2009. december 30.

KARACSONYI (BE) SZAMOLO


Nem fogok beszamolot irni,inkabb egy kis megfigyelot keszitek,mit is tapasztaltam masok beszamolojat olvasva.

Espedig mindefele harom kozos vonast vettem eszre:

1. Szinte minden bejegyzest iro arra osszpontositott hogy ne fogja el az a naaagy keszulodesi vagy ami eltereli a figyelmet az Igazi unneprol es Unnepeltrol.Mert ugyebar nagyon fentall annak a veszelye hogy csak Marta reszet vallaljuk nem hagyva helyt Marianak is.Pedig meg az ilyen zsufolt napokon is meg kell adnunk a Marianak szant reszt is.S e ketto egybefonasa jo eredmenyhez vezet.

Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat; jó reggel készülök hozzád és vigyázok.

Ha ezzel kezdjuk napunkat s az Ur kezebe teszunk mindent,akkor majd O egyengeti utunkat

Minden te útaidban megismered őt; akkor ő igazgatja a te útaidat.

S ez igy mukodik a mindennapi eletben.Ha Vele tanacskozunk mindennapi dolgunkrol s ugy vegezzuk azt ,akkor O igazgatja utunkat.


2.A masik dolog amit megfigyeltem az volt hogy mindenki nagyon elvolt ragadtatva hogy milyen kellemes, oromteli unnepe volt.Szeretet,ajandekozas,egymasra figyeles,fennkolt gyulekezeti elet,finom eledelek,sutemenyek,vendeglatas,csaladi osszejovetelek.Ez azt bizonyitja hogy az Unnep elerte celjat.


3.A harmadik kozos jellemvonasa ennek a karacsonynak,egyuttal egy sajnalkozas volt.Szinte mindenki azt sajnalta hogy mar vege van!Tul hamar vege lett!Ugy van.Gyorsan lepergett.

En nem is azon csodalkoztam hogy milyen hamar eltelt hanem hogy mar ujbol a karacsonyt unnepeltuk.

De van egy nagyon jo hirem!A karacsonyt atmenthetjuk az elkovetkezo hetkoznapjainkba.Mert az Unnepelt itt lakozik szivunkben.Hadd unnepeljuk mindennap halaadassal,eletunk odaszanasaval,dicsoitessel hiszen nem lesz hiabavalo, mert a karacsony Unnepeltje igeretet tett


Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját.

2009. december 27.

BIBLIATANULMANY(22)ISMERD MEG ISTENT!

Megtanulando igevers:A ki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem; a ki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak.Janos 14:21
Minel inkabb kijelenti magat Isten a Vele valo kozossegben,annal inkabb megismerem Ot szemelyesen is.Az elkovetkezo leckek is nagy hangsulyt fektetnek az Istennel valo kapcsolatra,ami ugyanakkor egy elehivas is a Vele valo egyuttmukodesre.Ha Isten akaratat megakarod ismerni szukseges szeretned tiszta szivbol.Isten azokat akiket szeret felhasznalja arra hogy terveit veghezvigye.A kovetkezokben felfedezzuk mi modon hiv el Isten arra hogy csatlakozz munkajahoz.Ismerjuk meg Istent szemelyes megeleseinkbenBizonyara nem fogunk megelegedni csak annyival hogy Istenrol halljunk.Hanem ohalytjuk Ot megismerni szemelyes kapcsolatunkban.
Mozes mikor az ego csipkebokor elott allt kerdessel fordult Istenhez:Mózes pedig monda az Istennek: Ímé én elmegyek az Izráel fiaihoz és ezt mondom nékik: A ti atyáitok Istene küldött engem ti hozzátok; ha azt mondják nékem: Mi a neve? mit mondjak nékik.
Isten valaszolt neki:VAGYOK A KI VAGYOK. És monda: Így szólj az Izráel fiaihoz: A VAGYOK küldött engem ti hozzátok. Mozes II konyve 3:13-14.
Az elkovetkezo 40 ev alatt Mozes mindjobban megismerte Istent a Vele valo szemelyes kapcsolatban s kijelenteseibol.
Isten a Bibliaban gyakran kijelenti magat egyes szemelyeknek s ilyenkor az illeto szemely egy nevet ad Istennek egy uj Nevet mely valamikeppen leirja Istent.
A zsido nep egy szemely neve kifejezi annak jellemet ,termeszetet.Ezert talalkozunk tobbfele Nevvel is mely Isten jellemet fejezi ki.Ahhoz hogy Istent egy uj Nev alatt ismerjek meg szukseg volt hogy Istennel szemelyes kapcsolatban legyen s ateljen valamilyen tapasztalatot Istennel.
A Szentiras annak a modnak a leirasa mellyel Isten kijelentette magat egyes szemelyeknek.Minden Nev melyet Istennek adtak ezeknek a kijelenteseknek egy resze.
Mikor Josua harcolt Amalekkel,Mozes egy kozeli hegyrol koveti a harcot felemelt karokkal,s nepe gyozedelmes volt,viszont ahogy leengedte veszitettek.
Ekkor adta Mozes e Nevet Istennek:Isten az en Zaszlom.
Eljöve pedig Amálek és hadakozék Izráel ellen Refidimben. 9. És monda Mózes Józsuénak: Válaszsz nékünk férfiakat és menj el, ütközzél meg Amálekkel. Holnap én a halom tetejére állok és az Isten pálczája kezemben lesz. 10. És úgy cselekedék Józsué a mint mondotta vala néki Mózes, megütközék Amálekkel: Mózes, Áron és Húr pedig felmenének a halom tetejére. 11. És lőn, mikor Mózes felemelé kezét, Izráel győz vala; mikor pedig leereszté kezét, Amálek győz vala. 12. Mikor azért Mózes kezei elnehezedének, követ hozának és alája tevék, hogy arra űljön; Áron pedig és Húr tartják vala az ő kezeit, egy felől az egyik, más felől a másik, és felemelve maradának kezei a nap lementéig. 13. Józsué pedig leveré Amáleket és az ő népét fegyver élivel. 14. És monda az Úr Mózesnek: Írd meg ezt emlékezetül könyvbe és add tudtára Józsuénak, hogy mindenestől eltörlöm Amálek emlékezetét az ég alól. 15. És építe Mózes oltárt és nevezé nevét Jehova-Niszszi-nek

2009. december 24.

MINDEN KEDVES OLVASOMNAK

TISZTA SZIVBOL KIVANOM HOGY AZ UR JEZUS KRISZTUS SZULETESENEK UNNEPE OROMMEL ,BEKESSEGEL S ALDASSAL TELI LEGYEN!

ES EZZEL KOSZONTELEK MINDANYIOTOKAT!

2009. december 23.

EDITHNEK


Valahogy igy sikerult a napraforgokenyerem.Lepesrol lepesre kovettelek.De sajnos csak a Webcammal fenykepeztem.Remelem lathato.Na nem olyan mint a mestere de orvendek!

Diszkent teszem az asztalra.

2009. december 20.

BIBLIATANULMANY(21) MILYEN EZ A KAPCSOLAT


Isten egy valodi, szemelyes s a gyakorlatban megnyilvanulo kapcsolatot akar megvalositani gyermekeivel.

Feltevodik a kerdes:Megvalosithato ez?

Aki ezt kerdezi Istent nagyon tavolinak kepzeli ,semmikeppen nem ugy, hogy reszt vesz mindennapi eletunkben.

Viszont hadd vizsgaljunk meg a Szentirasban nehany reszt ami bizonyitja a szereplok valodi,szemelyes,gyakorlati kapcsolatat Istennel.

Adam es Eva a bunbeeses utan raebredtek meztelensegukre.Szukseg volt Isten kozbelepesere:

"És csinála az Úr Isten Ádámnak és az ő feleségének bőr ruhákat, és felöltözteté őket."

Isten gondoskodik Hagarrol :

6. És monda Ábrám Szárainak: Ímé a te szolgálód kezedben van, azt tedd vele a mit jónak látsz. Nyomorgatja vala azért Szárai, és az elfuta ő előle. 7. És találá őt az Úrnak angyala egy forrásnál a pusztában, annál a forrásnál, a mely a Súrba menő úton van. 8. És monda: Hágár, Szárai szolgálója! honnan jössz és hová mégy? És az monda: Az én asszonyomnak, Szárainak színe elől futok én. 9. Akkor monda néki az Úr angyala: Térj meg a te asszonyodhoz, és alázd meg magad az ő kezei alatt. 10. És monda néki az Úrnak angyala: Felettébb megsokasítom a te magodat, hogy sokasága miatt megszámlálható se legyen. 11. És monda néki az Úrnak angyala: Ímé te terhes vagy, és szűlsz fiat; és nevezd nevét Ismáelnek, mivelhogy meghallá Isten a te nyomorúságodat. 12. Az pedig vadtermészetű ember lesz: az ő keze mindenek ellen, és mindenek keze ő ellene; és minden ő atyjafiának ellenébe üti fel sátorát. 13. És nevezé Hágár az Úrnak nevét, a ki ő vele szólott vala: Te vagy a látomás Istene. Mert monda: Avagy nem e helyen láttam a látomás után?


Salamonnal beszel Isten:

. Megjelenék Gibeonban az Úr Salamonnak azon éjjel álmában, és monda az Isten: Kérj, a mit akarsz, hogy adjak néked. 6. És monda Salamon: Te a te szolgáddal, az én atyámmal, Dáviddal nagy irgalmasságot cselekedtél, a miképen ő is járt előtted híven, igazán és hozzád egyenes szívvel, és megtartottad néki ezt a nagy irgalmasságot, hogy néki fiat adtál, a ki az ő királyi székében ül, a mint e mai napon megtetszik. 7. És most, óh én Uram Istenem, te tetted a te szolgádat királylyá, Dávid, az én atyám helyett. Én pedig kicsiny gyermek vagyok, nem tudok kimenni és bejönni. 8. És a te szolgád a te néped között van, a melyet te magadnak választottál, nagy nép ez, a mely meg nem számláltathatik, meg sem írattathatik a sokaság miatt. 9. Adj azért a te szolgádnak értelmes szívet, hogy tudja ítélni a te népedet, és tudjon választást tenni a jó és gonosz között; mert kicsoda kormányozhatja ezt a te nagy népedet? 10. És tetszék e beszéd az Úrnak, hogy Salamon ilyen dolgot kért. 11. Monda azért az Isten néki: Mivelhogy ezt kérted tőlem, és nem kértél magadnak hosszú életet, sem nem kértél gazdagságot, sem pedig nem kérted a te ellenségidnek lelkét; hanem bölcseséget kértél az ítélettételre: 12. Ímé a te beszéded szerint cselekszem, ímé adok néked bölcs és értelmes szívet, úgy hogy hozzád hasonló nem volt te előtted, és utánad sem támad olyan, mint te. 13. Sőt még a mit nem kértél, azt is megadom néked, gazdagságot és dicsőséget: úgy hogy a királyok között nem lesz hozzád hasonló senki minden te idődben.


29. És az Isten adott bölcseséget Salamonnak és igen nagy értelmet és mély szívet, mint a fövény, mely a tenger partján van. 30. Úgy hogy a Salamon bölcsesége nagyobb volt, mint a napkelet minden fiainak bölcsesége és Égyiptomnak egész bölcsesége


A tizenket apostol kikuldetese: Majd magához szólítá a tizenkettőt, és kezdé őket kiküldeni kettőnként, és ada nékik hatalmat a tisztátalan lelkeken. 8. És megparancsolá nékik, hogy az útra semmit ne vigyenek egy pálczán kívül; se táskát, se kenyeret, se pénzt az övükben; 9. Hanem kössenek sarut, de két ruhát ne öltsenek. 10. És monda nékik: A hol valamely házba bementek, ott maradjatok mindaddig, a míg tovább mentek onnét. 11. A kik pedig nem fogadnak titeket, sem nem hallgatnak rátok, onnét kimenvén, verjétek le a port lábaitokról, bizonyságul ő ellenök. Bizony mondom néktek: Sodomának vagy Gomorának tűrhetőbb lesz a dolga az ítélet napján, mint annak a városnak. 12. Kimenvén azért, prédikálják vala, hogy térjenek meg. 13. És sok ördögöt űznek vala ki, és olajjal sok beteget megkennek és meggyógyítnak vala.

Janos a Patmosz szigeten:

Én János, a ki néktek atyátokfia is vagyok, társatok is a Jézus Krisztus szenvedésében és királyságában és tűrésében, a szigeten valék, a mely Páthmósnak neveztetik, az Isten beszédéért és a Jézus Krisztus bizonyságtételéért. 10. Lélekben valék ott az Úrnak napján, és hallék hátam megett nagy szót, mint egy trombitáét, 11. A mely ezt mondja vala: Én vagyok az Alfa és az Omega, az Első és Utolsó; és: A mit látsz, írd meg könyvben, és küldd el a hét gyülekezetnek, a mely Ázsiában van, Efézusban, Smirnában, Pergámumban, Thiatirában, Sárdisban, Filadelfiában és Laodiczeában. 12. Megfordulék azért, hogy lássam a szót, a mely velem beszéle; megfordulván pedig, láték hét arany gyertyatartót; 13. És a hét gyertyatartó között hasonlót az ember Fiához, bokáig érő ruhába öltözve, és mellénél aranyövvel körülövezve. 14. Az ő feje pedig és a haja fehér vala, mint a fehér gyapjú, mint a hó; és a szemei olyanok, mint a tűzláng; 15. És a lábai hasonlók valának az izzó fényű érczhez, mintha kemenczében tüzesedtek volna meg; a szava pedig olyan, mint a sok vizek zúgása. 16. Vala pedig a jobb kezében hét csillag; és a szájából kétélű éles kard jő vala ki; és az ő orczája, mint a nap a mikor fénylik az ő erejében. 17. Mikor pedig láttam őt, leesém az ő lábaihoz, mint egy holt. És reám veté az ő jobbkezét, mondván nékem: Ne félj; én vagyok az Első és az Utolsó, 18. És az Élő; pedig halott valék, és ímé élek örökkön örökké Ámen, és nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai. 19. Írd meg, a miket láttál és a mik vannak és a mik ezek után lesznek: 20. A hét csillag titkát, a melyet láttál az én jobb kezemben, és a hét arany gyertyatartót. A hét csillag a hét gyülekezet angyala, és a mely hét gyertyatartót láttál, az hét gyülekezet.

Mindezek a biblia reszek vilagosan mutatjak hogy szereploi a teremtestol az utolso kijelentesig(Jelenesek konyve) Istennel szemelyes, elo,gyakorlati kapcsolatban volt, s Isten szemelyesen reszt vesz eletukben s gondja van szuksegeik teljesitesere.


Elmondhatjuk-e ezt ma a mi eletunkre is? Volt-e ilyen megtapasztalasunk Istennel?

Ha nem komolyan tegyuk fel a kerdest hivo eletunkkel kapcsolatban , s forduljunk Istenhez imadsagban hogy megujithassuk kapcsolatunkat Vele.

Mivel Isten Ugyanaz tegnap ,ma es mindorokke,O nem valtozik s szukseges egy elo,szemelyes gyakorlati kapcsolatot kiepitenunk Vele.

2009. december 18.

VERONICA ES CSALADJA


SZERETETTEL VEROMIKANAK,CU DRAGOSTE PENTRU VERONICA


Szuletesnapod alkalmabol!Orvendek nagyon hogy csaladunk tagja vagy,es halat adok eretted az Urnak! Kegyelmes volt hozzank az Ur hogy veled megaldott, s lanyunknak mondhatunk.Koszonom hogy boldogitod fiamat es neveled unokaimat, s leginkabb hogy szolgalod Urunkat es Megvaltonkat.Koszonom hogy vagy nekem,s annyiszor turelemmel vegighallgatsz mikor szuksegem van szivem kionteni valakinek.
Ezekkel az Igekkel koszontelek s kivanok egeszseget,oromot,es aldast eletedre:


Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden? 2. A ki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében.

ITT tartogatok szamodra meglepetest


Cu ocazia zilei tale de nastere!Ma bucur mult ca faci parte din familia noastra,si ii multumesc lui Dumnezeu pentru tine!E mare har ca Dumnezeu ni te-a daruit ca fata .Iti multumesc ca-l faci fericit pe baiatul nostru si cresti nepotii nostri,si mai ales ca Il slujesti pe Domnul si Mantuitorul nostru.Multumesc Domnului ca te am,si iti multumesc ca de atatea ori ma asculti cu rabdare cand am nevoie sa-mi descarc inima!
Te felicit cu urmatorul Cuvant, si iti doresc sanatate,bucurie,si multe binecuvantari:Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt?
Psalmii 15:2 - Cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu,
Am pentru tine si o surpriza AICI

2009. december 16.

OLYAN JO VOLT OLVASNI


Borzasi Istvan perecseni lelkipasztor bejegyzeset.Nem irt semmi ujat,hanem azt fejtette ki amit mar lehet sokan, sokszor 2000 eve leirtak, s megis olyan friss es meghato hogy most az adventi idoszakban ilyen fenyben lassuk ennek az igazan kozmikus esemenynek a kovetkezmenyeit.

"Az Úr Jézus küldetése a mennyben kezdődik, és a mennyben ér veget"


Na de nem fogom elemezni ,csupan ajanlom aki frissulni,orvendezni s talan valtozni is akar olvassa el.

JOHANNA IRTA


Igen ,ez a a szep meglepetes vart ma reggel.Valosaggal meghato egyutterzesetek!Az igazsag az hogy nem valami nagy dolog , megis megviseli a testet akarmilyen kis beavatkozas.Valahogy ugy erzem hogy megegyszer nem allnam ki ,nem mintha fajt volna de nagyon kellemetlen mikor vagnak le a gyokerbol.Mert elegge elvolt gennyesedve,viszont jo hogy ez a rossz ki volt rekesztve a szervezetbol hisz bizonyara ott bent alattomosan dolgozott.

Lehet-e hogy ne jusson eszembe errol a bun?

Nem-e fajdalmas az is mikor el van tavolitva szivunkbol, enunkbol?De milyen jo nelkule!

Most pedig a Johanna verse:


"Szazannyi testvert itt es ott,

Amikor Jezus engem elhivott,

Nem kevesebbet igert nekem,

S a Menyben orok eletet.


Imadkozni tudok ismeretlenekert,

Kik Krisztusban lettek testvereme,

S erzem az ima erejet,

Szazannyi tesver konyorgeset.


Igy hordozzuk egymas terhet,

Betoltve Krisztus torvenyet.

Szazannyian konyorgunk egy betegert"

...En is kivanok gyogyulast.

2009. december 15.

EZEN IS ATESTEM


Hala az Urnak a masodik mutet is megvolt.

"Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad; paizs és pánczél az ő hűsége"-ezeket az Igeket olvastam elso esetben,eppen indulas elott Maresznel

Ezek az Igek kisertek most is .Ez mar egy nagyobb mutet vot(fogmutet) szuksegem volt batoritasra.Nehez nem de kellemes sem.S a fajdalmak csak most kezdodnek ha elmulik az anesztezis hatasa.

Meg az uton is az Urirgalmassaga orzott,mert eppen nagyon havazott s be kellett mennem Gyulafehervarra,ami egy jocskan szerpentines ut.

Olyan jo halas szivvel jonni az Ur ele, s foleg tudni hogy"; paizs és pánczél az ő hűsége. "

Amit megiger azt be is tartja.

Mert azt mondtad te: "Az Úr az én oltalmam; a Felségest választottad a te hajlékoddá: 10. Nem illet téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz; 11. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden útadban. 12. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe."

KOSZONOM URAM!

2009. december 13.

A LEGNAGYOBB MUVESZET


A legfobb muveszet ,tudod mi?

Derus szivvel megoregedni!

Tenni vagynal,s tetlen maradni

Igazad van,megis hallgatni.

Soha nem lenni remenyvesztett.

Csendben hordozni a keresztet.

Irigyseg nelkul nezni masra,

ki utjat tetterosen jarja.

Kezed letenni az oledbe,

s hagyni hogy gondod mas viselje.

Hol segiteni tudtal regen,

bevallani alazattal ,szepen,

hogy arra most mar nincs erod,

nem vagy olyan mint azelott.

Igy jarni csendesen,vidaman

Istentol rad rakott igadban.


Mi adhat ilyen beket nekunk?

Ha abban a szent hitben elunk,

hogy a teher ,mit vinni kell,

orok hazankba keszit el.

Ez csak az vegso simitas

a regi sziven semmi mas.

eloldja kotelekeinket

ha e vilag fogva tart minket.


Teljesen ezt a muveszetet

megtanulni nehezen lehet.

Ara oregen is sok kuzdelem,

hogy a szivunk csendes legyen

es keszek legyunk beismerni:

Onmagamban nem vagyok semmi!


S akkor lelkunk kegyelmes Atyja

nekunk a legszebb munkat tartogatja:

Ha kezed gyenge mas munkara,

Osszekulcsohatod imara,

aldast kerhetsz szeretteidre,

korulotted nagyra ,kicsire,

S ha ezt a munkat is elvegezed,

es az utolso ora kozeleg,

hangjat hallod egi hivasnak:

"Enyem vagy! Jojj!El nembocsatlak!"Turmezei Erzsebet ,nemetbol dolgozta at.


Nem mondom hogy szamomra mar nagyon aktualis,de mivel a folyammat elkezdodott,nagyon is magameva tudom tenni!
2009. december 12.

ENGEDEKENY LESZEK

S megengedem hogy talalgassatok kinek is kuldtem a csokor rozsat.Ha kitataljatok nagyon jo,hisz kozos baratnonk, sokan szemelyesen ismeritek,s ha nem talaljatok , ha o is megengedi majd en leleplezem.

2009. december 11.

MI IS JUT ESZEDBE LEGELOSZOR


Akkor amikor valaki nagy kedvesen meglep valamivel?


Mivel tudnam viszonozni? Nem?

Ez volt az en elso gondolatom miutan felocsudtam elerzekenyulesembol,miutan a csomagot kibontottam.

Hirtelen ami eppen keznel van :egy szep csokor rozsaval koszontom ezt az en kedves baratnomet,egyelore virtualis,de mar alig varom hogy szemelyesen is koszontsem (en hiszem hogy csak meglesz).

Addig is koszonom, tudod te kicsoda.

Azert nem is olyan virtualis ez az ismeretseg hiszen en ugy erzem jol ismerem.Mert kierzik belole a lelemenyes,hatarozott jellem.Oszinte es vonzo jellemvonasai azt hiszem szeretetteljesse teszik a kozossegben ahol el.

Az Ur aldjon meg kedves baratnom!

Na ne talalgassatok mert akinek irtam ugyis tudja!

2009. december 10.

BIBLIATANULMANY(20) ISTEN SZEMELYES KAPCSOLATOT AKAR

Megtanulando Ige:Jézus pedig monda néki: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. 38. Ez az első és nagy parancsolat Mate 32:37-38

Isten az aki ebben a kapcsolatban kezdemenyez.O jon hozzank,szeret,es felfedi mi a celja eletunkkel.
O kereste Adamot es Evat a kertben,jott Abrahamhoz,Noehoz,s Mozest is o valasztotta .
Isten volt az aki kezdemenyezett minden esetben a Otestamentum szemelyeivel,s utana szemelyes kapcsolatot teremtett veluk.
Ugyanez igaz az Ujtestamentumban is ,az Ur Jezus valasztotta ki tanitvanyait.O jott Pal apostolhoz a damaszkusi uton.
Egyetlen ember sem keresi Isten oninditattasbol.
A mint meg van írva, hogy nincsen csak egy igaz is; 11. Nincs, a ki megértse, nincs, a ki keresse az Istent. 12. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben haszontalanokká lettek; nincs, a ki jót cselekedjék, nincsen csak egy is. Roma 3:10-12

Figyeljuk meg mit is jelent ki ez a resz.
-hany ember igaz onmagaban?
-ki erti meg onmagatol a szellemi dolgokat?
-ki az aki keresi Istent a maga kezdemenyezesebol?
-hany ember cselekszi a jot?
Az igeresz alapjan feleljunk a kerdesekre.

Isten az Aki magahoz vonz

44. Senki sem jöhet én hozzám, hanemha az Atya vonja azt, a ki elküldött engem; én pedig feltámasztom azt az utolsó napon. 45. Meg van írva a prófétáknál: És mindnyájan Istentől tanítottak lesznek. Valaki azért az Atyától hallott, és tanult, én hozzám jő.
És monda: Azért mondtam néktek, hogy senki sem jöhet én hozzám, hanemha az én Atyámtól van megadva néki. Ioan 6:44,45,65

Ez az igeresz is leszogez nehany igazsagot:
-ki johet Jezushoz anelkul hogy az Atya vonza?
-mit tesz az az ember aki hallgat az Atyara s tanitasat ismeri?
-melyik az egyetlen ut mely altal valaki Jezushoz johet.

3. Messzünnen is megjelent nékem az Úr, mert örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem reád az én irgalmasságomat Jeremias 31:3

. Emberi kötelékekkel vontam őket, szeretetnek köteleivel, és olyan voltam hozzájok, mint a kik leemelik szájukról az igát, és ételt adtam nyájasan eleikbe Hoseas 11:4

A szeretet mit Isten rad araszt egy orokkevalo szeretet.E szeretet miatt O magahoz vonzott.Szeretet kotelekeivel vonzott magahoz,mikor meg nem voltunk baratok,mikor meg ellensegei voltunk.Egyetlen Fiat adta hogy erettunk halljon.
Ahhoz hogy eros alapunk legyen Isten ismeretere s akaratanak megismeresere ,meg kell legyunk gyozodve Isten szeretete felol.

Honnan tudhatod azt hogy Isten szeret.Milyen bizonyitek gyoz meg afelol?

Pal apostol ellenallott Istennek s uldozte Jezust s ellen dolgozott.Jezus megkereste s hozza jott hogy Isten celjat kijelentse neki.E kezdemenyezes Isten szeretetebol fakadt.
Ez rank is vonatkozik.Isten az Aki kivalaszt,szeret es kijelenti mi a celja eletunkkel.

Jezus es a tanitvanyok:Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon; hogy akármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja néktek.de mivelhogy nem vagytok e világból, hanem én választottalak ki magamnak titeket e világból, Janos 15:16,19

Ki volt az Aki Peternek kijelentette Jezus identitasat?

Mikor pedig Jézus Czézárea Filippi környékére méne, megkérdé tanítványait, mondván: Engemet, embernek Fiát, kinek mondanak az emberek? 14. Ők pedig mondának: Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek; némelyek pedig Jeremiásnak, vagy egynek a próféták közül. 15. Monda nékik: Ti pedig kinek mondotok engem? 16. Simon Péter pedig felelvén, monda: Te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia. 17. És felelvén Jézus, monda néki: Boldog vagy Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei Atyám. Mate 16:13-17

Nem ismerhetjuk Isten Munkajat ha O nem kezdemenyez hogy kijelentse ezt.

A kovetkezo Igek errol a kezdemenyezesrol tesznek tanusagot:

És körülmetéli az Úr, a te Istened a te szívedet, és a te magodnak szívét, hogy szeressed az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből, hogy élj. Mozes V.konyve 30:6

. Mindent nékem adott az én Atyám: és senki sem tudja, kicsoda a Fiú, csak az Atya; és kicsoda az Atya, hanem csak a Fiú, és a kinek a Fiú akarja megjelenteni Lukacs 10:22

Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon; hogy akármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja néktek. Janos 15:16

. Mert Isten az, a ki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből.Filipeni 2:13

. Arról ismertük meg a szeretetet, hogy Ő az ő életét adta érettünk: mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket a mi atyánkfiaiért.1Janos 3:16

Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem. Jelenesek 3:20

2009. december 9.

ZSOLTAR 102

. Napjaim olyanok, mint a megnyúlt árnyék; magam pedig, mint a fű, megszáradtam. 13. De te Uram örökké megmaradsz, és a te emlékezeted nemzetségről nemzetségre áll. 14. Te kelj fel, könyörülj a Sionon! Mert ideje, hogy könyörülj rajta, mert eljött a megszabott idő. 15. Mert kedvelik a te szolgáid annak köveit, és a porát is kímélik. 16. És félik a népek az Úrnak nevét, és e földnek minden királya a te dicsőségedet; 17. Mivelhogy az Úr megépítette a Siont, megláttatta magát az ő dicsőségében. 18. Oda fordult a gyámoltalanok imádsága felé, és azoknak imádságát meg nem útálta. 19. Irattassék meg ez a következő nemzedéknek, és a teremtendő nép dicsérni fogja az Urat. 20. Mert alátekintett az ő szentségének magaslatáról; a mennyekből a földre nézett le az Úr. 21. Hogy meghallja a fogolynak nyögését, és hogy feloldozza a halálnak fiait. 22. Hogy hirdessék a Sionon az Úrnak nevét, és az ő dicséretét Jeruzsálemben. 23. Mikor egybegyűlnek a népek mindnyájan, és az országok, hogy szolgáljanak az Úrnak. 24. Megsanyargatta az én erőmet ez útban, megrövidítette napjaimat. 25. Ezt mondám: Én Istenem! Ne vígy el engem az én napjaimnak felén; a te esztendeid nemzedékek nemzedékéig tartanak. 26. Régente fundáltad a földet, s az egek is a te kezednek munkája. 27. Azok elvesznek, de te megmaradsz; mindazok elavulnak, mint a ruha; mint az öltözetet, elváltoztatod azokat, és elváltoznak. 28. De te ugyanaz vagy, és a te esztendeid el nem fogynak. 29. A te szolgáidnak fiai megmaradnak, és az ő magvok erősen megáll előtted

2009. december 7.

VALASZ A JATEKRA

Ket kedves olvasom adott pontos valaszt a talalos kerdesre.Koszonom Hilda ,koszonom kisvirag
Szoval ugy jott be ez a jatek hogy eppen errol olvastam s gondoltam ilyen formaban megosztom veletek is ,mert eleg erdekesnek tartottam,mert ugye Jonas szarmazasa a Kiralyok konyveben van megirva25. Ő szerezte vissza az Izráel határát Emáthtól fogva a pusztasági tengerig, az Úrnak, Izráel Istenének beszéde szerint, a melyet szólott volt az ő szolgája, Jónás próféta, az Amittai fia által, a ki Gáth-Kéferből való volt.
Vagyis II.-ik Jeroboamrol van szo az akkori kiraly Izraelben.
Gath -Kefer 5 km-re volt Nazarettol Urunk Jezus gyerekkori falujatol.Bizonyara Urunk ismerte ezt a falucskat,s ket izben is osszehasonlitja magat Jonas profetaval.
Ekkor felelének néki némelyek az írástudók és farizeusok közül, mondván: Mester, jelt akarnánk látni te tőled. 39. Ő pedig felelvén, monda nékik: E gonosz és parázna nemzetség jelt kiván; és nem adatik jel néki, hanemha Jónás prófétának jele. 40. Mert a miképen Jónás három éjjel és három nap volt a czethal gyomrában, azonképen az embernek Fia is három nap és három éjjel lesz a föld gyomrában. 41. Ninive férfiai az ítéletkor együtt támadnak majd fel ezzel a nemzetséggel, és kárhoztatják ezt: mivelhogy ők megtértek a Jónás prédikálására; és ímé nagyobb van itt Jónásnál Mate 12:38-4130.
Mert miképen Jónás jelül volt a Ninivebelieknek, azonképen lesz az embernek Fia is e nemzetségnek. 31. A Délnek királynéasszonya felkél majd az ítéletkor e nemzetség férfiaival, és kárhoztatja őket: mert ő eljött a földnek széléről, hogy hallhassa a Salamon bölcseségét; és ímé nagyobb van itt Salamonnál. 32. Ninive férfiai az ítéletkor együtt támadnak majd fel e nemzetséggel, és kárhoztatják ezt: mivelhogy ők megtértek a Jónás prédikálására; és ímé nagyobb van itt Jónásnál. Lukacs 11:30-32

TALALOS KERDES

Mindnyajan jol ismerjuk Jonas profeta tortenetet:
. És lőn az Úrnak szava Jónáshoz, az Amittai fiához, mondván: 2. Kelj fel, menj Ninivébe, a nagy városba, és kiálts ellene, mert gonoszságuk felhatolt elémbe!

De vajon tudjuk-e melyik helysegbol is szarmazott o?
A Biblia tudosit errol minket.


Ki tudja hova valosi volt Jonas , s mit tudunk e helysegrol?

2009. december 5.

IGEN KISS KRISZTAROL VAN SZO

Akit halas szivvel hozok az Ur ele s kerem hogy aldasa legyen szuntelen rajta,aldassa teve a korulotte levok szamara ,kirajzolodvan benne Krisztus.Adjon az Ur bolcsesseget szamara,jo elorehaladast a tanulasban az elotte allo vizsgakban.Legyen oromere szuleinek s mindazoknak kik szeretik s tedd elette Uram ezt a Te Igedet eleteben.
Látom, minden tökéletes dolognak vége van, de a te parancsolatodnak nincs határa. 97. Mely igen szeretem a te törvényedet, egész napestig arról gondolkodom! 98. Az én ellenségeimnél bölcsebbé teszel engem a te parancsolataiddal, mert mindenkor velem vannak azok. 99. Minden tanítómnál értelmesebb lettem, mert a te bizonyságaid az én gondolataim. 100. Előrelátóbb vagyok, mint az öreg emberek, mert vigyázok a te határozataidra. 101. Minden gonosz ösvénytől visszatartóztattam lábaimat, hogy megtartsam a te beszédedet. 102. Nem távoztam el a te ítéleteidtől, mert te oktattál engem. 103. Mily édes az én ínyemnek a te beszéded; méznél édesbb az az én számnak! 104. A te határozataidból leszek értelmes, gyűlölöm azért a hamisságnak minden ösvényét. 105. Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. 106. Megesküdtem és megállom, hogy megtartom a te igazságodnak ítéleteit
Zsoltar 119:96-106 AmenOrvendek hogy ilyen jol ismeritek akik ra tippeltetek.Koszonom.

EGY KIS MEGLEPI


Van nekem egy nagyon kedves fiatal baratnom itt a blogon.Meg a yahoo.360-on(jol irtam?) talalkoztam vele .Nagy batoritas volt szamomra hogy mindegyre benezett megjegyzesevel.

Ami meglepo s tiszteletre melto nala hogy olyan fiatalon oly buzgon jar az Ur munkajaban.Ebben a korban a fiatalok mas elfoglaltsag utan neznek hiszen meg alig nyitottak meg szemuket a vilag varazsara, de o az Ur dolgaban leli oromet.

Kedvesen odaall mindenki problemaja melle, s nagyon ehes a tanulasra.Szeretne mindent magaba szivni ami az Ur utjan gyozelmesse teszi.

Szivesen dolgozik,kezdemenyez,s csaladjat ertekeli, szereti.


Es meg sorolhatnam , de ratok hagyom aki kitalja kicsoda mi jot tud rola mondani?


En szeretettel koszontom egy csokor viraggal!

MIBEN ALL BOLDOGSAGUNK

. Boldog nép az, a melynek Istene az Úr, az a nép, a melyet örökségül választott magának. 13. Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. 14. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára. 15. Ő alkotta mindnyájok szivét, és jól tudja minden tettöket. 16. Nem szabadul meg a király nagy sereggel; a hős sem menekül meg nagy erejével; 17. Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg. 18. Ámde az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, 19. Hogy kimentse lelköket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. 20. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és paizsunk ő. 21. Csak ő benne vigad a mi szívünk, csak az ő szent nevében bízunk! 22. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, a miképen bíztunk te benned

2009. december 2.

SZERETETTEL UDVOZOLLEK 60-IK OLVASOM


Mar nehany nappal lesem ki is lesz ez az olvaso ki 60-ra kerekiti a az olvasoim szamat.S ma beszaladt, oromomre.Miert oromomre?Mert udvozolhetem!Ugye milyen jo valakit szemelyesen, kulonlegesen udvozolni?

Most megtehetem.Szeretettel udvozollek AMALIA SZEREDAI(nagyon szep nev)

Remelem jol fogjuk erezni magunkat egyutt!Maris ismeroskent udvozollek!