2009. augusztus 4.

ISTEN NEVEI XVI-IK LECKE

Mint eddigi Neveibol kitunt Isten Mindenhato,Hatalmas ereju Ur,Ki mindent lat,s uralkodik teremtmenyei felett.
A kovetkezo Nevek:JAHVE-IIRE,JAHVE -TIDCHENU,JAHVE-NISI,JAHVE-RAFA,JAHVE-SALOM,JAHVE-SAVAOT,JAHVE-SAMA,JAHVE-MECODISCHEM,Isten olyan jellemvonasait mint a szeretet,odaadas,onfelaldozas,tarja fel elottunk.
O teremtette az embert a maga kepe hasonlatossagara,O kivan gondot viselni rola,betegsegeben gyogyitani,megszentelni ot,s igy tovabb.Isten felfedi magat a Szentirasban hogy az emberek elfogadjak Ot s s hasonlatossagara formalja oket,s a maga idejeben embertarsaival hasonlokeppen jarjon el mint vele Isten.

Az elso JAHVE nevvel tarsult nev az IIRE.

JAHVE -IIRE,ami leforditva:"Isten gondot visel"

Elso alkalommal Mozes I konyve 22-ben talalkozunk e nevvel


Mózes I. könyve 22. rész 1. És lőn ezeknek utána, az Isten megkisérté Ábrahámot, és monda néki: Ábrahám! S az felele: Ímhol vagyok. 2. És monda: Vedd a te fiadat, ama te egyetlenegyedet, a kit szeretsz, Izsákot, és menj el Mórijának földére, és áldozd meg ott égő áldozatul a hegyek közűl egyen, a melyet mondándok néked. 3. Felkele azért Ábrahám jó reggel, és megnyergelé az ő szamarát, és maga mellé vevé két szolgáját, és az ő fiát Izsákot, és fát hasogatott az égő áldozathoz. Akkor felkele és elindula a helyre, melyet néki az Isten mondott vala. 4. Harmadnapon felemelé az ő szemeit Ábrahám, és látá a helyet messziről. 5. És monda Ábrahám az ő szolgáinak: Maradjatok itt a szamárral, én pedig és ez a gyermek elmegyünk amoda és imádkozunk, azután visszatérünk hozzátok. 6. Vevé azért Ábrahám az égő áldozathoz való fákat, és feltevé az ő fiára Izsákra, ő maga pedig kezébe vevé a tüzet, és a kést, és mennek vala ketten együtt. 7. És szóla Izsák Ábrahámhoz az ő atyjához, és monda: Atyám! Az pedig monda: Ímhol vagyok, fiam. És monda Izsák: Ímhol van a tűz és a fa; de hol van az égő áldozatra való bárány? 8. És monda Ábrahám: Az Isten majd gondoskodik az égő áldozatra való bárányról, fiam; és mennek vala ketten együtt. 9. Hogy pedig eljutának arra a helyre, melyet Isten néki mondott vala, megépíté ott Ábrahám az oltárt, és reá raká a fát, és megkötözé Izsákot az ő fiát, és feltevé az oltárra, a fa-rakás tetejére. 10. És kinyújtá Ábrahám az ő kezét és vevé a kést, hogy levágja az ő fiát. 11. Akkor kiálta néki az Úrnak Angyala az égből, és monda: Ábrahám! Ábrahám! Ő pedig felele: Ímhol vagyok. 12. És monda: Ne nyujtsd ki a te kezedet a gyermekre, és ne bántsd őt: mert most már tudom, hogy istenfélő vagy, és nem kedvezél a te fiadnak, a te egyetlenegyednek én érettem. 13. És felemelé Ábrahám az ő szemeit, és látá hogy ímé háta megett egy kos akadt meg szarvánál fogva a szövevényben. Oda méne tehát Ábrahám, és elhozá a kost, és azt áldozá meg égő áldozatul az ő fia helyett. 14. És nevezé Ábrahám annak a helynek nevét Jehova-jire-nek. Azért mondják ma is: Az Úr hegyén a gondviselés. 15. És kiálta az Úrnak Angyala Ábrahámnak másodszor is az égből. 16. És monda: Én magamra esküszöm azt mondja az Úr: mivelhogy e dolgot cselekedéd, és nem kedvezél a te fiadnak, a te egyetlenegyednek: 17. Hogy megáldván megáldalak tégedet, és bőségesen megsokasítom a te magodat mint az ég csillagait, és mint a fövényt, mely a tenger partján van, és a te magod örökség szerint fogja bírni az ő ellenségeinek kapuját. 18. És megáldatnak a te magodban a földnek minden nemzetségei, mivelhogy engedtél az én beszédemnek. 19. Megtére azért Ábrahám az ő szolgáihoz, és felkelének és együtt elmenének Beérsebába, mert lakozék Ábrahám Beérsebában.
Itt talakozunk legeloszor a Szentirasban a szeretet es imadkozas szavakkal. S e szavakkal tarsul az Abraham engedelmessege is Isten irant.Jo lesz megfigyelnunk mi is a jelentesuk e szavaknak e reszben.
Izsakot az o egyetlenet kit annyira szeretet kellett felaldoznia,engedelmeskedve Istennek.Mit is jelentett Abraham szamara az imadkozas ott fent a hegyen:lemondast,megvalast attol amit leginkabb szeret ami mindent jelentett szamara.Erthetetlen ,ellentmondasos keres(hisz benne kellett megaldatnia az egesz emberisegnek s e magbol kinonie), s megis engedelmesnek lenni.Nem vitatni,nem lazadozni,ervelni,okoskodni,csak egyszeruen engedelmeskedni.
Ez egy hatalmas ar.De o a JAHVE -IIRE-BEN BIZOTT.

Jo lesz itt elgondolkoznunk s felideznunk a Janos 3:16-ot

Nincsenek megjegyzések: