2009. november 8.

BIBLIATANULMANY(8) ELET MELY ISTENT HELYEZI KOZEPPONTJABA

Ez a Bibliatanulmany 12 leckebol all de minden lecke 5 napra van osztva.Minden Lecke egy igeverssel kezdodik.A masodik leckenel tartunk melynek megtanulando igeje:
Ezek szekerekben, amazok lovakban bíznak; mi pedig az Úrnak, a mi Istenünknek nevéről emlékezünk meg. Zsoltar 20:8
Ahhoz hogy ismerjuk es cselekedjuk Isten akaratat szukseges megtagadjuk onmagunkat,s eletunk kozeppontjaba Istent helyezni!
A bun lenyege ez: Isten kozpontu eletvitelrol atterunk egy enkozpontu eletre.
A megvaltas lenyege: enkozpontu eletvitelrol atterunk egy olyan eletre mely Istent helyezi kozpontjaba
Megtagadni onmagunkat s visszaterjunk egy olyan eletmodhoz mely Istent helyezi lenyunk tronjara.Hasonlitsuk ossze e ket eletmod jellemzoit:
Onkozpontu eletmod jellemzoi
onmagara osszpontosit
buszke onmegvalositasaira
onbizalombizalom a sajat kepessegekben
onmegvalosulas
a vilaghoz valo alkalmazkodas az elet korulmenyeket emberi perspektivabol ertelmezi
onzo eletmod

Isten kozpontu eletmod jellemzoi
Istenbe vetett bizalom
Allando fuggoseg Istentol,erejetol s eroforrasaitol
Figyelme Istenre es az O cselekedeteire osszpontosul
Isten elotti alazatossag
onmegtagadas
Isten Orszaganak es igazsaganak szemelotttartasa
Barmilyen eletkorulmenyt Isten szemszogebol ertelmezve
Szent es kegyes eletvitel

Pelda az onkozpontu eletre

Isten Adamot es Evat a gyonyoru Edenkertjebe helyezte,ahol meghitt kozossegben voltak Istennel, minden rendelkezesukre allt ,egyetlen fanak a gyumolcsen kivul.A jo es rossz tudasanak faja.Ez tiltott gyumolcs volt.
És látá az asszony, hogy jó az a fa eledelre s hogy kedves a szemnek, és kivánatos az a fa a bölcseségért: szakaszta azért annak gyümölcséből, és evék, és ada vele levő férjének is, és az is evék.

Mindazáltal a férfiak, a kik felmentek vala vele, azt mondják vala: Nem mehetünk fel az ellen a nép ellen, mert erősebb az nálunknál Mozes IV.-ik konyve 13:32

1. Asa király uralkodásának harminczhatodik esztendejében feljöve Baása, az Izráel királya Júda ellen, és megépíté Rámát, hogy ne engedjen senkit se kimenni, se bemenni Asához a Júda királyához. 2. De Asa az Úrnak és a királynak tárházából hoza ki ezüstöt, aranyat, és küldé azt Benhadádnak, a Siriabeli királynak, a ki lakik vala Damaskusban, mondván: 3. Szövetség van köztem és te közötted, a mint az én atyám és a te atyád között is volt azelőtt. Ímé küldök néked ezüstöt és aranyat. Menj el, bontsd fel a te szövetségedet Baásával, az Izráel királyával, hogy távozzék el tőle

Pelda Istenkozpontu eletre

Jozsef peldaja Potifar felesegevel szemben.Inkabb valassza a bortont mintsem Urahoz hutlen legyen.Mozes I konyve 39

És kijöve ő ellenök a szerecsen Zérah, ezerszer ezer emberrel és háromszáz szekérrel, és méne Marésáig. 10. Kiméne Asa is ő ellene, és viadalhoz készülének a Sefáta völgyben, Marésa mellett. 11. Akkor kiálta Asa az Úrhoz, az ő Istenéhez, és monda: Oh Uram, nincs különbség előtted a sok között és az erő nélkül való között, hogy megsegítsed! Segélj meg minket, oh mi Urunk Istenünk, mert benned bízunk, és a te nevedben jöttünk e sokaság ellen! oh Uram, te vagy a mi Istenünk, ne vegyen ember te rajtad erőt. Kronika II 14:9-11

. Józsué pedig, a Nún fia, és Káleb, a Jefunné fia, a kik a földnek kémlelői közül valók valának, meghasogaták ruháikat. 7. És szólának Izráel fiai egész gyülekezetének, mondván: A föld, a melyen általmentünk, hogy megkémleljük azt, igen-igen jó föld. 8. Ha az Úrnak kedve telik bennünk, akkor bevisz minket arra a földre, és nékünk adja azt, mely tejjel és mézzel folyó föld. 9. Csakhogy ne lázongjatok az Úr ellen, se ne féljetek annak a földnek népétől; mert ők nekünk csak olyanok, mint a kenyér; eltávozott tőlök az ő oltalmok, de az Úr velünk van: ne féljetek tőlök!Mozes IV-ik konyve

Ahhoz hogy Isten kozpontu eletet eljunk szukseges Isten celjat es tervet tartani szem elott
Ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egymaga marad; ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. 25. A ki szereti a maga életét, elveszti azt; és a ki gyűlöli a maga életét e világon, örök életre tartja meg azt.
Ez az az elet mely eletre visz.

Mikor Isten elkezd dolgozni keres egy embert akinek tudomasara hozza tervet.
O az aki kezdemenyez.

5. És látá az Úr, hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. 6. Megbáná azért az Úr, hogy teremtette az embert a földön, és bánkódék az ő szívében. 7. És monda az Úr: Eltörlöm az embert, a kit teremtettem, a földnek színéről; az embert, a barmot, a csúszó-mászó állatokat, és az ég madarait; mert bánom, hogy azokat teremtettem. 8. De Noé kegyelmet talála az Úr előtt. 9. Noénak pedig ez a története: Noé igaz, tökéletes férfiú vala a vele egykorúak között. Istennel jár vala Noé. 10. És nemze Noé három fiat: Sémet, Khámot és Jáfetet. 11. A föld pedig romlott vala Isten előtt és megtelék a föld erőszakoskodással. 12. Tekinte azért Isten a földre, és ímé meg vala romolva, mert minden test megrontotta vala az ő útát a földön. 13. Monda azért Isten Noénak: Minden testnek vége elérkezett előttem, mivelhogy a föld erőszakoskodással telt meg általok: és ímé elvesztem őket a földdel egybe. 14. Csinálj magadnak bárkát gófer fából, rekesztékeket csinálj a bárkában, és szurkozd meg belől és kivűl szurokkal .Mozes I 6:5-14

Sodoma es Gomora eseteben:
. És monda az Úr: Eltitkoljam-é én Ábrahámtól, a mit tenni akarok

Es a sort meg folytathatnank,Ghedeonnal,Pal apostollal, s igy tovabb.

Ezzekben a peldakban van egy kozos vonas arrol mikepp Isten dolgozik
Nem latjuk sehol hogy az ember elkepzeli, megalmodja mit akar Istennek tenni s utana hivja Istent hogy segitsen.
Hanem:
engedelmesek vagyunk Istennek.
varunk mig Isten megmutatja mit akar cselekedni
megfigyeljuk mit tesz Isten korulottunk s hozza csatlakozunk

Egyszoval:

Engedelmeskedj,varj,legy figyelmes,csatlakozz.

1 megjegyzés:

Noémi írta...

Hát én annyira élvezem ezt a tanulmányt csinálni...tudom, hogy nincsenek véletlenek s Isten tervében volt az is, hogy pont mostanában folytassam ezt a tanulmányt...(és ebben használta az Úr kedves Irit!)mert pont most erre van szükségem, olyan találóak a leckék! Olyan bátorítóak, mintha minden alkalommal bevennék egy "erő kapszulát"...:) vagy, hogy is írjam le mit érzek...Isten szeret engem nagyon, s nem érdemlem. Csodálom Őt! Milyen jó nekünk, hogy ismerhetjük Őt! Mekkora kegyelem!
Elgondolkoztam azon, hogy van-e olyan ami még én-központú bennem, és mennyi mindent találtam...ilyen apróbb dolgokban is. Amikor a lustaságom miatt nem megyek be egy előadásra, amikor azt nézem, hogy nekem hogyan lesz jobb, hogyan jövök ki én jobban a dologból...akkor is csak magamra gondolok...Igyekeznem kell arra, hogy minden új nap önmagamat megtagadva az Isten-központú életet éljem, hogy Isten tudjon használni és véghez vigye tervét rajtam keresztül!
Meghódolni, várni, figyelni, csatlakozni. Erre törekszem, s ezt tapasztaltam és szeretném mindenben tapasztalni!:)

Sajnálom, hogy csak késve tudok hozzá szólni, le is vagyok maradva, de igyekszem!