2018. április 27.

UTOLSO UTAZAS

Es most itt vagyok ,megtelepedve,kisse egyensulyt veszetten, de minden erommel arra torekedve . hogy visszanyerjem lenduletem/
    Ideje továbblépni Mai Ige
„Elfelejted a nyomorúságot, úgy gondolsz rá, mint elmúlt árvízre.” (Jób 11:16)
Nem számít, milyen rossznak tűnnek a dolgok, ne feledd e szavakat: „el fog múlni”, nem marad minden így. Az élet szüntelen változás; mindig lesznek újabb kihívások. Ne hagyd, hogy lerombolják bátorságodat, használd inkább őket lehetőségként a növekedésre. Amint sikerül növekedned azon a területen, melyről Isten úgy gondolja, nagyobb érettségre van szükséged, el fog múlni az időszak, melyben éppen vagy. Semmi sem tart örökké. Bár az adott pillanatban ezt nehéz elhinni, idővel mégis „elfelejted a nyomorúságot, úgy gondolsz rá, mint elmúlt árvízre” (Jób 11:16). A felejtés itt nem amnéziát jelent, hanem azt, hogy eljutunk odáig, ahol az emlékhez már nem társul gyötrelem. Olyan ez, mint amikor egy rovarcsípésből kiszívják a mérget, amint a méreganyag eltűnt, megkezdődik a gyógyulás. Az emlék olyanná lesz, mint amit már elvitt a víz. Soha többé nem látod viszont a folyó vizét, mely most a bokádat nyaldossa.
Kristin Armstrong mondta: „Az ószövetségi időkben a gyászolók hamut kentek arcukra. Egy bizonyos időt szántak a gyászra, utána megmosakodtak, és továbbléptek.
Mennyivel egészségesebb ez, mint amit a mi társadalmunk gyakorol! Mi kifestjük magunkat, felvesszük a boldogság vagy a közömbösség álarcát, nem engedjük, hogy az emberek kifejezzék együttérzésüket vagy tiszteljék, hogy most korlátozott helyzetben vagyunk. Annyira el akarunk bújni, hogy belülről temetjük magunkat hamu alá. Isten hívni fog: »Kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod« (Ézsaiás 60:1). Kérd, hogy jelölje ki a határidőt, és légy kész arra, hogy megmosd az arcodat!” Aztán lépj tovább!
Melody Beattie, elismert tanácsadó mondta: „Először másztunk; aztán megtanultunk járni, és kitágult számunkra a világ. Aztán kerékpárra ültünk… autót vezettünk… repülőjegyet vettünk. A látóhatár sem korlátoz többé. Aztán kétségeink támadnak: nem vagyok rá képes… (a pontozott rész egyénileg kitöltendő), és a világunk beszűkül. Nem kellene elutaznom… úgyis csak eltévednék… itthon is annyi feladatom van. És a világ tovább szűkül… egy egészen kicsi skatulyává, ami szorosan le van zárva. Nincsenek új élmények, új tapasztalatok, nem tanulunk semmit, nem is élünk. A dobozkák kényelmesek lehetnek… de bármilyen kellemes, barátságos lakássá alakítgatod, akkor is csak egy doboz. Sokféle méretű és alakú létezik. Amikor engedjük, hogy megalapozatlan félelmek visszatartsanak, akkor egy újabb dobozba bújunk… és előbb vagy utóbb falakba ütközünk. Keress csak valami kis »nekem ez nem megy« dolgot az életedben, és vedd le a doboz fedelét! Próbálkozz valami kisebb lehetetlennel… jelentkezz arra az állásra, melyről mindig is álmodtál… kezdd el megvalósítani látásodat! Lökd le azt a tetőt, és kukucskálj ki rajta! Válaszd ki az egyik félelmet, és alakítsd létrává! Gyere ki a kétségek és bizonytalanság dobozából a hit és bátorság szabadságára!”
Ha hagyod, a félelem eléri, hogy képzeleted ámokfutásra in

2018. április 10.

UTOLSO UTAZAS


Ez a tranzakciós időszak minden téren nehéz volt. Mert szinte minden téren újat kellett 
kezdjek


Körülöttem mindenki nagyon tapintatosan viselkedett.Senki semmivel nem terhelt
se nem kötelezett bármire is.Jó ideig csak a nagyon szükséges dolgokat végeztem,minden elkötelezettség nélkül.Hálás voltam Istennek,hogy ezt lehetővé tette.Ekkor még nehéz volt döntéseket hoznom.Az ,hogy odahagytam lakohelyem, s fiaimnál vertem fel tanyám, az egyetlen , s legmegfelelőbb megoldásnak látszott úgy nekem mint fiaimnak,kik szem előtt tartották az Igét, mely szerint a család viseli gondját az özvegyasszonynak.1 Timoteus 5:4

S még ha sok szempontból nem voltam erre rászorulva, a távolság miatt sem a szellemi sem a lelki , s szükség esetén a fizikai támasz sem valósulhatott meg.

Azt el kell mondanom, hogy mindkét fiam családjukkal együtt az ország déli részén szolgál egy olyan helyen, hol odamenetelükkor egyetlen hívő nem volt tudomásuk szerint.Útolag felleltek egyszem testvérnőt,ki már évek óta imádkozott,hogy gyülekezetet létesítsen az Úr ezen a helyen is.Imája meghallgatásra talált.Ma már két gyülekezeti ház is van,gyülekezetplántálás eredményeként..

De sajnos mint nagyon sok helyen az országban elmondható, az aratnivaló sok de a munkás kevés.Igy van itt is.

Mindjárt újjá születésem után – huszonhárom évvel ezelött-már nagyon égett bennem a vágy hogy mindenkinek elmondjam az Úr csodás munkáját.

Misszios lendület fütötte lelkem. Úgymond uton-utfélen szórtam az Ígét Némiképp bekapcsolodtam egy gyülekezet plántáló akcióba ,hívogatva barátokat házamhoz,hol
kolozsvári lelkipásztor,kéthetenként hirdette az Igét.Teljes lelkesedéssel jártam el ismerőseimet,hogy Isten Igéje köré gyüjtsem.Fájt nagyon ,hogy annyi ember rohan veszte felé.S még jobban fájt ,hogy amilyen egyszerünek s mindenki számára elérhe-
tőnek tünt Isten megváltásának terve,olyan nehezen fogadták az emberek bizo nyság-
tevésem.
De Isten szavára hallgatva rokonaim,ismerőseim,ismeretlenek egyaránt hallhatták
az Igét.Nagy hatással volt rám a misszio munkások életrajza s álmaim erről szoltak,
hogy majd az egész család egy hálokocsival járja a falvakat s Igét hirdet.
Kissebbik fiam már tizévesen átadta életét, de utána egy kanyarulat állt be életében
és csak husz éves korában állt be az igazi fordulat s szővetséget kötött az Urral a
bemerítés vizében is.
Nagyobbik fiam ,ugyancsak huszéves korában adta át életét , s négy év mulva fiatal
házasként,feleségével az ország déli részébe költözött mint missziomunkás.

Tiz év múlva kisebbik fiam is érezte Isten hívását és testvérét segíteni ő is odaköltö-
zött.Ott találta meg élete párját egy frissen megtért helybeli lányt.
Rövid ídőn belül,Isten meghallgatta imakérésüket s újabb missziomunkásokat hozott
ezen oly gyengén vagy egyeltalán nem evanghélizált helyre.Néhány éven belül kié-
pült egy misszio központ néhány szomszéd falut foglalva magába.
Még ha nem is hálo kocsival ,de álmom erőteljesen életbe lépett,fiaim által.Tizen
hét éven át szinte minden honapban ingáztam négyszáz kilométert,amiben csak szük-ség van segítségre legyek.
A kepen egyik tanitvanyom


2018. április 4.

UTOLSO UTAZAS (15)


És ekkor hirtelen elszégyeltem magam mert Isten igéje jutott eszembe.


Az Úr, a te Istened közötted van; erős ő, megtart; örül te rajtad, örömmel, hallgat az ő szerelmében, énekléssel örvendez néked
Szofonias 3


Örvendez-e az Úr énrajtam? Vagy szomorúsággal tölti el? Pedig az Úr öröme a mi erősségünk-mondja Nehémiás proféta.

S vele együtt én is.S hálát adtam Istennek, hogy éppen Ő volt a férjem,mert általa lett teljessé személyiségem, hogy annyira különbözőek voltunk s mégis egyek, hogy nem ragadta magával a világi szellem, s nem a kuporgatás embere volt, s nem volt földhöz ragadva s szárnyalhatott a lelkünk.Hogy olyan örömmel fogadta vendégül hitttestvéreim,hogy és még sorolhatnám, s ez hálával töltötte el lelkem , hogy éppen ő volt a férjem szinte negyvenegy éven át.
S ekkor kaptam egy nagyon szép verset ami kifejezte mindezt

.A szerelem létezése.


Kezdetben azt gondoltam, hogy halálod veszteség volt és pusztulás,
fájdalom és bánat, melyet aligha lehet elviselni.
Csak most kezdek rádöbbenni, hogy az életed ajándék volt, ,
s egyre erősödő szeretet maradt utána.
A halál miatti elkeseredés elpusztította magát a szeretetem tárgyát,
ám a halál ténye nem pusztíthatja el mindazt, amit tőled kaptam.
Kezdek rádöbbenni, hogy az életedre kell gondolnom,
nem pedig a halálodra és arra, hogy elmentél közülünk. (Marjorie Pizer)

Igen ez gyönyörűen hangzik , mert igy is van.Ajándék volt ,Isten ajándéka , mert Ő határozta ezt igy ,hiszen annyi minden szólt az ellen,hogy egymáséi kell lennünk.
A korkülönbség,társadalmi helyzete, s egyebek,de mindezt áthidalta a szerelemünk Életünk egy nagy kaland volt,ami részleteiben telve volt örömmel,szomorúsággal meg éppen csalodásokkal,de mindent együtt éltünk meg, s legtöbbször az érzelmek tetőfokán.

S most engednem kell, hogy Isten végtelen szeretetében vigasztaljon s kidolgozza
bennem mindazt amit ebben a helyzetben tudnom kell.Ha ezt kegyelemként tudom elfogadni akkor életem nem fog célt téveszteni, hanem megértem, hogy Isten minden
kor a legjobbat akarja nekünk! S minél hamarabb tanulom meg ezt a leckét annál hamarabb válok használhatóvá. Még akkor is ha gyakran úgy tünik mi jól tudjuk mire is van szükségünk, Isten a bőlcsességében nem követ el hibát.

Ő az Aki vigasztal nehéz helyzetünkben.Balzsam az Ő Igéje:

Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és akinek a te ösvényeid vannak a szívében.
Ha a Siralom völgyén mennek át, forrássá teszik azt. Az őszi eső is áldással borítja el azt.
Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Zsoltár 84:6-8


Hívő életünk erőssége, Krisztus, mert Ő az Ki győzelmet aratott a halál felett, s ez a
győzelem a mi reménységünk.S ez a reménység bátorságot ad minden helyzetben a
továbblépésre.

2018. április 2.

UTOLSO UTAZAS *14)


A meglepetések embere volt,olyannyira,hogy akár bekötött szemmel szeretett volna átvezetni az életen, s akkor felnyitni ha valami kedvemre valót láthatók.
Azért jónéhányszor sikerült is meglepni,s nem éppen kedvemre valóval.

Például a polgárinkkal.Annyira szerette volna ha születés napjára tüzhetné ki a
dátumot,hogy anyját értesítette is erről,s ö kettedmagával meg is jelent jó néhanyszáz

kilométer távolságból .Én éppen munkában voltam s értesítenek a kaputól,hogy keres anyosom.
Bizony nagyon leesett az álam,meglepetésemben.Még férjem sincs már van anyosom.Eléggé kinosan éreztem magam, a két idegen asszonnyal szemben.

Délután aztán végigjárták velem az üzleteket, mindenféle anyagot osszevásárolva,persze pontosan tudták mire is van szükségem, még ha nem is volt.

A polgárink csak egy hét múlva volt.

A masik esetnél, már. megvolt nagyobbik fiunk,talán öt hat éves volt ,s beiratkozott az estibe befejezni tanulmányait.Születésnapja estéjén abban a meglepetésben volt részem, hogy többedmagával érkezett haza,megünnepelni születésnapját,minden előzetes bejelentés nélkül.Hát én igazán nem voltam a spontán rendezvények embere.Legalább egy hét kellett az előkészítésre.Ezért aztán kiduzzoghattam magam a konyhában ahol senki sem látott.
Persze sem első sem második alkalommal nem árultam el ,hanem mint beavatott viselkedtem.

Az ilyen alkalmak kivételesek voltak,sózták,borsozták házasságunk.A kellemes meglepetéssekkel együtt örvendtem gyerekes diadalmával.
Egyedi vonzóereje volt.magához vonzotta ismerőseit,s különösmódon tudta bővíteni baráti kőrét.Nehéz volt vele a városban végigsétálni,mert szinte minden tizedik lépésnél valaki hogyanlétéről érdeklődött.Már szinte le is mondtam a „ez meg ki is volt?” kérdésről,csak egyszerüen elfogadtam,szinte a fél város ismerőse.

Igazi barátja csak úgy négy öt volt,a gyerekkori barátja véglegesen hűséges maradt,mások meg lekoptak, nem bizonyúltak megbizhatóknak.

Sokakat segített ügyes bajos dolgaikban,de amikor ő jutott szükségbe, nem akadt senki aki megoldja problémáját.Ezért élete utolsó két évében a nincstelenség útját jártuk, de mindennapjainkat hittel harcoltuk meg.

Mindezt már csak emlékként élem meg, s az otthon eltőltőtt idő nem éppen fájdalommentes.Elgondolkodtam azon, hogy életünk egy állandó alkalmazkodás.
Alkalmazkodás új helyzetekhez,új emberekhez, dolgokhoz.Hirtelen egyedül álltam szembe egy gazdassággal s minden ami ezzel jár, s minden arra emlékeztetett, hogy bizony ez ezelőtt nem így volt, minden lépésemmel egy-egy újabb emlékre bukkantam, hogy azok az apró örömök már nem örömök ha nincs kivel megosztanom, a pad ahol az árnyékos fal hüvősségében ittuk meg délútáni kávénkat elveszítette varázsát,s helyette a keserűség s az egyedüllét érzése kerített hatalmába.