2009. december 30.

KARACSONYI (BE) SZAMOLO


Nem fogok beszamolot irni,inkabb egy kis megfigyelot keszitek,mit is tapasztaltam masok beszamolojat olvasva.

Espedig mindefele harom kozos vonast vettem eszre:

1. Szinte minden bejegyzest iro arra osszpontositott hogy ne fogja el az a naaagy keszulodesi vagy ami eltereli a figyelmet az Igazi unneprol es Unnepeltrol.Mert ugyebar nagyon fentall annak a veszelye hogy csak Marta reszet vallaljuk nem hagyva helyt Marianak is.Pedig meg az ilyen zsufolt napokon is meg kell adnunk a Marianak szant reszt is.S e ketto egybefonasa jo eredmenyhez vezet.

Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat; jó reggel készülök hozzád és vigyázok.

Ha ezzel kezdjuk napunkat s az Ur kezebe teszunk mindent,akkor majd O egyengeti utunkat

Minden te útaidban megismered őt; akkor ő igazgatja a te útaidat.

S ez igy mukodik a mindennapi eletben.Ha Vele tanacskozunk mindennapi dolgunkrol s ugy vegezzuk azt ,akkor O igazgatja utunkat.


2.A masik dolog amit megfigyeltem az volt hogy mindenki nagyon elvolt ragadtatva hogy milyen kellemes, oromteli unnepe volt.Szeretet,ajandekozas,egymasra figyeles,fennkolt gyulekezeti elet,finom eledelek,sutemenyek,vendeglatas,csaladi osszejovetelek.Ez azt bizonyitja hogy az Unnep elerte celjat.


3.A harmadik kozos jellemvonasa ennek a karacsonynak,egyuttal egy sajnalkozas volt.Szinte mindenki azt sajnalta hogy mar vege van!Tul hamar vege lett!Ugy van.Gyorsan lepergett.

En nem is azon csodalkoztam hogy milyen hamar eltelt hanem hogy mar ujbol a karacsonyt unnepeltuk.

De van egy nagyon jo hirem!A karacsonyt atmenthetjuk az elkovetkezo hetkoznapjainkba.Mert az Unnepelt itt lakozik szivunkben.Hadd unnepeljuk mindennap halaadassal,eletunk odaszanasaval,dicsoitessel hiszen nem lesz hiabavalo, mert a karacsony Unnepeltje igeretet tett


Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját.

2009. december 27.

BIBLIATANULMANY(22)ISMERD MEG ISTENT!

Megtanulando igevers:A ki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem; a ki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak.Janos 14:21
Minel inkabb kijelenti magat Isten a Vele valo kozossegben,annal inkabb megismerem Ot szemelyesen is.Az elkovetkezo leckek is nagy hangsulyt fektetnek az Istennel valo kapcsolatra,ami ugyanakkor egy elehivas is a Vele valo egyuttmukodesre.Ha Isten akaratat megakarod ismerni szukseges szeretned tiszta szivbol.Isten azokat akiket szeret felhasznalja arra hogy terveit veghezvigye.A kovetkezokben felfedezzuk mi modon hiv el Isten arra hogy csatlakozz munkajahoz.Ismerjuk meg Istent szemelyes megeleseinkbenBizonyara nem fogunk megelegedni csak annyival hogy Istenrol halljunk.Hanem ohalytjuk Ot megismerni szemelyes kapcsolatunkban.
Mozes mikor az ego csipkebokor elott allt kerdessel fordult Istenhez:Mózes pedig monda az Istennek: Ímé én elmegyek az Izráel fiaihoz és ezt mondom nékik: A ti atyáitok Istene küldött engem ti hozzátok; ha azt mondják nékem: Mi a neve? mit mondjak nékik.
Isten valaszolt neki:VAGYOK A KI VAGYOK. És monda: Így szólj az Izráel fiaihoz: A VAGYOK küldött engem ti hozzátok. Mozes II konyve 3:13-14.
Az elkovetkezo 40 ev alatt Mozes mindjobban megismerte Istent a Vele valo szemelyes kapcsolatban s kijelenteseibol.
Isten a Bibliaban gyakran kijelenti magat egyes szemelyeknek s ilyenkor az illeto szemely egy nevet ad Istennek egy uj Nevet mely valamikeppen leirja Istent.
A zsido nep egy szemely neve kifejezi annak jellemet ,termeszetet.Ezert talalkozunk tobbfele Nevvel is mely Isten jellemet fejezi ki.Ahhoz hogy Istent egy uj Nev alatt ismerjek meg szukseg volt hogy Istennel szemelyes kapcsolatban legyen s ateljen valamilyen tapasztalatot Istennel.
A Szentiras annak a modnak a leirasa mellyel Isten kijelentette magat egyes szemelyeknek.Minden Nev melyet Istennek adtak ezeknek a kijelenteseknek egy resze.
Mikor Josua harcolt Amalekkel,Mozes egy kozeli hegyrol koveti a harcot felemelt karokkal,s nepe gyozedelmes volt,viszont ahogy leengedte veszitettek.
Ekkor adta Mozes e Nevet Istennek:Isten az en Zaszlom.
Eljöve pedig Amálek és hadakozék Izráel ellen Refidimben. 9. És monda Mózes Józsuénak: Válaszsz nékünk férfiakat és menj el, ütközzél meg Amálekkel. Holnap én a halom tetejére állok és az Isten pálczája kezemben lesz. 10. És úgy cselekedék Józsué a mint mondotta vala néki Mózes, megütközék Amálekkel: Mózes, Áron és Húr pedig felmenének a halom tetejére. 11. És lőn, mikor Mózes felemelé kezét, Izráel győz vala; mikor pedig leereszté kezét, Amálek győz vala. 12. Mikor azért Mózes kezei elnehezedének, követ hozának és alája tevék, hogy arra űljön; Áron pedig és Húr tartják vala az ő kezeit, egy felől az egyik, más felől a másik, és felemelve maradának kezei a nap lementéig. 13. Józsué pedig leveré Amáleket és az ő népét fegyver élivel. 14. És monda az Úr Mózesnek: Írd meg ezt emlékezetül könyvbe és add tudtára Józsuénak, hogy mindenestől eltörlöm Amálek emlékezetét az ég alól. 15. És építe Mózes oltárt és nevezé nevét Jehova-Niszszi-nek

2009. december 24.

MINDEN KEDVES OLVASOMNAK

TISZTA SZIVBOL KIVANOM HOGY AZ UR JEZUS KRISZTUS SZULETESENEK UNNEPE OROMMEL ,BEKESSEGEL S ALDASSAL TELI LEGYEN!

ES EZZEL KOSZONTELEK MINDANYIOTOKAT!

2009. december 23.

EDITHNEK


Valahogy igy sikerult a napraforgokenyerem.Lepesrol lepesre kovettelek.De sajnos csak a Webcammal fenykepeztem.Remelem lathato.Na nem olyan mint a mestere de orvendek!

Diszkent teszem az asztalra.

2009. december 20.

BIBLIATANULMANY(21) MILYEN EZ A KAPCSOLAT


Isten egy valodi, szemelyes s a gyakorlatban megnyilvanulo kapcsolatot akar megvalositani gyermekeivel.

Feltevodik a kerdes:Megvalosithato ez?

Aki ezt kerdezi Istent nagyon tavolinak kepzeli ,semmikeppen nem ugy, hogy reszt vesz mindennapi eletunkben.

Viszont hadd vizsgaljunk meg a Szentirasban nehany reszt ami bizonyitja a szereplok valodi,szemelyes,gyakorlati kapcsolatat Istennel.

Adam es Eva a bunbeeses utan raebredtek meztelensegukre.Szukseg volt Isten kozbelepesere:

"És csinála az Úr Isten Ádámnak és az ő feleségének bőr ruhákat, és felöltözteté őket."

Isten gondoskodik Hagarrol :

6. És monda Ábrám Szárainak: Ímé a te szolgálód kezedben van, azt tedd vele a mit jónak látsz. Nyomorgatja vala azért Szárai, és az elfuta ő előle. 7. És találá őt az Úrnak angyala egy forrásnál a pusztában, annál a forrásnál, a mely a Súrba menő úton van. 8. És monda: Hágár, Szárai szolgálója! honnan jössz és hová mégy? És az monda: Az én asszonyomnak, Szárainak színe elől futok én. 9. Akkor monda néki az Úr angyala: Térj meg a te asszonyodhoz, és alázd meg magad az ő kezei alatt. 10. És monda néki az Úrnak angyala: Felettébb megsokasítom a te magodat, hogy sokasága miatt megszámlálható se legyen. 11. És monda néki az Úrnak angyala: Ímé te terhes vagy, és szűlsz fiat; és nevezd nevét Ismáelnek, mivelhogy meghallá Isten a te nyomorúságodat. 12. Az pedig vadtermészetű ember lesz: az ő keze mindenek ellen, és mindenek keze ő ellene; és minden ő atyjafiának ellenébe üti fel sátorát. 13. És nevezé Hágár az Úrnak nevét, a ki ő vele szólott vala: Te vagy a látomás Istene. Mert monda: Avagy nem e helyen láttam a látomás után?


Salamonnal beszel Isten:

. Megjelenék Gibeonban az Úr Salamonnak azon éjjel álmában, és monda az Isten: Kérj, a mit akarsz, hogy adjak néked. 6. És monda Salamon: Te a te szolgáddal, az én atyámmal, Dáviddal nagy irgalmasságot cselekedtél, a miképen ő is járt előtted híven, igazán és hozzád egyenes szívvel, és megtartottad néki ezt a nagy irgalmasságot, hogy néki fiat adtál, a ki az ő királyi székében ül, a mint e mai napon megtetszik. 7. És most, óh én Uram Istenem, te tetted a te szolgádat királylyá, Dávid, az én atyám helyett. Én pedig kicsiny gyermek vagyok, nem tudok kimenni és bejönni. 8. És a te szolgád a te néped között van, a melyet te magadnak választottál, nagy nép ez, a mely meg nem számláltathatik, meg sem írattathatik a sokaság miatt. 9. Adj azért a te szolgádnak értelmes szívet, hogy tudja ítélni a te népedet, és tudjon választást tenni a jó és gonosz között; mert kicsoda kormányozhatja ezt a te nagy népedet? 10. És tetszék e beszéd az Úrnak, hogy Salamon ilyen dolgot kért. 11. Monda azért az Isten néki: Mivelhogy ezt kérted tőlem, és nem kértél magadnak hosszú életet, sem nem kértél gazdagságot, sem pedig nem kérted a te ellenségidnek lelkét; hanem bölcseséget kértél az ítélettételre: 12. Ímé a te beszéded szerint cselekszem, ímé adok néked bölcs és értelmes szívet, úgy hogy hozzád hasonló nem volt te előtted, és utánad sem támad olyan, mint te. 13. Sőt még a mit nem kértél, azt is megadom néked, gazdagságot és dicsőséget: úgy hogy a királyok között nem lesz hozzád hasonló senki minden te idődben.


29. És az Isten adott bölcseséget Salamonnak és igen nagy értelmet és mély szívet, mint a fövény, mely a tenger partján van. 30. Úgy hogy a Salamon bölcsesége nagyobb volt, mint a napkelet minden fiainak bölcsesége és Égyiptomnak egész bölcsesége


A tizenket apostol kikuldetese: Majd magához szólítá a tizenkettőt, és kezdé őket kiküldeni kettőnként, és ada nékik hatalmat a tisztátalan lelkeken. 8. És megparancsolá nékik, hogy az útra semmit ne vigyenek egy pálczán kívül; se táskát, se kenyeret, se pénzt az övükben; 9. Hanem kössenek sarut, de két ruhát ne öltsenek. 10. És monda nékik: A hol valamely házba bementek, ott maradjatok mindaddig, a míg tovább mentek onnét. 11. A kik pedig nem fogadnak titeket, sem nem hallgatnak rátok, onnét kimenvén, verjétek le a port lábaitokról, bizonyságul ő ellenök. Bizony mondom néktek: Sodomának vagy Gomorának tűrhetőbb lesz a dolga az ítélet napján, mint annak a városnak. 12. Kimenvén azért, prédikálják vala, hogy térjenek meg. 13. És sok ördögöt űznek vala ki, és olajjal sok beteget megkennek és meggyógyítnak vala.

Janos a Patmosz szigeten:

Én János, a ki néktek atyátokfia is vagyok, társatok is a Jézus Krisztus szenvedésében és királyságában és tűrésében, a szigeten valék, a mely Páthmósnak neveztetik, az Isten beszédéért és a Jézus Krisztus bizonyságtételéért. 10. Lélekben valék ott az Úrnak napján, és hallék hátam megett nagy szót, mint egy trombitáét, 11. A mely ezt mondja vala: Én vagyok az Alfa és az Omega, az Első és Utolsó; és: A mit látsz, írd meg könyvben, és küldd el a hét gyülekezetnek, a mely Ázsiában van, Efézusban, Smirnában, Pergámumban, Thiatirában, Sárdisban, Filadelfiában és Laodiczeában. 12. Megfordulék azért, hogy lássam a szót, a mely velem beszéle; megfordulván pedig, láték hét arany gyertyatartót; 13. És a hét gyertyatartó között hasonlót az ember Fiához, bokáig érő ruhába öltözve, és mellénél aranyövvel körülövezve. 14. Az ő feje pedig és a haja fehér vala, mint a fehér gyapjú, mint a hó; és a szemei olyanok, mint a tűzláng; 15. És a lábai hasonlók valának az izzó fényű érczhez, mintha kemenczében tüzesedtek volna meg; a szava pedig olyan, mint a sok vizek zúgása. 16. Vala pedig a jobb kezében hét csillag; és a szájából kétélű éles kard jő vala ki; és az ő orczája, mint a nap a mikor fénylik az ő erejében. 17. Mikor pedig láttam őt, leesém az ő lábaihoz, mint egy holt. És reám veté az ő jobbkezét, mondván nékem: Ne félj; én vagyok az Első és az Utolsó, 18. És az Élő; pedig halott valék, és ímé élek örökkön örökké Ámen, és nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai. 19. Írd meg, a miket láttál és a mik vannak és a mik ezek után lesznek: 20. A hét csillag titkát, a melyet láttál az én jobb kezemben, és a hét arany gyertyatartót. A hét csillag a hét gyülekezet angyala, és a mely hét gyertyatartót láttál, az hét gyülekezet.

Mindezek a biblia reszek vilagosan mutatjak hogy szereploi a teremtestol az utolso kijelentesig(Jelenesek konyve) Istennel szemelyes, elo,gyakorlati kapcsolatban volt, s Isten szemelyesen reszt vesz eletukben s gondja van szuksegeik teljesitesere.


Elmondhatjuk-e ezt ma a mi eletunkre is? Volt-e ilyen megtapasztalasunk Istennel?

Ha nem komolyan tegyuk fel a kerdest hivo eletunkkel kapcsolatban , s forduljunk Istenhez imadsagban hogy megujithassuk kapcsolatunkat Vele.

Mivel Isten Ugyanaz tegnap ,ma es mindorokke,O nem valtozik s szukseges egy elo,szemelyes gyakorlati kapcsolatot kiepitenunk Vele.

2009. december 18.

VERONICA ES CSALADJA


SZERETETTEL VEROMIKANAK,CU DRAGOSTE PENTRU VERONICA


Szuletesnapod alkalmabol!Orvendek nagyon hogy csaladunk tagja vagy,es halat adok eretted az Urnak! Kegyelmes volt hozzank az Ur hogy veled megaldott, s lanyunknak mondhatunk.Koszonom hogy boldogitod fiamat es neveled unokaimat, s leginkabb hogy szolgalod Urunkat es Megvaltonkat.Koszonom hogy vagy nekem,s annyiszor turelemmel vegighallgatsz mikor szuksegem van szivem kionteni valakinek.
Ezekkel az Igekkel koszontelek s kivanok egeszseget,oromot,es aldast eletedre:


Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden? 2. A ki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében.

ITT tartogatok szamodra meglepetest


Cu ocazia zilei tale de nastere!Ma bucur mult ca faci parte din familia noastra,si ii multumesc lui Dumnezeu pentru tine!E mare har ca Dumnezeu ni te-a daruit ca fata .Iti multumesc ca-l faci fericit pe baiatul nostru si cresti nepotii nostri,si mai ales ca Il slujesti pe Domnul si Mantuitorul nostru.Multumesc Domnului ca te am,si iti multumesc ca de atatea ori ma asculti cu rabdare cand am nevoie sa-mi descarc inima!
Te felicit cu urmatorul Cuvant, si iti doresc sanatate,bucurie,si multe binecuvantari:Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt?
Psalmii 15:2 - Cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu,
Am pentru tine si o surpriza AICI

2009. december 16.

OLYAN JO VOLT OLVASNI


Borzasi Istvan perecseni lelkipasztor bejegyzeset.Nem irt semmi ujat,hanem azt fejtette ki amit mar lehet sokan, sokszor 2000 eve leirtak, s megis olyan friss es meghato hogy most az adventi idoszakban ilyen fenyben lassuk ennek az igazan kozmikus esemenynek a kovetkezmenyeit.

"Az Úr Jézus küldetése a mennyben kezdődik, és a mennyben ér veget"


Na de nem fogom elemezni ,csupan ajanlom aki frissulni,orvendezni s talan valtozni is akar olvassa el.

JOHANNA IRTA


Igen ,ez a a szep meglepetes vart ma reggel.Valosaggal meghato egyutterzesetek!Az igazsag az hogy nem valami nagy dolog , megis megviseli a testet akarmilyen kis beavatkozas.Valahogy ugy erzem hogy megegyszer nem allnam ki ,nem mintha fajt volna de nagyon kellemetlen mikor vagnak le a gyokerbol.Mert elegge elvolt gennyesedve,viszont jo hogy ez a rossz ki volt rekesztve a szervezetbol hisz bizonyara ott bent alattomosan dolgozott.

Lehet-e hogy ne jusson eszembe errol a bun?

Nem-e fajdalmas az is mikor el van tavolitva szivunkbol, enunkbol?De milyen jo nelkule!

Most pedig a Johanna verse:


"Szazannyi testvert itt es ott,

Amikor Jezus engem elhivott,

Nem kevesebbet igert nekem,

S a Menyben orok eletet.


Imadkozni tudok ismeretlenekert,

Kik Krisztusban lettek testvereme,

S erzem az ima erejet,

Szazannyi tesver konyorgeset.


Igy hordozzuk egymas terhet,

Betoltve Krisztus torvenyet.

Szazannyian konyorgunk egy betegert"

...En is kivanok gyogyulast.

2009. december 15.

EZEN IS ATESTEM


Hala az Urnak a masodik mutet is megvolt.

"Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad; paizs és pánczél az ő hűsége"-ezeket az Igeket olvastam elso esetben,eppen indulas elott Maresznel

Ezek az Igek kisertek most is .Ez mar egy nagyobb mutet vot(fogmutet) szuksegem volt batoritasra.Nehez nem de kellemes sem.S a fajdalmak csak most kezdodnek ha elmulik az anesztezis hatasa.

Meg az uton is az Urirgalmassaga orzott,mert eppen nagyon havazott s be kellett mennem Gyulafehervarra,ami egy jocskan szerpentines ut.

Olyan jo halas szivvel jonni az Ur ele, s foleg tudni hogy"; paizs és pánczél az ő hűsége. "

Amit megiger azt be is tartja.

Mert azt mondtad te: "Az Úr az én oltalmam; a Felségest választottad a te hajlékoddá: 10. Nem illet téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz; 11. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden útadban. 12. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe."

KOSZONOM URAM!

2009. december 13.

A LEGNAGYOBB MUVESZET


A legfobb muveszet ,tudod mi?

Derus szivvel megoregedni!

Tenni vagynal,s tetlen maradni

Igazad van,megis hallgatni.

Soha nem lenni remenyvesztett.

Csendben hordozni a keresztet.

Irigyseg nelkul nezni masra,

ki utjat tetterosen jarja.

Kezed letenni az oledbe,

s hagyni hogy gondod mas viselje.

Hol segiteni tudtal regen,

bevallani alazattal ,szepen,

hogy arra most mar nincs erod,

nem vagy olyan mint azelott.

Igy jarni csendesen,vidaman

Istentol rad rakott igadban.


Mi adhat ilyen beket nekunk?

Ha abban a szent hitben elunk,

hogy a teher ,mit vinni kell,

orok hazankba keszit el.

Ez csak az vegso simitas

a regi sziven semmi mas.

eloldja kotelekeinket

ha e vilag fogva tart minket.


Teljesen ezt a muveszetet

megtanulni nehezen lehet.

Ara oregen is sok kuzdelem,

hogy a szivunk csendes legyen

es keszek legyunk beismerni:

Onmagamban nem vagyok semmi!


S akkor lelkunk kegyelmes Atyja

nekunk a legszebb munkat tartogatja:

Ha kezed gyenge mas munkara,

Osszekulcsohatod imara,

aldast kerhetsz szeretteidre,

korulotted nagyra ,kicsire,

S ha ezt a munkat is elvegezed,

es az utolso ora kozeleg,

hangjat hallod egi hivasnak:

"Enyem vagy! Jojj!El nembocsatlak!"Turmezei Erzsebet ,nemetbol dolgozta at.


Nem mondom hogy szamomra mar nagyon aktualis,de mivel a folyammat elkezdodott,nagyon is magameva tudom tenni!
2009. december 12.

ENGEDEKENY LESZEK

S megengedem hogy talalgassatok kinek is kuldtem a csokor rozsat.Ha kitataljatok nagyon jo,hisz kozos baratnonk, sokan szemelyesen ismeritek,s ha nem talaljatok , ha o is megengedi majd en leleplezem.

2009. december 11.

MI IS JUT ESZEDBE LEGELOSZOR


Akkor amikor valaki nagy kedvesen meglep valamivel?


Mivel tudnam viszonozni? Nem?

Ez volt az en elso gondolatom miutan felocsudtam elerzekenyulesembol,miutan a csomagot kibontottam.

Hirtelen ami eppen keznel van :egy szep csokor rozsaval koszontom ezt az en kedves baratnomet,egyelore virtualis,de mar alig varom hogy szemelyesen is koszontsem (en hiszem hogy csak meglesz).

Addig is koszonom, tudod te kicsoda.

Azert nem is olyan virtualis ez az ismeretseg hiszen en ugy erzem jol ismerem.Mert kierzik belole a lelemenyes,hatarozott jellem.Oszinte es vonzo jellemvonasai azt hiszem szeretetteljesse teszik a kozossegben ahol el.

Az Ur aldjon meg kedves baratnom!

Na ne talalgassatok mert akinek irtam ugyis tudja!

2009. december 10.

BIBLIATANULMANY(20) ISTEN SZEMELYES KAPCSOLATOT AKAR

Megtanulando Ige:Jézus pedig monda néki: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. 38. Ez az első és nagy parancsolat Mate 32:37-38

Isten az aki ebben a kapcsolatban kezdemenyez.O jon hozzank,szeret,es felfedi mi a celja eletunkkel.
O kereste Adamot es Evat a kertben,jott Abrahamhoz,Noehoz,s Mozest is o valasztotta .
Isten volt az aki kezdemenyezett minden esetben a Otestamentum szemelyeivel,s utana szemelyes kapcsolatot teremtett veluk.
Ugyanez igaz az Ujtestamentumban is ,az Ur Jezus valasztotta ki tanitvanyait.O jott Pal apostolhoz a damaszkusi uton.
Egyetlen ember sem keresi Isten oninditattasbol.
A mint meg van írva, hogy nincsen csak egy igaz is; 11. Nincs, a ki megértse, nincs, a ki keresse az Istent. 12. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben haszontalanokká lettek; nincs, a ki jót cselekedjék, nincsen csak egy is. Roma 3:10-12

Figyeljuk meg mit is jelent ki ez a resz.
-hany ember igaz onmagaban?
-ki erti meg onmagatol a szellemi dolgokat?
-ki az aki keresi Istent a maga kezdemenyezesebol?
-hany ember cselekszi a jot?
Az igeresz alapjan feleljunk a kerdesekre.

Isten az Aki magahoz vonz

44. Senki sem jöhet én hozzám, hanemha az Atya vonja azt, a ki elküldött engem; én pedig feltámasztom azt az utolsó napon. 45. Meg van írva a prófétáknál: És mindnyájan Istentől tanítottak lesznek. Valaki azért az Atyától hallott, és tanult, én hozzám jő.
És monda: Azért mondtam néktek, hogy senki sem jöhet én hozzám, hanemha az én Atyámtól van megadva néki. Ioan 6:44,45,65

Ez az igeresz is leszogez nehany igazsagot:
-ki johet Jezushoz anelkul hogy az Atya vonza?
-mit tesz az az ember aki hallgat az Atyara s tanitasat ismeri?
-melyik az egyetlen ut mely altal valaki Jezushoz johet.

3. Messzünnen is megjelent nékem az Úr, mert örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem reád az én irgalmasságomat Jeremias 31:3

. Emberi kötelékekkel vontam őket, szeretetnek köteleivel, és olyan voltam hozzájok, mint a kik leemelik szájukról az igát, és ételt adtam nyájasan eleikbe Hoseas 11:4

A szeretet mit Isten rad araszt egy orokkevalo szeretet.E szeretet miatt O magahoz vonzott.Szeretet kotelekeivel vonzott magahoz,mikor meg nem voltunk baratok,mikor meg ellensegei voltunk.Egyetlen Fiat adta hogy erettunk halljon.
Ahhoz hogy eros alapunk legyen Isten ismeretere s akaratanak megismeresere ,meg kell legyunk gyozodve Isten szeretete felol.

Honnan tudhatod azt hogy Isten szeret.Milyen bizonyitek gyoz meg afelol?

Pal apostol ellenallott Istennek s uldozte Jezust s ellen dolgozott.Jezus megkereste s hozza jott hogy Isten celjat kijelentse neki.E kezdemenyezes Isten szeretetebol fakadt.
Ez rank is vonatkozik.Isten az Aki kivalaszt,szeret es kijelenti mi a celja eletunkkel.

Jezus es a tanitvanyok:Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon; hogy akármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja néktek.de mivelhogy nem vagytok e világból, hanem én választottalak ki magamnak titeket e világból, Janos 15:16,19

Ki volt az Aki Peternek kijelentette Jezus identitasat?

Mikor pedig Jézus Czézárea Filippi környékére méne, megkérdé tanítványait, mondván: Engemet, embernek Fiát, kinek mondanak az emberek? 14. Ők pedig mondának: Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek; némelyek pedig Jeremiásnak, vagy egynek a próféták közül. 15. Monda nékik: Ti pedig kinek mondotok engem? 16. Simon Péter pedig felelvén, monda: Te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia. 17. És felelvén Jézus, monda néki: Boldog vagy Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei Atyám. Mate 16:13-17

Nem ismerhetjuk Isten Munkajat ha O nem kezdemenyez hogy kijelentse ezt.

A kovetkezo Igek errol a kezdemenyezesrol tesznek tanusagot:

És körülmetéli az Úr, a te Istened a te szívedet, és a te magodnak szívét, hogy szeressed az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből, hogy élj. Mozes V.konyve 30:6

. Mindent nékem adott az én Atyám: és senki sem tudja, kicsoda a Fiú, csak az Atya; és kicsoda az Atya, hanem csak a Fiú, és a kinek a Fiú akarja megjelenteni Lukacs 10:22

Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon; hogy akármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja néktek. Janos 15:16

. Mert Isten az, a ki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből.Filipeni 2:13

. Arról ismertük meg a szeretetet, hogy Ő az ő életét adta érettünk: mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket a mi atyánkfiaiért.1Janos 3:16

Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem. Jelenesek 3:20

2009. december 9.

ZSOLTAR 102

. Napjaim olyanok, mint a megnyúlt árnyék; magam pedig, mint a fű, megszáradtam. 13. De te Uram örökké megmaradsz, és a te emlékezeted nemzetségről nemzetségre áll. 14. Te kelj fel, könyörülj a Sionon! Mert ideje, hogy könyörülj rajta, mert eljött a megszabott idő. 15. Mert kedvelik a te szolgáid annak köveit, és a porát is kímélik. 16. És félik a népek az Úrnak nevét, és e földnek minden királya a te dicsőségedet; 17. Mivelhogy az Úr megépítette a Siont, megláttatta magát az ő dicsőségében. 18. Oda fordult a gyámoltalanok imádsága felé, és azoknak imádságát meg nem útálta. 19. Irattassék meg ez a következő nemzedéknek, és a teremtendő nép dicsérni fogja az Urat. 20. Mert alátekintett az ő szentségének magaslatáról; a mennyekből a földre nézett le az Úr. 21. Hogy meghallja a fogolynak nyögését, és hogy feloldozza a halálnak fiait. 22. Hogy hirdessék a Sionon az Úrnak nevét, és az ő dicséretét Jeruzsálemben. 23. Mikor egybegyűlnek a népek mindnyájan, és az országok, hogy szolgáljanak az Úrnak. 24. Megsanyargatta az én erőmet ez útban, megrövidítette napjaimat. 25. Ezt mondám: Én Istenem! Ne vígy el engem az én napjaimnak felén; a te esztendeid nemzedékek nemzedékéig tartanak. 26. Régente fundáltad a földet, s az egek is a te kezednek munkája. 27. Azok elvesznek, de te megmaradsz; mindazok elavulnak, mint a ruha; mint az öltözetet, elváltoztatod azokat, és elváltoznak. 28. De te ugyanaz vagy, és a te esztendeid el nem fogynak. 29. A te szolgáidnak fiai megmaradnak, és az ő magvok erősen megáll előtted

2009. december 7.

VALASZ A JATEKRA

Ket kedves olvasom adott pontos valaszt a talalos kerdesre.Koszonom Hilda ,koszonom kisvirag
Szoval ugy jott be ez a jatek hogy eppen errol olvastam s gondoltam ilyen formaban megosztom veletek is ,mert eleg erdekesnek tartottam,mert ugye Jonas szarmazasa a Kiralyok konyveben van megirva25. Ő szerezte vissza az Izráel határát Emáthtól fogva a pusztasági tengerig, az Úrnak, Izráel Istenének beszéde szerint, a melyet szólott volt az ő szolgája, Jónás próféta, az Amittai fia által, a ki Gáth-Kéferből való volt.
Vagyis II.-ik Jeroboamrol van szo az akkori kiraly Izraelben.
Gath -Kefer 5 km-re volt Nazarettol Urunk Jezus gyerekkori falujatol.Bizonyara Urunk ismerte ezt a falucskat,s ket izben is osszehasonlitja magat Jonas profetaval.
Ekkor felelének néki némelyek az írástudók és farizeusok közül, mondván: Mester, jelt akarnánk látni te tőled. 39. Ő pedig felelvén, monda nékik: E gonosz és parázna nemzetség jelt kiván; és nem adatik jel néki, hanemha Jónás prófétának jele. 40. Mert a miképen Jónás három éjjel és három nap volt a czethal gyomrában, azonképen az embernek Fia is három nap és három éjjel lesz a föld gyomrában. 41. Ninive férfiai az ítéletkor együtt támadnak majd fel ezzel a nemzetséggel, és kárhoztatják ezt: mivelhogy ők megtértek a Jónás prédikálására; és ímé nagyobb van itt Jónásnál Mate 12:38-4130.
Mert miképen Jónás jelül volt a Ninivebelieknek, azonképen lesz az embernek Fia is e nemzetségnek. 31. A Délnek királynéasszonya felkél majd az ítéletkor e nemzetség férfiaival, és kárhoztatja őket: mert ő eljött a földnek széléről, hogy hallhassa a Salamon bölcseségét; és ímé nagyobb van itt Salamonnál. 32. Ninive férfiai az ítéletkor együtt támadnak majd fel e nemzetséggel, és kárhoztatják ezt: mivelhogy ők megtértek a Jónás prédikálására; és ímé nagyobb van itt Jónásnál. Lukacs 11:30-32

TALALOS KERDES

Mindnyajan jol ismerjuk Jonas profeta tortenetet:
. És lőn az Úrnak szava Jónáshoz, az Amittai fiához, mondván: 2. Kelj fel, menj Ninivébe, a nagy városba, és kiálts ellene, mert gonoszságuk felhatolt elémbe!

De vajon tudjuk-e melyik helysegbol is szarmazott o?
A Biblia tudosit errol minket.


Ki tudja hova valosi volt Jonas , s mit tudunk e helysegrol?

2009. december 5.

IGEN KISS KRISZTAROL VAN SZO

Akit halas szivvel hozok az Ur ele s kerem hogy aldasa legyen szuntelen rajta,aldassa teve a korulotte levok szamara ,kirajzolodvan benne Krisztus.Adjon az Ur bolcsesseget szamara,jo elorehaladast a tanulasban az elotte allo vizsgakban.Legyen oromere szuleinek s mindazoknak kik szeretik s tedd elette Uram ezt a Te Igedet eleteben.
Látom, minden tökéletes dolognak vége van, de a te parancsolatodnak nincs határa. 97. Mely igen szeretem a te törvényedet, egész napestig arról gondolkodom! 98. Az én ellenségeimnél bölcsebbé teszel engem a te parancsolataiddal, mert mindenkor velem vannak azok. 99. Minden tanítómnál értelmesebb lettem, mert a te bizonyságaid az én gondolataim. 100. Előrelátóbb vagyok, mint az öreg emberek, mert vigyázok a te határozataidra. 101. Minden gonosz ösvénytől visszatartóztattam lábaimat, hogy megtartsam a te beszédedet. 102. Nem távoztam el a te ítéleteidtől, mert te oktattál engem. 103. Mily édes az én ínyemnek a te beszéded; méznél édesbb az az én számnak! 104. A te határozataidból leszek értelmes, gyűlölöm azért a hamisságnak minden ösvényét. 105. Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. 106. Megesküdtem és megállom, hogy megtartom a te igazságodnak ítéleteit
Zsoltar 119:96-106 AmenOrvendek hogy ilyen jol ismeritek akik ra tippeltetek.Koszonom.

EGY KIS MEGLEPI


Van nekem egy nagyon kedves fiatal baratnom itt a blogon.Meg a yahoo.360-on(jol irtam?) talalkoztam vele .Nagy batoritas volt szamomra hogy mindegyre benezett megjegyzesevel.

Ami meglepo s tiszteletre melto nala hogy olyan fiatalon oly buzgon jar az Ur munkajaban.Ebben a korban a fiatalok mas elfoglaltsag utan neznek hiszen meg alig nyitottak meg szemuket a vilag varazsara, de o az Ur dolgaban leli oromet.

Kedvesen odaall mindenki problemaja melle, s nagyon ehes a tanulasra.Szeretne mindent magaba szivni ami az Ur utjan gyozelmesse teszi.

Szivesen dolgozik,kezdemenyez,s csaladjat ertekeli, szereti.


Es meg sorolhatnam , de ratok hagyom aki kitalja kicsoda mi jot tud rola mondani?


En szeretettel koszontom egy csokor viraggal!

MIBEN ALL BOLDOGSAGUNK

. Boldog nép az, a melynek Istene az Úr, az a nép, a melyet örökségül választott magának. 13. Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. 14. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára. 15. Ő alkotta mindnyájok szivét, és jól tudja minden tettöket. 16. Nem szabadul meg a király nagy sereggel; a hős sem menekül meg nagy erejével; 17. Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg. 18. Ámde az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, 19. Hogy kimentse lelköket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. 20. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és paizsunk ő. 21. Csak ő benne vigad a mi szívünk, csak az ő szent nevében bízunk! 22. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, a miképen bíztunk te benned

2009. december 2.

SZERETETTEL UDVOZOLLEK 60-IK OLVASOM


Mar nehany nappal lesem ki is lesz ez az olvaso ki 60-ra kerekiti a az olvasoim szamat.S ma beszaladt, oromomre.Miert oromomre?Mert udvozolhetem!Ugye milyen jo valakit szemelyesen, kulonlegesen udvozolni?

Most megtehetem.Szeretettel udvozollek AMALIA SZEREDAI(nagyon szep nev)

Remelem jol fogjuk erezni magunkat egyutt!Maris ismeroskent udvozollek!

2009. november 29.

BIBLIATANULMANY(19) ISTENNEL VALO JARAS

Megtanulando Igevers:Jézus pedig monda néki: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. 38. Ez az első és nagy parancsolat Mate 32:37-38


Mire is volt teremtve az elso emberpar?
. És meghallák az Úr Isten szavát, a ki hűvös alkonyatkor a kertben jár vala;

Mirol tesz bizonysagot ez az igevers?
Hogy egy meghitt kapcsolatban voltak Istennel.Isten mar kora reggel meglatogatta oket s varta hogy talakozzanak.Beszelgessenek.De ok elbujtak.
S mit tesz Isten?
Nem hagyja abba a keresest,hanem :és monda nékiSzólítá ugyanis az Úr Isten az embert : Hol vagy?
Miert bujtak el?
Mert bunbe estek!Kapcsolatuk Istennel mar nem lehetett ugyanaz.

Ha kapcsolatunk Istennel helyes az O jelenleteben lehetunk,s varjuk s kivanjuk ezt az egyuttletet.
Az egyutt toltott ido gazdagitja es elmelyiti a Vele valo kapcsolatot.

Ha szamunkra harc hogy Istennel idot toltsunk szukseges ezen valtoztatnunk.
Mikent?
Eletunk elsodleges celja az legyen hogy Istent szeressuk teljes szivvel.Ez megoldja problemankat s Istennel valo megfelelo kapcsolatunk hozzasegit ahhoz hogy Ot meginkabb megismerjuk s szerethessuk.S akkor Pallal egyutt elmondhatjuk:
14. Mert a Krisztusnak szerelme szorongat minket Kor.II.level 5:14
Mikor ket ember szereti egymast ,mindent megtesznek azert hogy minel tobbet legyenek egyutt.Miert?
Mert szeretik egymast s jo egyutt lenni.
Ezert minel tobb idot toltunk Istennel annal inkabb megismerjuk Ot,celjait,terveit,utjait.Minel inkabb megismerjuk s reszesei vagyunk nagy szeretetenek,annal inkabb elmelyul iranta erzett szeretetunk.
Meg most kezdjuk el megjavitani az Istennel toltott idonket.Adjunk halat Neki mindenert ,s probaljunk csak erre a kapcsolatra oszpontositani,elvetve minden mas gondolatot.

2009. november 27.

NEM IS OLYAN REG
S megis mar eltelt 4 ev miota az Ur rank bizta Mirjamot mint elso lanyunoka s kisebbik fiam ,Alexe elso gyermeke.


Halasak vagyunk erette Urunknak , hogy megtisztelt minket vele,de ugyanakkor felelosseg is ,hogy az Ur felelmeben neveljuk.
ISTEN ELTESSEN MIRJAM!
AMIRE EDDIG NEM GONDOLTAM


Most a Magdinal olvasott es hozzam atmentett vers raebresztett.Ugyanis ennek a versnek az uzenete sziven talalt!

Ez a gondolat szoros kapcsolatban van ezzel a lazas keszulodessel mi elkapta a gyerekeket ebben az idoszakban.Mindenfele apok vannak keszulodoben hogy meglepje oket minden joval es szeppel!Eddig semmi uj!Ebben telt gyerekkorunk ,gyermekeink s most unokaink gyerekkora.

S tenylegesen olyan szep(hogy mint errol mar szo volt Maresznel ) olyan varazslatosan izgalmas hogy akarva akaratlan en is sajnalom hogy mar nem jatszthatom az "angyal" meg "mikulas" szerepet.De vajon meg tehetem-e ezt?Mikor az egesz hazugsagon alapszik?Hat megfer a sotetseg a vilagossaggal?Nem tobbet nyertem-e Krisztusban hogy lemondhassak errol?

Igenam de akkor mit tegyunk gyerekeinkkel? unokainkkal az en esetemben? Megfosszam e ettol az oromtol amit ez a varakozas ad? Mivel helyetesitsem?

S itt jon kozbe ez a vers.Hat van- e ennel szebb izgalmasabb,titokzatosabb,magasztosabb varakozas mint a Messias varasa?

Hiszen ezt varjuk! Urunk visszajovetelet!Azt a csodalatos az egesz mindenseget megremegteto esemenyt ami ezzel fog jarni!vajon tobb oromot szolgalhat a Mikulas meg a Telapo,ami nem is jon, s ebben a zullott vilagban egesz balvannya lett, s helyetesiti az igazi Nagy Adventi Varast.

Ugyhogy most ezt szeretnem kisunokam szivebe ultetni hogy tuladonkeppen mit is varunk mi is ,egy Elo Igazi Messiast Ki nemcsak ezekben az unnepekben ajandekoz hanem Benne mindenunk megvan.

S akar szemlelteto dolgokat is keszithetek s mindennapra elismeteljuk mit is varunk mi?

Rajtunk szulokon, nagyszulokon mulik mire is hajlik leginkabb szivuk.

Tudom hogy tovabb bovithetnem a temat,hogy ugyebar az igazi unnep sokak szamara nem is az ami kene legyen vagyis Krisztusunk szuletesenek unnepe, hanem a Telapo unnepe lett,meg meg sok egyeb, de megallok itt ezzel az Igevel:


Bizony hamar eljövök. Ámen, bizony jövel Uram Jézus! 21. A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen mindnyájan ti veletek. Ámen.

2009. november 25.

KOSZONTO


Kivankozik ki belolem ,mivel ma egy uj rendszeres olvasot fedeztem fel, s habar nem uj nalam mert meg az elejetol olvas s kuld megjegyzest is,megis most valt hivatalossa jelenlete.Mindig megorvendek mikor noni latom a szamot a rendszeres olvasoknal,de ugyanakkor no a felelosseg is hogy ha mar beneveztek legyen olvasni valo is.Ahogy Evodia mondta a noi talalkozon(nem tevedek?) szukseges hogy legyen mondanivalonk akkor amikor irunk ,mert nem szorakoztatni (van ilyen is) akarjuk ,hanem gazdagitani olvasoinkat.Ezert orvendek is de el is kotelezem magam.

Ezert orvendek s szeretettel koszontelek KISS JUDIT

Nagy eloszeretettel olvasom egesz csaladjat,a szolgalathoz valo komoly hozzaalasuk pelda szamomra.


Tudjatok mi is nehez ilyenkor meg a dijazaskor is?

Hogy szeretnek minden egyes olvasomat koszonteni meg dijazni is mert mindenkinek orvendek s szivesen idozok,Krisztanal is,Maresznel is ,Prodan Martanal is s meg sorolhatnam,dehat ez van.

2009. november 24.

EN IS NAGYON SZEPEN KOSZONOMEs igyekszem tovabbadni oda ahol lesem a bejegyzeseket hogy gazdagodjak egy ujabb beirassal.Bevallom nehz dontenem mert eleg sok helyen otthonosan erzem magam ,de azert igyekszem ugy donteni hogy a nagyon jok kozul megis a kivalobbak kapjanak dijat.

http://dajkatunde.blogspot.com/2009/11/jazmin-imaja.html megnyero,kedves irasait elmeny

olvasni

http://jadekonyha.blogspot.com/2009/11/almas-rozsa-pite.html nala mindig meglepetesre varhatsz s nem egy unalmas sutes fozesre -alkot.

http://edithreceptjei.blogspot.com/2009/11/tormas-ceklas-tesztasalata.html itt egy nagyon kedves konyhamuvesznore talalsz ki olyan szepen otvozi az ujat a hagyomanyossal

http://nonekszulettem.blogspot.com/ ot ha mindenki kenyezteti en miert ne,hisz mindenfele jotanacsal szolgal,ugy recept mint szellemivel,megha ki is torolte ami a legszebb volt...de en gyorsabb voltam es......meglepetes.

http://wwwjoazur.blogspot.com/2009/11/zsuzsi-kereserehat-igy-novogettunk-az.html Moninak szeretettel hogy nem fosztott meg az oromtol hogy tovabb olvassuk.

http://angyallka.blogspot.com/ mert felvidul a lelkem mikor olvasom

http://jakabpetimi.blogspot.com/2009/11/hosszu-hetvege.html nagyon kedves,bator anyuka

http://martaborzasi.blogspot.com/2009/11/ma-kepei.html mert alig varom hogy olvassak valamit tole

http://halasz-johanna.blogspot.com/2009/11/hala-nap-az-imahazban.html verseivel balzsam szivemre

http://mikeadina.blogspot.com/2009/11/volt-egyszerre-ket-szulinap.html o is megvarakoztat irasaival pedig mindig gazdagit azzal amit ir

Na szoval ilyen hosszura sikerult!S amr mondtam hogy ne tudok linkelni de meg nem tanitott meg senki ,ugyhogy ez az eredmeny.

KOSZONOM HOGY VAGYTOK NEKEM.

2009. november 23.

BIBLIATANULMANY(18) ISTENNEL VALO KAPCSOLATUNK

Megtanulando Igevers:
Jézus pedig monda néki: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. 38. Ez az első és nagy parancsolat Mate 32:37-38

Beszeltunk mar arrol hogy eletunk kozepontjaba Istent kell helyeznunk.Ezt azt jelenti hogy szemelyes kapcsolatunk legyen Vele.Ezert a kapcsolatert voltunk teremtve ,hogy Istennel egy helyes szemelyes kapcsolatban eljunk.Kapcsolat mely Istent helyezi a kozeppontba.
Eletunk lenyege Istennel valo kapcsolatunk.
Semmi sem bir ekkora fontossaggal mint hogy szeressuk es szeretve legyunk Isten altal.
Isten nem osztozik massal az eletedben.
Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak.Mate6:24
Valasztanod kell kit is helyezel eleted kozpontjaba.
Istenben mindent megkapsz!Ha Ot szolgalod es szereted minden amire szukseged van O megadja.
Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? vagy: Mit igyunk? vagy: Mivel ruházkodjunk? 32. Mert mind ezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mind ezekre szükségetek van.Mate6:31-32

Az orokkevalosagnak voltunk teremtve s nem veges idore!

Isten nem egy meghatarozott idoszkra teremtett hanem az orokkevalosag reszere.
Az itt eltoltott ido arra valo hogy Istent megismerjuk s az orokkevalosag szamara formaljon,az O kepere.
Ha csak ezert az eletert elunk elszalasztjuk azt a legfelsobb celt amire teremtettunk.Ha csak ezert az eletert elunk, megengedjuk hogy multunk formalja jelenunket.Mint Isten gyermeke eleted jovod formalja(amive valsz egy napon)Isten felhasznalja jelened hogy jovobeli hasznossagod formalja itt a foldon s az orokkevalosagban.

Hogy valaszolnal erre a kerdesre :Mi az ami leginkabb formal teged:multad vagy jovod?

Pal igy fogalmazta ezt meg sajat eletere:
Jóllehet énnékem van bizakodásom test szerint is. Ha bárki más mer testben bizakodni, én sokkal inkább; 5. Körülmetéltettem nyolczadnapon, Izráel nemzetségéből, Benjámin törzséből való vagyok, zsidókból való zsidó, törvény tekintetében farizeus, 6. Buzgóság tekintetében az egyházat üldöző, a törvénybeli igazság tekintetében feddhetetlen voltam. 7. De a melyek nékem egykor nyereségek valának, azokat a Krisztusért kárnak ítéltem. 8. Sőt annakfelette most is kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt: a kiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem, 9. És találtassam Ő benne, mint a kinek nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom a hit alapján: 10. Hogy megismerjem Őt, és az Ő feltámadásának erejét, és az Ő szenvedéseiben való részesülésemet, hasonlóvá lévén az ő halálához; 11. Ha valami módon eljuthatnék a halottak feltámadására. 12. Nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék; hanem igyekezem, hogy el is érjem, a miért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus. 13. Atyámfiai, én enmagamról nem gondolom, hogy már elértem volna: 14. De egyet cselekszem, azokat, a melyek hátam megett vannak, elfelejtvén, azoknak pedig, a melyek előttem vannak, nékik dőlvén, czélegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára.Filippi 3:4-14

1.Mi az a Pal multjabol mely jelenere hatassal lehetett volna?
2.Mikent merte fel ezt Pal?
3.Mit tett Pal hogy egy jovobeli jutalmat elnyerjen?

2009. november 20.

BIBLIATANULMANY(17)ISTEN SZERELMES KAPCSOLATOT AKAR

Megtanulando Igevers:
Jézus pedig monda néki: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. 38. Ez az első és nagy parancsolat Mate 32:37-38

Mindannyiunk eleteben van fajdalmas esemeny amikor feltesszuk a kerdest:Miert?
Esetleg ketsegbe vonjuk Isten szeretetet.
De a korulmenyektol fuggetlenul Isten szeret!Ezt bizonyitotta be Fia kereszthalalaval.
O nem valtozik!
Jezus Krisztus halalaban es feltamadasaban veglegesen bebizonyitotta hogy szeret.Ne engedjuk meg szivunknek hogy ketsegbe vonja ezt.
Mielott elindulnank az Istent megismero utunkon szogezzuk le hogy Isten szeret.Erre voltunk teremtve.Egy Istennel valo szerelmi kapcsolatra.O volt az Aki megkeresett.Barmit is munkal eletedben ez az O szeretetenek megnyilvanulasa.
Isten nem lenne Isten ha nem egy tokeletes szeretetben nyilvanulna meg!
Isten es koztunk valo kapcsolat minden egyebnel fontosabb az eletben.
Ennek a tanulmanynak a celja az hogy utmutatast adjon egy helyes Istenkapcsolatra .
Majd Isten e kapcsolat folyaman elvegzi azt amit rajtad keresztul el akar vegezni.
Ismeteljuk el egy kicsit
1.Isten dolgozik korulottunk.
2.Isten egy szemelyes, elo kapcsolatot kivan megepiteni veled.
3.Isten meghiv hogy resztvegyel Vele a munkaban.
4.A Szentlelek altal Isten beszel a Biblia,imadsag,korulmenyek,gyulekezet segitsegevel, hogy kijelentse Onmagat , terveit es utjait.
5.Isten felhivasa a Vele valo munkalkodasra mindig bizalmatlansagot valt ki az egyen eleteben ami vegulis hitbeli cselekvest igenyel.
6.Ahhoz hogy csatlakozhass Isten tervehez szukseges eletedben valtozasokat hozz mely alkalmazkodik e tervhez.
7.Megismered Istent tapasztalatokban ha ra hallgatsz,s ezaltal Isten elvegzi munkajat rajtad keresztul.


A kovetkezokben a 2.pontra fogunk osszpontositani s ezzel foglalkozni.
Felelj erre a kerdesre:le tudod -e irni Istennel valo kapcsolatod igy?
: "Szeretlek Uram, teljes szívemből, teljes lelkemből és teljes elmémből. "
Ha viszont nem mondhatod ezt igy el,szukseges kerned a Szentlelket hogy elvezessen egy ilyenfoku kapcsolathoz.
Ha erezzuk ezt a szukseget meg most alljunk meg s konyorogjunk Istenhez hogy ezt a hianyunkat kielegitse s betoltse.Adjunk halat Neki az irantunk mutatott szereteteert s mindazert amit velunk tett.

Ha roviden osszekellene foglalnom az Oszovetseget ezt irnam:4. Halld Izráel: az Úr, a mi Istenünk, egy Úr! 5. Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből.Mozes V-ik konyve 6:4-5

Isten szivenek ez a kialltasa atszeli az egesz Oszovetseget
Az Ujszovetseg uzenete ugyanez: Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes elmédből és teljes erődből. Ez az első parancsolat.Mark 12:30
Minden ettol fugg!
Hivo eleted minden aspektusa ezt fejezi ki :milyen az Istennel valo kapcsolatod.
Ha Istennel valo kapcsolatod nincs rendben akkor eleted sincs rendben.
Hadd vizsgaljuk meg ezt nehany Igen keresztul:


Bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált adtam előtökbe, az áldást és az átkot: válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod; 20. Hogy szeressed az Urat, a te Istenedet, és hogy hallgass az ő szavára, és ragaszkodjál hozzá; mert ő a te életed és a te életednek hosszúsága; hogy lakozzál azon a földön, a mely felől megesküdt az Úr a te atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak, hogy nékik adja azt.
Mozes V.30:19-20

. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen,hanem orok elete legyen.Janos 3:16

ki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem; a ki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annakJanos 14:21

Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől? nyomorúság vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy meztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver-é? 36. A mint megvan írva, hogy: Te éretted gyilkoltatunk minden napon; olybá tekintenek mint vágó juhokat. 37. De mindezekben felettébb diadalmaskodunk, Az által, a ki minket szeretett, 38. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, 39. Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban Roma 8:35-39

Es meg sorolhatnank.

2009. november 18.

EGY KIS KITERO

Mint mar regebben is emlitettem olvasom Ton testver "Az O testamentum nagy emberei "cimu konyvet s egy nagyon ideillo(vagyis a bibliatanulmanyhoz) reszhez ertem.
Espedig Hoseas profeta konyvehez.Mivel bibliatanulmanyomban eppen az Istennel valo szemelyes kapcsolatrol van szo,itt azt olvasom hogy Hoseas szerint e kapcsolat leglenyegesebb resze Isten ismerete.A legnagyobb problema az hogy mi emberek nem ismerjuk Istent.

Halljátok meg az Úrnak beszédét Izráel fiai, mert pere van az Úrnak a földnek lakóival, mert nincs igazság és nincsen szeretet és nincsen Istennek ismerete a földön.4:1

. Elvész az én népem, mivelhogy tudomány nélkül való.

Ismerjük hát el, törekedjünk megismerni az Urat

Mert szeretetet kivánok én és nem áldozatot: az Istennek ismeretét inkább, mintsem égőáldozatokat.

Tehat az Istennel valo kapcsolatban a legfontossabb Istent megismerni.
Ugyanezt fejezi ki Pal apostol is az Ujszovetsegben:
De a melyek nékem egykor nyereségek valának, azokat a Krisztusért kárnak ítéltem. 8. Sőt annakfelette most is kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt: a kiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem
Hogy megismerjem Őt, és az Ő feltámadásának erejét, és az Ő szenvedéseiben való részesülésemet, hasonlóvá lévén az ő halálához.Filippi 3:7,8,10

Pal mindent veszni hagyott ami addig szamara fontos volt,azert hogy az egyetlen ertekes dolgot megnyerje:Krisztus ismeretet.
Itt Iosif Ton az ismeretnek 7 lepcsofokat mutatja be:
1.Ismerunk hallasbol.Sokan vannak ki Istent csak hallasbol ismerik
2.A latasbol valo ismeret.
3.Megismerkedtunk.Egyszer talakoztunk kezet adtunk,bemutatkoztunk s kesz.
4.Munkatarsak,iskolatarsak vagyunk.Valamivel jobban ismerjuk egymast.
5.Bensoseges baratok vagyunk.Itt megnyilnak a szivek,nagyobb az ismeret.
6.Elsofoku rokonok vagyunk.Verrokonsag kot ossze.Szorosabb a kapcsolat.
7.A felesegem,a ferjem.Itt az ismeret egy szent, szoros kapcsolat.Eggye lesznek,osszefornak.

Az Oszovetsegben ezt olvassuk:Azután ismeré Ádám az ő feleségét Évát.Ez az ismeret legfelsobb lepcsofoka.

Errol a szent kapcsolatrol beszel Isten a Hoseas 2:18-19-ben melyet nepevel akar kotni.

. És eljegyezlek téged magamnak örökre, és pedig igazsággal és ítélettel, kegyelemmel és irgalommal jegyezlek el. 19. Bizony, hittel jegyezlek el téged magamnak, és megismered az Urat.

Ezen a lepcsofokon szukseges vizsgalatot tennunk mi is .Hogyan is ismerjuk mi Istent?
Hallasbol? Elmeletileg? Hosszas tanulmanybol? Vagy eljutottal oda hogy valamelyes tapasztalatod volt Istennel s megalltal itt?
Vagy elmentel odaig hogy kapcsolatod mely,bensoseges,mindennapi orom Istennel valo jaras.Istenben,Isten altal s Istennel?
Pal apostol negy lepcsofokot ismertet a Filippiekhez irt leveleben:
1.Hogy megismerjem Ot.-Ez azt jelenti hogy elfogadom Krisztust mint szemelyes Megvaltomat.Megismerem milyen jo O.Milyen csodalatos.Gazdag.S minden ami az Ove az enyem is.Megismerem Ot.

2.Megismerjem az O feltamadasanak erejet.Krisztus jon s ezt mondja" És az Élő; pedig halott valék, és ímé élek örökkön örökké Ámen, és nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai."
Megismerjuk hogy az O ereje rendelkezesunkre all.Semmi sem allhat ellen nekunk,mert nem tehetnek Szerelmesunk ,Urunk ellen semmit , az O kezeben van minden hatalom.
Ezt jelenti megismerni az O feltamadasanak erejet.Hogy megtudjuk milyen erok allnak rendelkezesunkre.
3.S ezutan jon(erdekes a feltamadas utan) a szenvedeseiben valo reszesules.Miert is erdekes,mert arra varnank hogy elobb jojjon a szenvedes,utana a keresztre feszites s feltamadas.
De nem igy van,mert miutan megismerted a feltamadasa erejet O jon s kerdi akarsz -e meginkabb megismerni, s ha igen itt jon a szenvedes,mert Oerette konfliktusba kerulsz a vilaggal s szenvedesben,uldoztetesben lehet reszed.
Mint Job is: Az én fülemnek hallásával hallottam felőled, most pedig szemeimmel látlak téged."Szenvedesek kozepette jutott el ide.
Csak aki kesz a szenvedes melysegeibe leszallni jut el az igazi ismerethez.
De meg van egy utolso lepcsofok:
4.Hasonlova leven az O halalahoz.
Amikor masok mindent elnyernek, en lemondok.Lemondok mindenrol.Ez a halal.O aldozatot ker.Terveim vannak, ambiciom,de az Ur az O terveit ismerteti s le kell mondjak az enyemrol.Ez nehez.Lemondani halalt jelent.Szeretnem en vezetni eletem,de erte lemondok.Ez a legnehezebb.
. Mert nékem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. -tudjuk elmondani tiszta szivbol.
Torekedjunk erre.

2009. november 17.

BIBLIATANULMANY(16) IISTENNEK CELJA VAN AMIKOR BESZEL

Meg mindig ezt az Igeverset ismeteljuk: Ezek szekerekben, amazok lovakban bíznak; mi pedig az Úrnak, a mi Istenünknek nevéről emlékezünk meg.Zsoltar 20:8
Altalaban szeretnenk ha Isten minden nap adna egy megfelelo gondolatot s azaltal egesz nap jol erezzuk magunkat.Ha azt akarod hogy a Mindenseg Istene beszeljen hozzad legy felkeszulve arra hogy O felfedezi mit cselekszik ott ahol vagy.A Bibliaban nem tortenik meg gyakran hogy Isten beszeljen csupan a tarsalgas kedveert,hanem O szandekszik is valamit veghezvinni.Mikor Isten szol hozzad egyik modszeren keresztul(biblia,imadsag,korulmenyek,gyulekezet) ,bizonyosan valamilyen cellal szol.
Vegyunk egy peldat:Abraham
Mi volt Isten szandeka mikor Abrahamhoz szolt?(Mozes I.konyve 12)Egy nemzetet akart alapitani.
Figyeljuk meg az idopontot amikor Isten megszolitja Abrahamot.
Miert eppen akkor?Mert Isten akkor akart egy nemzetet letrehozni.
Mit tesz Abraham mikor megtudja mi Isten szandeka?Eletet alkalmazza Isten celjahoz.Neki azonnal cselekednie kellett.A pillanat mikor Isten szol hozzad eppen az a pillanat amikor O elvarja hogy valaszolj is.Egyesek elkepzelik hogy eleg sok ido all meg rendelkezesukre amig megadjak a valaszt.A pillanat amikor Isten szol az az Isten altal elhatarozott ido.Ezert beszel eppen akkor s nem maskor.Akkor amikor O kesz munkalkodni.Egyebkent nem szolna.Isten mikor kozbeszol eleted rendes folyasaban,akkor szamodra ez egy merfoldkovet jelent,alapveto valtozasnak kell alevetned magad.Es azonnal felelj!
Mennyi ido telt el Izsak szuletese ota es mikor Isten eloszor szolt Abrahamhoz?25 ev!1. És monda az Úr Ábrámnak: Eredj ki a te földedből, és a te rokonságod közül, és a te atyádnak házából, a földre, a melyet én mutatok néked. 2. És nagy nemzetté tészlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és áldás leszesz. 3. És megáldom azokat, a kik téged áldanak, és a ki téged átkoz, megátkozom azt: és megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei. 4. És kiméne Ábrám, a mint az Úr mondotta vala néki, és Lót is kiméne ő vele: Ábrám pedig hetvenöt esztendős vala, mikor kiméne Háránból. Mozes I konyve 12:1-4. Ábrahám pedig száz esztendős vala, mikor születék néki az ő fia Izsák.21:5
Miert vart Isten 25 evet?Azert mert ennyire volt szuksege hogy megfelelo apat formaljon belole.
Istennek fo celja egy uj nemzet szuletese!
Ezert az apa minosege meghatarozza az egesz nemzet minoseget.Ahogy az apa el , ugy fog elni az utana kovetkezo nehany generacio.
Isten idot szant arra hogy atformalja Abrahamot .Isten ugy formalja ot hogy megfeleljen annak az elhivasnak amit kapott.
Ezert mikor Isten azt mondta "felmagasztalom a te nevedet" akkor ugy is erthetjuk hogy ugy formallak hogy megfelelj ennek a nagy nevnek.
Gyakran kivanjuk hogy Isten nagy munkat bizzon rank de nem engedjuk hogy Isten megfeleloen atformaljon az elhivasra.
Lehet elmegyunk az apro dolgok mellett amit Isten rank bizott mert nem fogadjuk el mint elhivast ,pedig Isten lehet eppen ezeken a kis jelentektelen dolgokon keresztul ohalyt formalni s felkesziteni egy nagyobb elhivasra.Husegesek kell lennunk a kis dolgokban.
Amikor eleted Isten celjai szerint rendezed be eljutsz oda hogy tapasztalatokon keresztul meginkabb megismered Istent, s Istennek ez a celja veled hogy mindinkabb megismerd Ot.
Ne utasits vissza egy elhivast akar nagy dolgokrol vagy eppen egy kicsirol van szo,csak azert mert eloiteleteid vannak.
Megkapod a helyes valaszt csakis egy szemelyes elo kapcsolat alapjan.Kapcsolat melyet gyakorolsz nap mint nap Istennel.
Miert ne hallanad te is:Jól vagyon jó és hű szolgám

2009. november 16.

BIBLIATANULMANY(15)HONNAN TUDOM MIKOR BESZEL ISTEN?

Annyira megfertozott a bun" A mint meg van írva, hogy nincsen csak egy igaz is; 11. Nincs, a ki megértse, nincs, a ki keresse az Istent" hogy te meg en nem vagyunk kepesek megerteni Isten igazsagat ,ha azt a Szentlelek ki nem jelenti nekunk.O az Aki tanit.Mikor a Lelek tanit Isten Igejere, allj meg elotte es felelj.Mikozben imadkozol figyeld meg mikent hasznalja Isten Lelke az Iget hogy szivedben egy uzenetet Isten reszerol megerositsen.Figyeld mit dolgozik korulotted kulonbozo korulemnyek kozepette.Isten aki beszel hozzad imadsagodban,es Isten aki az Igevel szol hozzad ugyanaz az Isten aki korulotted dolgozik.
Emlekezzunk e tanulmany 7 igazsagabol a 4-ikre

Isten beszel a Szentlelek altal,Igeje altal,imadsagban,a korulmenyek altal,gyulekezeten keresztul,hogy Onmagat kijelentse,s megmutassa celjait es utjait.

Jol jegyezzuk meg mikent beszel O es miert is beszel ilyenkeppen.
Az egesz Szentiras tele van peldaval hogy mikent szolott Isten nepehez hogy ezaltal tervet es utjait felfedeztesse nepenek, s mindezek ellenere nem allithatunk fel egy szabalyt ahhoz hogy megtudjuk mikor is beszel Isten.
A Bibliaban mikor Isten szolott egy emberhez az illeto tudta hogy Isten beszelt es mi az amit mondott.
Janos 10:2-4 erre tanit

A ki pedig az ajtón megy be, a juhok pásztora az. 3. Ennek az ajtónálló ajtót nyit; és a juhok hallgatnak annak szavára; és a maga juhait nevökön szólítja, és kivezeti őket. 4. És mikor kiereszti az ő juhait, előttök megy; és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját.
10:14
. Én vagyok a jó pásztor; és ismerem az enyéimet, és engem is ismernek az enyéim

Tehat mit mondhatunk?Ahhoz hogy Isten szavat ismerjuk nem egy szabalyra alkalmazhato modszerre van szuksegunk hanem egy kapcsolatra ,Istennel valo szemelyes kapcsolatra .
Ezert aki nincs egy ilyen szemelyes kapcsolatban Istennel nem hallja mit mond Isten.(Janos 8:47)
Meg kell tanulnod azt az egyedi modot mikent Isten szemelyesen beszel hozzad.Nincs mas megoldas.Csakis Istentol fugsz ebben.Ezert a vele valo szemelyes kapcsolatod a legfontossabb szamodra.

Isten a Szentirasban kulonbozokeppen beszelt nepehez,megis nem alkalmazhatjuk mindeniket mint bevalt modszert ahhoz hogy megtudjuk mit is akar Isten szamunkra mondani.
Igy habar a csodat felhasznalta Isten mondanivaloja kozvetitesere(Birak 6) ,egy jel kerese lehet a hitetlensegunk jele is(Mate 12:38-39)
Mint a Lukacs 19:41-44-ben, annyira onkozpontu es bunos eletet eltek hogy megcsak eszre sem vettek hogy Isten kozottuk van.
És mikor közeledett, látván a várost, síra azon. 42. Mondván: Vajha megismerted volna te is, csak e te mostani napodon is, a mik néked a te békességedre valók! de most elrejtettek a te szemeid elől. 43. Mert jőnek reád napok, mikor a te ellenségeid te körülted palánkot építenek, és körülvesznek téged, és mindenfelől megszorítanak téged. 44. És a földre tipornak téged, és a te fiaidat te benned; és nem hagynak te benned követ kövön; mivelhogy nem ismerted meg a te meglátogatásodnak idejét
Semmifele jol bevalt modszert sem hasznalhatunk arra hogy Isten szavat megertsuk ,csakis egy elo szemelyes kapcsolat Istennel az ami hozzasegit ehhez.

Sem az hogy megnyitom Bibliam s ahova kinyilik,ott szol Isten hozzam,feltarva uzenetet, nem helyes modszer arra hogy Isten akaratat egy bizonyos helyzetre megismerjuk,mivel csak Istennek Szentlelke az Ki kozvetiti Isten kijelenteset.
Ugyanakkor ovatosnak kell lennunk abban is hogy kijelentsuk "Isten szolott"
Kijelenteni hogy Isten reszerol uzenetunk van nagyon komoly dolog.Ezert abba az iranyba kell mennunk amig az beteljesul meg akkor is ha 25 evbe kerul mint Abraham eseteben is.
Ha a kijelentes nem Isten reszerol van hazug profetanak minosulhetunk
Ha pedig azt mondod a te szívedben: miképen ismerhetjük meg az ígét, a melyet nem mondott az Úr? 22. Ha a próféta az Úr nevében szól, és nem lesz meg, és nem teljesedik be a dolog: ez az a szó, a melyet nem az Úr szólott; elbizakodottságból mondotta azt a próféta; ne félj attól!
Ezert a buntetes halal volt:De az a próféta, a ki olyat mer szólani az én nevemben, a mit én nem parancsoltam néki szólani, és a ki idegen istenek nevében szól: haljon meg az a próféta
Isten szeret s egy igazi szemelyes kapcsolatot kivan velunk,s azt akarja hogy csakis Tole fugjunk amikor utmutatora van szuksegunk.Ez annak a feltetele hogy tudjuk mikor szol Isten.
Isten hangjanak ismerete egy Vele valo szemelyes kapcsolat eredmenye.

2009. november 14.

BIBLIATANULMANY(14)ISTEN SZOL NEPEHEZ

Megtanulando Ige: Ezek szekerekben, amazok lovakban bíznak; mi pedig az Úrnak, a mi Istenünknek nevéről emlékezünk meg. Zsoltar 20:8

Isten nem valtozott.Ma is szol nepehez.
. Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképen szólott hajdan az atyáknak a próféták által, ez utolsó időkben szólott nékünk Fia által.Zsidok1:1

Ama vígasztaló pedig, a Szent Lélek, a kit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, a miket mondottam néktek.Ioan 14:26

. De mikor eljő amaz, az igazságnak Lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, a miket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek. 14. Az engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és megjelenti néktekIoan 16:13-14

A ki az Istentől van, hallgatja az Isten beszédeit; azért nem hallgatjátok ti, mert nem vagytok az Istentől valók.Ioan 8:47

Jo elgondolkozni ezeken a verseken ,felteve nehany kerdest:
1.Mikent es ki altal szolott Isten hajdan?

Isten az O testamentum idejen szolott nepehez a profetak altal
2.Ki altal szolott Isten ez utolso idokben

Isten Fia Jezus Krisztus altal szolott.

3.Kit igert Jezus hogy kuld az Atya az O neveben?
A Szentlelket,mely a Vigasztalo.

4.Vizsgaljuk meg mi is a Szentlelek munkaja?

A Fiu dicsoitese,vezerel, tanit.

5.Kik azok akik Isten beszedet hallgatjak?

Kik Istenbol vannak

6.Ki az aki nem hallgatja Istent?

Kik nem Istetol vannak.

Ha problema szamodra hogy Istent halld, akkor hiteleteddel lenyegeben baj van.

2009. november 12.

BIBLIATANULMANY(13) GEORGE MULLER

Gerge Muller XIX-ik szazadi angliai lelkipasztornak nagyon nehezere esett hogy a korabeli hivek el voltak batortalanodva s mar nem volt bizodalmuk abban hogy Isten valami kulonlegest tesz korulottuk, s hogy egyeltalan felel az imadsagokra.
Isten arra osztonozte Mullert hogy imadkozzon ,s o elkezdett imadkozni hogy egy olyan munkara vezerelje ,ami csakis Istennek tudhato be ,ezaltal felbuzditva a hiveket.
Iget adott 81-es Zsoltarbol"nyisd szét a te szájad és betöltöm azt" ezaltal hit altal valo jarasra kesztetve, s igy egy csodalatos bizonysagga lett a hivek elott,bebizonyitva hogy Isten dolgozik s felel az imadsagra.Bristolban egy Intezetet hozott letre a Biblia jobb megismeresere.Ez intezet celja a Szentiras szetosztasa es egy vallasos neveles biztositasa.Ugyanakkor nyitott egy arvahazat is.Viszont sosem tette nyilvanossa anyagi szuksegeit hanem teljesen Istenre hagyatkozott.
Elete folyaman 4 arvahazat mukodtetett,ahol 2000 gyermeknek biztositottak otthont.Egesz elete folyaman 10 000 gyermek fordult meg ezekben az arvahazakban,s tobb mint18 millio dollart kapott feleletkent imadsagara.93 eves koraban hallt meg s egesz szemelyes vagyona 800 dollar volt.
Mi volt az ami George Muller segitsegere volt hiteleteben,amint o maga ezt megvallotta
-Oszinten kereste Isten vezeteset
-Turelemmel varta hogy Isten beszeljen
-Hagyta hogy a Szentlelek tanitsa Isten Igejet.

Igy irja le mikent jutott el oda hogy megtudja kulonboztetni Isten hangjat:
"Eloszor is abban jarok hogy szivemet egy olyan allapotba hozzam hogy semmilyen kivansaga ne legyen az illeto problemaval kapcsolatban.90%-a az emberek problemajanak ebben all,hogy nem engedik hogy szivuk Isten akarata szerint cselekedjek.
-Miutan ezt megteszem nem engedem hogy eredmenyeim erzesektol vagy velemenyektol fuggjon.
-Keresem Isten akaratat Igeje vagy a vele valoegyeztetessel.Az Isten Lelke es Igeje mindig egyertelmuek.Ha csak a Lelekre bizom donteseim nagy kiabrandultsagnak vagyok kiteve.Ha viszont a Szentlelek az amely vezet Ez csakis a Szent irassal megegyezve vezerel s sosem ellene.
-Utana szem elott tartom a gondviselesszerinti korulmenyeket .Ezek gyakran vilagosan jelzik Isten akaratat,egyezve az Igevel es a Szentlelek vezerletevel.
-Kerem Istent hogy jelentse ki tisztan mi az akarata.
-Illyenkepp,Istenhez valo imadsaggal(1),az Ige tanulmanyozasval(2),meditacioval(3) eljutok a problema egeszseges megitelesehez.S ha teljes bekessegem van,akkor cselekszem,a problemam megoldasara."
George Muller beismeri hogy megtortent hogy az is hogy hibas lepeseket is tett akkor amikor
-szerenyseg hianyaban volt szive
-teljes becsuletesseg hianyaban
-turelmetlenseg Isten valaszanak kivarasaban
-Emberek tanacsat tette elso helyre a Szentirassal szemben.

2009. november 11.

BIBLIATANULMANY(12) ISTENE A KEZDEMENYEZES

Megtanulando igevers:. Ezek szekerekben, amazok lovakban bíznak; mi pedig az Úrnak, a mi Istenünknek nevéről emlékezünk meg.Zsolt.20:7

Isten felfedi mit ohajt munkalkodni s meghivast ad hogy melleallj.

A Szentirasban mindenhol azt eszleljuk hogy Isten az aki kezdemenyez.Mikor Isten jon az emberhez kijelenti magat es tervet amit el akar vegezni vele..Ez a kijelentes egyben meghivas arra hogy az egyen eleteval alkazmazkodjon Isten tervehez.Egyetlen bibliai hos sem maradhatott meg ugy ahogy volt miutan Istennel talalkozott.Szukseg volt gyokeres valtozasra ahhoz hogy Istennel jarjanak engedelmessegben.
Mert Isten az, a ki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből.Filippi 2:13
Ha Istent teszed eleted kozeppontjaba O az aki kezdemenyez s Aki munkalja benned mind az akarast mind a cselekvest.
Isten Szuveran.
Legtobbszor mikor latjuk Istent dolgozni magunkra koncentralunk, s figyelmen kivul hadjuk amit Isten akar.De meg kell tanulnunk Istenre oszpontositani,hogy az O szemszogebol lassuk a dolgokat s ugyanakkor engedjuk hogy Isten formalja karakterunket.Engedjuk hogy Isten kijelentse gondolatait, csak igy foghatjuk fel az eletet a megfelelo szemszogbol.

Mikor Istent munkalkodni latjuk korulottunk orommel csatlakozunk hozza,mert Isten is ezt akarja hogy egyutt munkalkodjunk Vele.
Feltevodik a kerdes mikent jelenti ki magat Isten,milyen metodust is hasznal arra hogy megmutassa tervet.Ezt tobbfelekeppen is teheti.
-Igejen keresztul szol, s megadja a lehetoseget is arra hogy ezt alkalmazni lehessen a mindennapi eletben.
- Oszinte vagyat ad szivunkbe konyorges kozben mely mind fokozodik bennunk.
-Megfelelo alkalmakat szervez korulottunk,terve veghezvitelehez.
Es meg egyeb lehetosegeket is felhasznal az Ur hogy tervet ismertesse velunk.De minden alkalommal nagyon figyelmesnek kell lennunk mert ha nem Isten all eletunk kozeppontjaban, onzo kivansagainkat ,vagyainkat osszeteveszthetjuk Isten tervevel.
Meg a nagyon megfelelo alkalom sem lehet mindig egy jel arra hogy Istentol van terve veghezvitelere.Sem a nyitott vagy zart ajtok sem az igazi jel mindig.
Minden alkalommal a konyorges,Biblia, es megfelelo alkalmak osszhangban kell legyenek.
Jogosan tevodik fel a kerdes:Ez mind jo viszont szuksegem van gyakorlati alkalmazasra hogy tudjam mit kell cselekednem"
Barmilyen helyzetben is legyunk Isten azt keri hogy tole fuggjunk s nem egy bevalt metodustol.Erre a megoldas egy helyes kapcsolat Istennel.
Holnap megvizsgaljuk egy olyan embernek az eletet aki megtanult Istennel jarni hitben es imadsagban.

2009. november 10.

BIBLIATANULMANY(11)FOLYTATAS A TEGNAPROL

Mi vagyunk Urunk szolgaja es eletunket alkalmazzunk Terve szerint.Ha nem ekkep cselekszunk sosem fogjuk azt az elmenyt atelni amit csak Istennel munkalkodva elhetunk meg.
Izrael tanuja volt sok jelnek es csodanak mikor Egyiptombol Isten kihozta.Ugye hogy teljes bizalommal kellett volna viseltessen Isten irant,s megis mikor megerkeztek az Igeret Foldjehez ,nem volt bizodalmuk hogy Isten nekik adja.
Ebbol kifolyolag meg 40 evet kellett a pusztaban tolteniok.A 81 -es zsoltar arrol beszel mi vart volna Izraelre ha engedelmesen szolgalta volna Istenet:
Oh, ha az én népem hallgatna reám, s Izráel az én utaimon járna! 15. Legott megaláznám ellenségeit, s szorongatói ellen fordítanám kezem. 16. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének néki, és örökkévaló volna az ő idejök. 17. És ő megelégítené őt java búzával, és sziklából folyó mézzel töltenélek be téged!
Mindezeket tudva tegyuk fel magunknak a kerdest:

Vajon megvaltozott-e Isten munkamodszere?

A magunk tervet kovetjuk-e tevelyegve szellemi pusztaban vagy inkabb Istenre hallgatva belepunk a megigert szellemi gazdasagba.?

Tudnod kell mit akar Isten cselekedni!

Mikor Isten elhivott egy profetat legeloszor igy szolt:"Mond e nepnek hogy terjenek enhozzam"
Ha viszont a nep nem hallgatott a hivasra akkor elkellett mondja a masodik kijelentest is"Mond meg nekik hogy kozelebb vannak az itelethez mint barmikor"
Valahogy igy" Mond meg nekik mit tettem eddig,mit teszek most s mit var rajuk a jovoben" s "Vard hogy valaszt adjanak."
Mit gondolunk fontos-e hogy tudjuk mi az amit Isten tenni fog a jovoben?Hat igen nagy fontossaga van annak hogy ismerjuk Isten tervet a jovore nezve.

Gondolkozzunk el kisse a Jeremias 5:1-7
1. Hadd énekelek kedvesemről, szerelmesemnek énekét az Ő szőlőjéről! Kedvesemnek szőlője van nagyon kövér hegyen; 2. Felásta és megtisztítá kövektől, nemes vesszőt plántált belé, és közepére tornyot építtetett, sőt benne már sajtót is vágatott; és várta, hogy majd jó szőlőt terem, és az vadszőlőt termett! 3. Mostan azért, Jeruzsálem lakosi és Juda férfiai: ítéljetek köztem és szőlőm között! 4. Mit kellett volna még tennem szőlőmmel; mit meg nem tettem vele? Miért vártam, hogy jó szőlőt terem, holott vadat termett?! 5. Azért most tudatom veletek, hogy mit teszek szőlőmmel; elvonszom kerítését, hogy lelegeltessék, elrontom kőfalát, hogy eltapodtassék; 6. És parlaggá teszem; nem metszetik és nem kapáltatik meg, tövis és gaz veri föl, és parancsolok a fellegeknek, hogy rá esőt ne adjanak! 7. A seregek Urának szőlője pedig Izráel háza, és Júda férfiai az Ő gyönyörűséges ültetése; és várt jogőrzésre, s ím lőn jogorzás; irgalomra s lon siralom.

Espedig milyen hatassal van eletemre hitem.Mennyiben befolyasolja eletevitelemet?

Ha ismerjuk Isten akaratat, terveit eletunkre s a gyulekezetre ugy rendezhetjuk be eletunket hogy az Isten celjat szolgalja.
Lehet Isten nem teregeti ki teljes tervet de lepesrol lepesre vezet hogy azt tegyuk amit O akar.
Imadkozzunk hogy Isten vezereljen abban mikent valaszoljunk hivasara
szemelyes eletunkben
csaladunkban
gyulekezetunkben
munkahelyunkon
helysegben ahol lakunk
a nemzetben ahova tartozunk

Isten Martin Luthert hasznalta fel arra hogy egesz Europanak kozvetitse hogy az

"Az igaz ember pedig hitből él."
Mikor Luther felismerte hogy Isten szol hozza egesz eletet e terv szerint rendezte be .Elete teljesen megvaltozik.Gyokeres valtozason megy at.
Ugyanezt figyeljuk meg John es Charles Wesley eleteben, meg a George Whifield eleteben.Egesz nemzetukre hatassal volt az amit Isten rajtuk keresztul elvegzett.
Ugyanez velunk is megtortenhet.A kozossegben ahol elunk Isten valtozast akar veghezvinni s erre barmelyikunket felhasznalni.De lehet azt mosndjuk:"O nem en nem vagyok erre kepes!"
Mint lathatjuk teljesen enkozpontu ez a kijelentes.

Mózes pedig őrzi vala az ő ipának, Jethrónak a Midián papjának juhait és hajtá a juhokat a pusztán túl és juta az Isten hegyéhez, Hórebhez
Felele Mózes és monda: De ők nem hisznek nékem s nem hallgatnak szavamra, sőt azt mondják: nem jelent meg néked az Úr.

Jo tudni:
Ilyen esetben jo Isten szemszogebol nezni a dolgokat
Isten tudja hogy te nem vagy semmire kepes
De O akar rajtad keresztul dolgozni

2009. november 9.

BIBLIATANULMANY(10)ISTEN TERVE VAGY A MI TERVUNK?

Megtanulando ige: Ezek szekerekben, amazok lovakban bíznak; mi pedig az Úrnak, a mi Istenünknek nevéről emlékezünk meg.Zsoltar 20:8

11. Lőn pedig azokban a napokban, mikor Mózes felnevekedék, kiméne az ő atyjafiaihoz és látá az ő nehéz munkájokat s látá, hogy egy Égyiptombeli férfi üt vala egy héber férfit az ő atyjafiai közűl. 12. Mikor ide-oda tekinte és látá hogy senki sincs, agyonüté az Égyiptombelit és elrejté azt a homokba. 13. Másnap is kiméne és ímé két héber férfi veszekedik vala. És monda annak a ki bűnös vala: Miért vered a te atyádfiát? 14. Az pedig monda: Kicsoda tett téged fő emberré és bíróvá mi rajtunk? Talán engem is meg akarsz ölni, mint megöléd az égyiptomit? Mózes pedig megfélemlék és monda: Bizony kitudódott a dolog. 15. A Faraó is meghallá azt a dolgot és Mózest halálra keresteti vala: de elfuta Mózes a Faraó elől és lakozék Midián földén.Mozes II-ik konyve 2:11-15

Itt vilagosan lathatjuk mi tortent ha Mozes a maga modjan akart segiteni nepen.
Az ar: 40 ev bujdosas,Midian foldjere kerul ahol mint pasztor eli eletet,de most mar Isten fele fordul s Ot teszi elete kozpontjaba.
Na most mar gondoljuk meg ,ha o probalja nepet kihozni a rabsagbol,hany izraelita vesziti el eletet?
De ha Isten az ki oket kihozza eros kezzel egy sem veszett el.
Okoljunk ebbol hogy Isten akarata szerint cselekedjunk.
Gyakran a sikertelensegnek ,csodnek eppen ez az oka mert sajat elkepzeleseink, tervunk szerint akarunk gyulekezetenkben cselekedni.De a gyulekezet feje Jezus.
Mennyivel tobbet er el egy olyan ember aki Neki engedelmes tud lenni, mint az ki onfeje utan megy.
Olvassuk el az alabbi igeverset s lassuk meg milyen Isten allaspontja olyan emberekkel szemben
kik nem cselekszik akaratat:
. Én, az Úr vagyok a te Istened, a ki kihoztalak téged Égyiptom földéről: nyisd szét a te szájad és betöltöm azt. 12. De nem hallgatott népem az én szómra, és Izráel nem engedelmeskedett nékem. 13. Ott hagytam azért őt szívöknek keménységében, hogy járjanak a magok tanácsa szerint

Mit tett Isten nepeert?
Kihozta Egyiptombol
Mit igert nepenek?
Aldast
Nepe valasza melyik volt?
Engedetlenseg
Milyen volt Isten allaspontja?
Meghagyta oket szivuk kemenysegeben

S most lassuk meg mely lett volna Izrael sorsa ha hallgat Istenere?

Oh, ha az én népem hallgatna reám, s Izráel az én utaimon járna! 15. Legott megaláznám ellenségeit, s szorongatói ellen fordítanám kezem. 16. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének néki, és örökkévaló volna az ő idejök. 17. És ő megelégítené őt java búzával, és sziklából folyó mézzel töltenélek be téged

Micsoda igeret!

Most pedig olvassuk el Zsidokhoz irt level 3:7-19-et,ahol megkapjuk a valaszt arra miert is nem ment be Izrael az Igeret Foldjere:

7. Annakokáért a mint a Szent Lélek mondja: Ma, ha az ő szavát halljátok, 8. Meg ne keményítsétek a ti szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés ama napján a pusztában, 9. A hol a ti atyáitok próbára tevéssel megkísértének engem és látták az én cselekedeteimet negyven esztendeig. 10. Azért megharagudtam arra a nemzetségre és mondám: mindig tévelyegnek szivökben; ők pedig nem ismerték meg az én útaimat. 11. Úgy hogy megesküdtem haragomban, hogy nem fognak bemenni az én nyugodalmamba. 12. Vigyázzatok atyámfiai, hogy valaha ne legyen bármelyikőtöknek hitetlen gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon; 13. Hanem intsétek egymást minden napon, míg tart a ma, hogy egyikőtök se keményíttessék meg a bűnnek csalárdsága által: 14. Mert részeseivé lettünk Krisztusnak, ha ugyan az elkezdett bizodalmat mindvégig erősen megtartjuk. 15. E mondás szerint: Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveiteket, mint az elkeseredéskor. 16. Mert kik keseredtek el, mikor ezt hallák? Nemde mindazok, a kik kijövének Égyiptomból Mózes által? 17. Kikre haragudott vala pedig meg negyven esztendeig? avagy nem azokra-é, a kik vétkeztek, a kiknek testei elhullottak a pusztában? 18. Kiknek esküdött pedig meg, hogy nem mennek be az ő nyugodalmába, hanemha az engedetleneknek? 19. Látjuk is, hogy nem mehettek be hitetlenség miatt.


2009. november 8.

BIBLIATANULMANY(8) ELET MELY ISTENT HELYEZI KOZEPPONTJABA

Ez a Bibliatanulmany 12 leckebol all de minden lecke 5 napra van osztva.Minden Lecke egy igeverssel kezdodik.A masodik leckenel tartunk melynek megtanulando igeje:
Ezek szekerekben, amazok lovakban bíznak; mi pedig az Úrnak, a mi Istenünknek nevéről emlékezünk meg. Zsoltar 20:8
Ahhoz hogy ismerjuk es cselekedjuk Isten akaratat szukseges megtagadjuk onmagunkat,s eletunk kozeppontjaba Istent helyezni!
A bun lenyege ez: Isten kozpontu eletvitelrol atterunk egy enkozpontu eletre.
A megvaltas lenyege: enkozpontu eletvitelrol atterunk egy olyan eletre mely Istent helyezi kozpontjaba
Megtagadni onmagunkat s visszaterjunk egy olyan eletmodhoz mely Istent helyezi lenyunk tronjara.Hasonlitsuk ossze e ket eletmod jellemzoit:
Onkozpontu eletmod jellemzoi
onmagara osszpontosit
buszke onmegvalositasaira
onbizalombizalom a sajat kepessegekben
onmegvalosulas
a vilaghoz valo alkalmazkodas az elet korulmenyeket emberi perspektivabol ertelmezi
onzo eletmod

Isten kozpontu eletmod jellemzoi
Istenbe vetett bizalom
Allando fuggoseg Istentol,erejetol s eroforrasaitol
Figyelme Istenre es az O cselekedeteire osszpontosul
Isten elotti alazatossag
onmegtagadas
Isten Orszaganak es igazsaganak szemelotttartasa
Barmilyen eletkorulmenyt Isten szemszogebol ertelmezve
Szent es kegyes eletvitel

Pelda az onkozpontu eletre

Isten Adamot es Evat a gyonyoru Edenkertjebe helyezte,ahol meghitt kozossegben voltak Istennel, minden rendelkezesukre allt ,egyetlen fanak a gyumolcsen kivul.A jo es rossz tudasanak faja.Ez tiltott gyumolcs volt.
És látá az asszony, hogy jó az a fa eledelre s hogy kedves a szemnek, és kivánatos az a fa a bölcseségért: szakaszta azért annak gyümölcséből, és evék, és ada vele levő férjének is, és az is evék.

Mindazáltal a férfiak, a kik felmentek vala vele, azt mondják vala: Nem mehetünk fel az ellen a nép ellen, mert erősebb az nálunknál Mozes IV.-ik konyve 13:32

1. Asa király uralkodásának harminczhatodik esztendejében feljöve Baása, az Izráel királya Júda ellen, és megépíté Rámát, hogy ne engedjen senkit se kimenni, se bemenni Asához a Júda királyához. 2. De Asa az Úrnak és a királynak tárházából hoza ki ezüstöt, aranyat, és küldé azt Benhadádnak, a Siriabeli királynak, a ki lakik vala Damaskusban, mondván: 3. Szövetség van köztem és te közötted, a mint az én atyám és a te atyád között is volt azelőtt. Ímé küldök néked ezüstöt és aranyat. Menj el, bontsd fel a te szövetségedet Baásával, az Izráel királyával, hogy távozzék el tőle

Pelda Istenkozpontu eletre

Jozsef peldaja Potifar felesegevel szemben.Inkabb valassza a bortont mintsem Urahoz hutlen legyen.Mozes I konyve 39

És kijöve ő ellenök a szerecsen Zérah, ezerszer ezer emberrel és háromszáz szekérrel, és méne Marésáig. 10. Kiméne Asa is ő ellene, és viadalhoz készülének a Sefáta völgyben, Marésa mellett. 11. Akkor kiálta Asa az Úrhoz, az ő Istenéhez, és monda: Oh Uram, nincs különbség előtted a sok között és az erő nélkül való között, hogy megsegítsed! Segélj meg minket, oh mi Urunk Istenünk, mert benned bízunk, és a te nevedben jöttünk e sokaság ellen! oh Uram, te vagy a mi Istenünk, ne vegyen ember te rajtad erőt. Kronika II 14:9-11

. Józsué pedig, a Nún fia, és Káleb, a Jefunné fia, a kik a földnek kémlelői közül valók valának, meghasogaták ruháikat. 7. És szólának Izráel fiai egész gyülekezetének, mondván: A föld, a melyen általmentünk, hogy megkémleljük azt, igen-igen jó föld. 8. Ha az Úrnak kedve telik bennünk, akkor bevisz minket arra a földre, és nékünk adja azt, mely tejjel és mézzel folyó föld. 9. Csakhogy ne lázongjatok az Úr ellen, se ne féljetek annak a földnek népétől; mert ők nekünk csak olyanok, mint a kenyér; eltávozott tőlök az ő oltalmok, de az Úr velünk van: ne féljetek tőlök!Mozes IV-ik konyve

Ahhoz hogy Isten kozpontu eletet eljunk szukseges Isten celjat es tervet tartani szem elott
Ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egymaga marad; ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. 25. A ki szereti a maga életét, elveszti azt; és a ki gyűlöli a maga életét e világon, örök életre tartja meg azt.
Ez az az elet mely eletre visz.

Mikor Isten elkezd dolgozni keres egy embert akinek tudomasara hozza tervet.
O az aki kezdemenyez.

5. És látá az Úr, hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. 6. Megbáná azért az Úr, hogy teremtette az embert a földön, és bánkódék az ő szívében. 7. És monda az Úr: Eltörlöm az embert, a kit teremtettem, a földnek színéről; az embert, a barmot, a csúszó-mászó állatokat, és az ég madarait; mert bánom, hogy azokat teremtettem. 8. De Noé kegyelmet talála az Úr előtt. 9. Noénak pedig ez a története: Noé igaz, tökéletes férfiú vala a vele egykorúak között. Istennel jár vala Noé. 10. És nemze Noé három fiat: Sémet, Khámot és Jáfetet. 11. A föld pedig romlott vala Isten előtt és megtelék a föld erőszakoskodással. 12. Tekinte azért Isten a földre, és ímé meg vala romolva, mert minden test megrontotta vala az ő útát a földön. 13. Monda azért Isten Noénak: Minden testnek vége elérkezett előttem, mivelhogy a föld erőszakoskodással telt meg általok: és ímé elvesztem őket a földdel egybe. 14. Csinálj magadnak bárkát gófer fából, rekesztékeket csinálj a bárkában, és szurkozd meg belől és kivűl szurokkal .Mozes I 6:5-14

Sodoma es Gomora eseteben:
. És monda az Úr: Eltitkoljam-é én Ábrahámtól, a mit tenni akarok

Es a sort meg folytathatnank,Ghedeonnal,Pal apostollal, s igy tovabb.

Ezzekben a peldakban van egy kozos vonas arrol mikepp Isten dolgozik
Nem latjuk sehol hogy az ember elkepzeli, megalmodja mit akar Istennek tenni s utana hivja Istent hogy segitsen.
Hanem:
engedelmesek vagyunk Istennek.
varunk mig Isten megmutatja mit akar cselekedni
megfigyeljuk mit tesz Isten korulottunk s hozza csatlakozunk

Egyszoval:

Engedelmeskedj,varj,legy figyelmes,csatlakozz.

2009. november 6.

BIBLIATANULMANY(7) HOL A HELYEM ISTEN TERVEBEN?

Jogosan tesszuk fel a kerdest:tudd-e Isten mindennapi ,egyszeru embereket hasznalni mint en vagyok?
Legyen erre valasz Illes peldaja.
Illés ember volt, hozzánk hasonló természetű; és imádsággal kéré, hogy ne legyen eső, és nem volt eső a földön három esztendeig és hat hónapig: 18. És ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld megtermé az ő gyümölcsét.Jakab 5:17-18
vagy Peter es Janos mikor a santat meggyogyitottak, s a fopap elott szamot kellett adjanak ezek elcsodalkozanak:
13. Mikor pedig látták Péternek és Jánosnak a szólásban való bátorságukat, és megértették, hogy írástudatlan és közönséges emberek, csodálkoznak vala; meg is ismerék őket, hogy a Jézussal voltak vala. Apost.csel.4:13
Mint lathato egyszeru mindennapi emberek ok ,de az Istennel valo kapcsolatuk teszi oket kulonlegesse, s nagyszeruve.
A fontos Krisztusal valo szemelyes kapcsolat ami masoktol megkulonbozteti azokat kiket Isten felhasznal terve veghezviteleben:"meg is ismerek oket hogy Jezussal voltak vala"
Dwight L. Moody is egy ilyen egyszeru ember volt keves iskolaju,cipoarus, de megertette Isten hivasat s foleg azt hogy nem maga az ember az aki nagy dolgokat visz veghez hanem a benne munkalkodo Isten.S Isten rendelkezesere bocsatotta eletet ezzel a jelszoval"Kuldjel el!Hasznalj fel!"
S Isten nagyszeru dolgokat vitt veghez altala.O volt a legnagyobb evanghelistaja a modern korszaknak,emberek ezrei jottek Krisztushoz altala,Angliaban es Amerikaban.
AKKOR AMIKOR AZT MONDJUK HOGY ISTEN NEM TUD ELVEGEZNI SEMMIT RAJTUNK KERESZTUL , TOBBET BESZEL EZ HITUNKROL MINT ONMAGUNKROL.
Az igazsag az hogy O barmit elvegezhet egy egyszeru mindennapi emberen keresztul,mely teljesen odaadta magat Neki.
Isten ertekmerceje nem felel meg a vilag ertekmercejenek.Lehet hogy a vilag szerint egy ember vagy egy gyulekezet nagyszeruen nez ki de Isten elott nincs erteke.
Isten a gyenge ,egyszeru elemeket hasznalja fel munkajaban:
26. Mert tekintsétek csak a ti hivatástokat, atyámfiai, hogy nem sokan hívattak bölcsek test szerint, nem sokan hatalmasak, nem sokan nemesek; 27. Hanem a világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket; és a világ erőtleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket; 28. És a világ nemteleneit és megvetettjeit választotta ki magának az Isten, és a semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse: 29. Hogy ne dicsekedjék ő előtte egy test sem. 30. Tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, ki bölcseségül lőn nékünk Istentől, és igazságul, szentségül és váltságul: 31. Hogy, a mint meg van írva: A ki dicsekedik, az Úrban dicsekedjék.
Igy mindenki tudhatja hogy Isten vegezte el a munkat.

Uram segits hogy megertsem mi az amit el akarsz vegezni rajtam keresztul s teljesen rendelkezesedre bocsassam magam teljes bizalommal leven irantad.