy kis szuk cellaba ahol nem lathatta a napvilagot.Kinozva volt a vegletekig, s megis megorizte szellemet s ertelmet egeszsegben.Hogyan sikerult ez neki mikor minden ellene volt?Hogy tudott megis hinni mikor kinzoi kezeben volt?
Elviselte mindezeket,s Isten volt orome mert ismerte Isten nevet a IEHOVA-SAMAT ami azt jelenti hogy"OTT LAKIK AZ UR"
Ez ontott bele lelket,adott kitartast a kinokban,egyedulletben,elhagyatottsagban,ellensegei kezeben,mert tudta hogy Isten ott van vele.
Errol ir konyveben" Isten az ero mindenekfelett" -amikor mindenet elvettek s kijelenettek hogy kedveseitol is orokre elkoszonhet,tudta hogy Isten jelenletet senki sem tudja tole elvenni.
"O volt a kenyerem,melyet kinzoim nem ismertek.Az Ur megelevenitett,csillogtatvan arcat rajtam." "Az en reszem az volt hogy hogy arcat lassam egy sotet helyen"

Mert jobb egy nap a te tornáczaidban, hogysem ezer másutt; inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogysem lakni a gonosznak sátorában! 12. Mert nap és paizs az Úr Isten; kegyelmet és dicsőséget ád az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, a kik ártatlanul élnek. 13. Seregeknek Ura! Boldog ember az, a ki bízik benned.Zsolt.84

Isten nepe rabsagba hurcoltatott,engedetlensege miatt,70 evig.
Mert ezt mondja az Úr: Mihelyt eltelik Babilonban a hetven esztendő, meglátogatlak titeket és betöltöm rajtatok az én jó szómat, hogy visszahozzalak titeket e helyre. Jeremias 29:10
Isten hazanak kuszobetol el voltak tiltva.
Ezekiel 10:18-ban a profeta latja :És elvonula az Úrnak dicsősége a ház küszöbétől, és álla a Kérubok föle
. És felszálla az Úrnak dicsősége a város közepéből, és álla a hegyre, mely a várostól keletre van
11:23
Isten igazsagossaga nyilvanult meg ebben is ,nepe engedetlensege miatt.Isten egy uj Nev alatt jeletette ki magat nepenek-IEHOVA -SAMA vagy OTT LAKIK AZ UR!
Ezekiel konyvenek utolso reszeben talalkozunk vele:
. Köröskörül tizennyolcezer sing; és a város neve ama naptól fogva: Ott lakik az Úr!
Ne feledjuk hogy a Bibliaban Isten nevei az Ur jellemet es munkajat fejezi ki.
Mikor Isten"OTT LAKIK AZ UR " nevet adta Ieruzsalemnek O ezzel megigerte hogy jelen lesz ott.Ez a Nev adott batorsagot,tamogatast nepenek.
Ma nekunk is szuksegunk van Isten jelenletere mert csakis igy erzekeljuk jovonket: "kivánatos véget adjak néktek."
Nem eleg nekunk csak a jelenre nezni mivel" Mert a mi országunk mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk"Filippi 3:20

2009. szeptember 11.

A VEGE KOVETKEZIK

A Kay Arthur Isten Nevei bibliatanulmanynak.

Isten utolso Neve melyet tanulmanyozunk IEHOVA SAMA-Isten itt van

E bejegyzes hozzatok szol,huseges olvasoim ,kik velem egyutt tanulmanyoztatok Isten Neveit.
Nevek melyek oly kifelyezoen tukrozik Isten jellemet.Ha arra vagyat ereztek hogy leirjatok mit is jelentett szamotokra ez a tanulmany,batorito lenne mindannyiunk szamara.
En koszonom mindazoknak kiket mindvegig itt ereztem bongeszven e bejegyzeseket,mivel engem is osztonzott hogy kitarto legyek.
Szamomra sokat jelentett hogy ujbol atraghattam magam ezen a konyvon.Megismerve megjobban Megvaltomat,csodalva Szemelyet, s ugyanakkor segitsegemre leven nehez helyzeteimben.
Izrael engedetlensege tanulsag volt hogy elkerulhessem a hibakat melyeket ok elkovettek.
Olyan jo volt tudni hogy Isten Nevei mint egy igeret szol szamunkra,bizhatunk benne,tamaszkodhatunk ra,mindennapjainkat athatja,tanit,erosit,batorit.
Kozelebb hozott Istenhez,mivel meginkabb megismertem Ot.Hiszen ez eletunk celja is:

Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és a kit elküldtél, a Jézus Krisztust

S addig mig e vilag anyagiakban biznak

mi pedig az Úrnak, a mi Istenünknek nevéről emlékezünk meg

EL SADAI (Mindenhato Isten) lat mindent-EL ROI- s gondot visel-EL IIRE.

Ugye milyen csodalatos hogy ez a hatalmas Isten a mi Atyank akiben bizunk.

Milyen halatlansag lenne reszunkrol hogy ne jarjunk mindenben kedveben, s arra igyekezzunk hogy eletunkkel dicsoitsuk Ot,ki ugyanakkor a "mi igazsagunk " is(TEDCHENU) valasz eletunk ertelmere, celjara,O minden mindenekben.

Mivel Isten a mi zaszlonk(NISI) vivjuk husegesen a hitnek mindennapi harcat

. És várjátok az Ő Fiát az égből, a kit feltámasztott a halálból, a Jézust, a ki megszabadít minket amaz eljövendő haragtól.

2009. szeptember 10.

ISTEN NEVEI XXX-IK LECKE(sajnalom hogy ujbol elirtam az elobbit)

Borzadalmas és rettenetes dolgok történnek e földön: 31. A próféták hamisan prófétálnak, és a papok tetszésök szerint hatalmaskodnak, és az én népem így szereti! De mit cselekesznek majd utoljára?!Jeremias 5:30,31

Mert kicsinyeiktől fogva nagyjaikig mindnyájan telhetetlenségnek adták magokat; a prófétától fogva a papig mindnyájan csalárdságot űznek. 14. És hazugsággal gyógyítgatják az én népem leányának romlását, mondván: Békesség, békesség, és nincs békesség.Jeremias 5:13,14

Isten nepe nem akarta hallgatni Isten Igejet s megkemenyitette szivet.Elhagyta Istent hogy mas istenek utan jarjon,hogy azokat szolgalja,s nekik hodoljon.

Ez a gonosz nép, a mely nem akar hallgatni az én beszédeimre, a mely a maga szívének hamisságában jár, és jár idegen istenek után, hogy azoknak szolgáljon, és azokat imádja: olyanná lesz majd, mint ez az öv, a mely egészen hasznavehetetlen. Jeremias 13:10Isten nepet csak a megteres, s megigazulas tudja kimenteni Isten iteletebol.

Hogyha szólok egy nép ellen és ország ellen, hogy kigyomlálom, megrontom és elvesztem: 8. De megtér az a nép az ő gonoszságából, a mely ellen szólottam: én is megbánom a gonoszt, a melyet rajta véghezvinni gondoltam. 9. És hogyha szólok a nép felől és ország felől, hogy felépítem, beültetem 18:6-9

S megis a nep ezt mondja:Ők pedig azt mondják: Hagyd el! Mert mi a magunk gondolatai után megyünk, és mindnyájan a mi gonosz szívünk hamisságát cselekeszszük

Mivel:
Csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az; kicsoda ismerhetné azt

Van -e remenyseg arra hogy az ember Teremtoje kedvere legyen? Sajat erejebol megvalosithatja ezt?

Isten nem olyan mint az ember .O betartja igereteit.O nem valtozik.Az Abrahammal kotott szovetseget betartja

És monda az Úr Ábrámnak: Tudván tudjad, hogy a te magod jövevény lesz a földön, mely nem övé, és szolgálatra szorítják, és nyomorgatják őket négyszáz esztendeig. 14. De azt a népet, melyet szolgálnak, szintén megítélem én, és annakutánna kijőnek nagy gazdagsággal. 15. Te pedig elmégy a te atyáidhoz békességgel, eltemettetel jó vénségben. 16. Csak a negyedik nemzedék tér meg ide; mert az Emoreusok gonoszsága még nem tölt be. Mozes I 15:13-16

O kihozza nepet Egyiptom rabsagabol,de nepe megis legedetlenkedik,s ezert 40 evet toltenek a pusztasagban.
Vigyázzatok atyámfiai, hogy valaha ne legyen bármelyikőtöknek hitetlen gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon. Mert kik keseredtek el, mikor ezt hallák? Nemde mindazok, a kik kijövének Égyiptomból Mózes által? 17. Kikre haragudott vala pedig meg negyven esztendeig? avagy nem azokra-é, a kik vétkeztek, a kiknek testei elhullottak a pusztában? 18. Kiknek esküdött pedig meg, hogy nem mennek be az ő nyugodalmába, hanemha az engedetleneknek? 19. Látjuk is, hogy nem mehettek be hitetlenség miatt.

Zsidok 3:12;16-19

Vegulis Jozsue vezetese alatt bemennek a Kanaan foldjere.Keves ido telik el s anep ujbol elhajlik s idegen isteneknek szolgal.
350 ev telik el s nep kiralyt ker mint a szomszedos nepek.Nem akarta hogy Isten vezesse oket hanem a kiraly.

És mondának néki: Ímé te megvénhedtél, és fiaid nem járnak útaidon; most azért válaszsz nékünk királyt, a ki ítéljen felettünk, mint minden népnél szokás.Samuel I 8:5

Miutan Saul az elso kiraly Izraelben,engedetlensege miatt elvetetett,Isten Davidot teszi Izrael tronjara.David Isten szive szerinti.
Most azonban a te királyságod nem lesz állandó. Keresett az Úr magának szíve szerint való embert, a kit az ő népe fölé fejedelmül rendelt, mert te nem tartottad meg, a mit az Úr parancsolt néked
David utan fia Salamon kerul nepe elere,de elete vegere o is szivet felesegei idegen istenei fele forditja,s halala utan Israel ket reszre oszlik.Eszaki es Deli Kiralysag.
Letezik -e remenyseg arra hogy az ember megjavul?Az evrol evre hozott aldozat a jeruzsalemi templomba eltorolheti a nep bunet?

Minthogy a törvényben a jövendő jóknak árnyéka, nem maga a dolgok képe van meg, ennélfogva azokkal az áldozatokkal, a melyeket esztendőnként szünetlenül visznek, sohasem képes tökéletességre juttatni az odajárulókat. Zsidok 10:1

Nem!Nincs ra remeny.Az embernek uj szivre van szuksege mely nem kivan bunozni.

A birkak es tehenek vere nem tud uj szivet adni az embernek,nem igazulhat meg az ember.

Ezert Isten egy masik Nev alatt tarja fel magat,IEHOVA-TIDCHENU,Az Úr a mi igazságunk

Legeloszor ezzel a nevvel a Jeremias 23:1-6 talakozunk
. Jaj a pásztoroknak, a kik elvesztik és elszélesztik az én mezőmnek juhait, azt mondja az Úr. 2. Azért ezt mondja az Úr, Izráel Istene a pásztoroknak, a kik legeltetik az én népemet: Ti szélesztettétek el az én juhaimat és űztétek el őket; és nem néztetek utánok; ímé, én megbüntetem a ti cselekedeteiteknek gonoszságát, azt mondja az Úr. 3. Juhaimnak maradékát pedig összegyűjtöm minden földről, a melyekre elűztem őket, és visszahozom őket az ő legelőikre, és szaporodnak és megsokasodnak. 4. És pásztorokat rendelek melléjök, hogy legeltessék őket, és többé nem félnek és nem rettegnek, sem meg nem fogyatkoznak, azt mondja az Úr. 5. Ímé, eljőnek a napok, azt mondja az Úr, és támasztok Dávidnak igaz magvat, és uralkodik mint király, és bölcsen cselekszik és méltányosságot és igazságot cselekszik e földön. 6. Az ő idejében megszabadul Júda, és Izráel bátorságosan lakozik, és ez lesz az ő neve, a melylyel nevezik őt: Az Úr a mi igazságunk

Az Ur uj szovetseget iger e Nevvel:
32. Nem ama szövetség szerint, a melyet az ő atyáikkal kötöttem az napon, a melyen kézen fogtam őket, hogy kihozzam őket Égyiptom földéből, de a kik megrontották az én szövetségemet, noha én férjök maradtam, azt mondja az Úr. 33. Hanem ez lesz a szövetség, a melyet e napok után az Izráel házával kötök, azt mondja az Úr: Törvényemet az ő belsejökbe helyezem, és az ő szívökbe írom be, és Istenökké leszek, ők pedig népemmé lesznek. 34. És nem tanítja többé senki az ő felebarátját, és senki az ő atyjafiát, mondván: Ismerjétek meg az Urat, mert ők mindnyájan megismernek engem, kicsinytől fogva nagyig, azt mondja az Úr, mert megbocsátom az ő bűneiket, és vétkeikről többé meg nem emlékezem.

A kegyelem szovetseget,mely uj szivet ad az embernek,mely Isten akaratat ohalytja cselekedni,Ra hallgat.Es O Lelket adja belejuk.

. És adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hússzívet. 27. És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolatimban járjatok és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek.Ezekiel 36:2627

Csupan IEHOVA-TIDCHENU a mi igazsagunk tud megigazitani minket,s buneinktol megszabaditani.
Isten egy "igaz magvat " tamasztott,ki mint Kiraly uralkodik, s az O Neve :

" Az Ur a mi igazsagunk"


2009. szeptember 9.

MINDEN KEDVES OLVASOMNAKKELLEMES EJSZAKAT KIVANOK .E SZEP NAPRAFORGO VIRAGGAL AZ UDVAROMBOL.

2009. szeptember 8.

ISTEN NEVEI XIX-IK LECKE

Zsoltárok könyve 23. rész

Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm. 2. Fűves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. 3. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért. 4. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; a te veszsződ és botod, azok vigasztalnak engem. 5. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt; elárasztod fejem olajjal; csordultig van a poharam. 6. Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, s az Úr házában lakozom hosszú ideig.

Ez a zsoltar egy igazsaggal kezdodik mely kifejezi milyen jelentoseggel bir Isten gyermekei szamara e valosag hogy Isten IEHOVA RAAH.
"Az Ur az en pasztorom ;nem szukolkodom"
Hadd vizsgaljuk meg kozelebbrol mit is jelent ez.

Ahhoz hogy a juhok biztonsagban legyenek 4 dologra van szukseg.

1.A juh jollakott kell legyen.-a juh nem tud pihenni ha ehes.A 2. vers arrol ertesit hogy Pasztor felelossege hogy fuves legelokre vigye juhait,mert ok egyedul nem tatalnak eledelt.

2.Ahhoz hogy a juh pihenhessen biztonsagban kell erezze magat,nem felve semmitol.A juh felenk allat,s egyedul nem tud vedekezni,szuksege van vedlemre.

3.A juh nem tud pihenni ha nyugtalan.Ha egymas ellen szallnak,vagy ha a Pasztor nincs mellettuk elveszitik nyugalmukat.A pasztoruk az aki bekessegben tartja oket,beszeljen hozzajuk s ok megnyugszanak.

4.Ugyancsak zavarva van a juh s nem pihenhet ha legyek,bogarak s kulonfele betegsegek tamadjak.

Vizsgaljunk meg nehany verset megfigyelve mikent visel gondot az Ur minden szuksegunkrol,s ugyanakkor mi a mi felelossegunk minden esetben.

A Pasztor gondoskodik az eledelrol
Mi az en felelossegem?


1Peter 2:2

Mint most született csecsemők, a tiszta, hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek

Zsidok 5:13,14

Mert mindaz, a ki tejjel él, járatlan az igazságnak beszédiben, mivelhogy kiskorú: 14. Az érettkorúaknak pedig kemény eledel való, mint a kiknek mivoltuknál fogva gyakorlottak az érzékeik a jó és rossz között való különbségtételre.

Timotheus 2 level 3:16,17

A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, 17. Hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített

Mozes V-ik konyve 8:3

És megsanyargata téged, és megéheztete, azután pedig enned adá a mannát, a melyet nem ismertél, sem a te atyáid nem ismertek, hogy tudtodra adja néked, hogy az ember nem csak kenyerrel él, hanem mind azzal él az ember, a mi az Úrnak szájából származik

A Pasztor megszabadit a felelemtol

Mi az en kotelessegem?
Janos I konyve 4:16,18

És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet;és a ki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne
A szeretetben nincsen félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár: a ki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben

Timotheus II-ik levele 1:7

Mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten; hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét

Zsoltar 56:3-5

Ellenségeim minden napon tátognak reám: bizony sokan hadakoznak ellenem, oh magasságos Isten! 4. Mikor félnem kellene is, én bízom te benned. Isten által dicsekedem az ő igéjével; az Istenben bizom, nem félek; ember mit árthatna nékem?

A Pasztor bekesseget ad
Mi az en kotellessegem


Mate 6:12,14,15

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek
Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei Atyátok. 15. Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket

Mate 5:23,24

Azért, ha a te ajándékodat az oltárra viszed és ott megemlékezel arról, hogy a te atyádfiának valami panasza van ellened: 24. Hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat, és menj el, elébb békélj meg a te atyádfiával, és azután eljövén, vidd fel a te ajándékodat

Mate 5:44,45,48

Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, a kik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, a kik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, a kik háborgatnak és kergetnek titeket. 45. Hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai, a ki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ád mind az igazaknak, mind a hamisaknak.
Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes.

Filippi 2:3-8

Semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiábavaló dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbeknek tartván ti magatoknál. 4. Ne nézze kiki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is. 5. Annakokáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is, 6. A ki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, 7. Hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén; 8. És mikor olyan állapotban találtatott mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, még pedig a keresztfának haláláig.


A Pasztor megved minden rossztol
Mi az en kotellessegem

Korintusi II-ik level 10:3-5

Mert noha testben élünk, de nem test szerint vitézkedünk. 4. Mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Istennek, erősségek lerontására; 5. Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, a mely Isten ismerete ellen emeltetett, és foglyul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak

Filippi 4:6-7

Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. 7. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.

AZ UR JOVOLTABOL


Megjartuk magunkat ujbol, s minek leginkabb orvendek hogy a dedmamanak volt alkalma meglatogatni az unokakat s dedunokakat.

Kellemes napot tolthettunk egyutt ellatogatva Slatinara is.

Vasarnap pedig egyutt orvendhettem testvereimmal a gyulekezetben.Egesz nemzetkozi talalkozo volt.Azerbajdzsan,Texas,Anglia,Kanada,Nemet,Kina,Filipine volt kepviselve.Ami nagyon megorvendeztetett az az Azerbajdzsani testverno bizonysagtetele volt,kit a musulman csaladbol hivott ki az Ur.S ma mar sok kereszteny gyulekezet van ott is.Olyan batorito volt felbuzdulni egymas oromen ,amit az Ur iranti szeretet valtott ki szivunkbol ,hogy kulonbozo nyelven de ugyanazt az Urat dicsoithettuk.
Most mar itthon vagyunk ,kezdodhet a munka,orvendek hogy beindult a HARC AZ ORIASOKKAL-Evodianal.Na meg egy csomo elmaradt olvasmanivalo.
Ez a terebelyes,oreg fa (talan 1000 ev?) Draganesti-en van.

2009. szeptember 5.

ISTEN NEVEI XVIII-IK LECKE JANOS EVANGHELIUMA 10

1. Bizony, bizony mondom néktek: A ki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem másunnan hág be, tolvaj az és rabló. 2. A ki pedig az ajtón megy be, a juhok pásztora az. 3. Ennek az ajtónálló ajtót nyit; és a juhok hallgatnak annak szavára; és a maga juhait nevökön szólítja, és kivezeti őket. 4. És mikor kiereszti az ő juhait, előttök megy; és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját. 5. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak attól: mert nem ismerik az idegenek hangját. 6. Ezt a példázatot mondá nékik Jézus; de ők nem értették, mi az, a mit szól vala nékik. 7. Újra monda azért nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek, hogy én vagyok a juhoknak ajtaja. 8. Mindazok, a kik előttem jöttek, tolvajok és rablók: de nem hallgattak rájok a juhok. 9. Én vagyok az ajtó: ha valaki én rajtam megy be, megtartatik és bejár és kijár majd, és legelőt talál. 10. A tolvaj nem egyébért jő, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson; én azért jöttem, hogy életök legyen, és bővölködjenek. 11. Én vagyok a jó pásztor: a jó pásztor életét adja a juhokért. 12. A béres pedig és a ki nem pásztor, a kinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jőni, és elhagyja a juhokat, és elfut: és a farkas elragadozza azokat, és elszéleszti a juhokat. 13. A béres pedig azért fut el, mert béres, és nincs gondja a juhokra. 14. Én vagyok a jó pásztor; és ismerem az enyéimet, és engem is ismernek az enyéim, 15. A miként ismer engem az Atya, és én is ismerem az Atyát; és életemet adom a juhokért. 16. Más juhaim is vannak nékem, a melyek nem ebből az akolból valók: azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak majd az én szómra; és lészen egy akol és egy pásztor. 17. Azért szeret engem az Atya, mert én leteszem az én életemet, hogy újra felvegyem azt. 18. Senki sem veszi azt el én tőlem, hanem én teszem le azt én magamtól. Van hatalmam letenni azt, és van hatalmam ismét felvenni azt. Ezt a parancsolatot vettem az én Atyámtól. 19. Újra hasonlás lőn a zsidók között e beszédek miatt. 20. És sokan mondják vala közülök: Ördög van benne és bolondozik, mit hallgattok reá? 21. Mások mondának: Ezek nem ördöngősnek beszédei. Vajjon az ördög megnyithatja-é a vakok szemeit? 22. Lőn pedig Jeruzsálemben a templomszentelés ünnepe: és tél vala; 23. És Jézus a templomban, a Salamon tornáczában jár vala. 24. Körülvevék azért őt a zsidók, és mondának néki: Meddig tartasz még bizonytalanságban bennünket? Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nékünk nyilván! 25. Felele nékik Jézus: Megmondtam néktek, és nem hiszitek: a cselekedetek, a melyeket én cselekszem az én Atyám nevében, azok tesznek bizonyságot rólam. 26. De ti nem hisztek, mert ti nem az én juhaim közül vagytok. A mint megmondtam néktek: 27. Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem: 28. És én örök életet adok nékik; és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből. 29. Az én Atyám, a ki azokat adta nékem, nagyobb mindeneknél; és senki sem ragadhatja ki azokat az én Atyámnak kezéből. 30. Én és az Atya egy vagyunk. 31. Ismét köveket ragadának azért a zsidók, hogy megkövezzék őt. 32. Felele nékik Jézus: Sok jó dolgot mutattam néktek az én Atyámtól; azok közül melyik dologért köveztek meg engem? 33. Felelének néki a zsidók, mondván: Jó dologért nem kövezünk meg téged, hanem káromlásért, tudniillik, hogy te ember létedre Istenné teszed magadat. 34. Felele nékik Jézus: Nincs-é megírva a ti törvényetekben: Én mondám: Istenek vagytok? 35. Ha azokat isteneknek mondá, a kikhez az Isten beszéde lőn (és az írás fel nem bontható), 36. Arról mondjátok-é ti, a kit az Atya megszentelt és elküldött e világra: Káromlást szólsz; mivelhogy azt mondám: Az Isten Fia vagyok?! 37. Ha az én Atyám dolgait nem cselekszem, ne higyjetek nékem; 38. Ha pedig azokat cselekszem, ha nékem nem hisztek is, higyjetek a cselekedeteknek: hogy megtudjátok és elhigyjétek, hogy az Atya én bennem van, és én ő benne vagyok. 39. Ismét meg akarák azért őt fogni; de kiméne az ő kezökből. 40. És újra elméne túl a Jordánon, arra a helyre, a hol János először keresztelt vala; és ott marada. 41. És sokan menének ő hozzá és mondják vala, hogy: János nem tett ugyan semmi csodát; de mindaz, a mit János e felől mondott, igaz vala. 42. És sokan hivének ott ő benne.

2009. szeptember 4.