2009. május 30.

TEVES VEZETESI MODSZEREK(folytatas)

F.BELSO ERZESEK,BEKESSEG- erzesek alapjan vett dontesek,mint Isten akaratanak felismerese.Azon a hiten alapszik hogy a Lelek altali vezettetes azt jelenti hogy a bennunk lakozo Szent Lelek a bekesseg erzetet adja ami a jo dontes hozatal egyik jele.Ez egy elegge bizonytalan erv arra donteseink jok.

1.Sok esetben igaz az hogy erzeseink bizonyitjak Isten vezeteset eletunkben,nem feledhetjuk hogy az erzesek hullamzoak s el tavolithatnak Isten Igejetol es akaratatol.
Peld.14:12-13
Van olyan út, mely helyesnek látszik az ember előtt, és vége a halálra menő út.
Nevetés közben is fáj a szív; és végre az öröm fordul szomorúságra.
Jer.17:9
Csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az; kicsoda ismerhetné azt

2.Ezek az Igek nem a szemelyes dontes hozatalra hivatkozik ,hanem:

a) valtozasok viselkedesunkben

Roma 8:14Mert a kiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai.

Gal.5:18 Ha azonban a Lélektől vezéreltettek, nem vagytok a törvény alatt

b)gyulekezeti egyseg
Kol.3:15

És az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hívattatok egy testben; és háládatosak legyetek

c) A Szentlelek vezerlete az Uj Szovetseg megirasaban

Janos 16:12-14
Még sok mondani valóm van hozzátok, de most el nem hordozhatjátok.
De mikor eljő amaz, az igazságnak Lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, a miket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek.

G.AZ UTANZAS- a célok és tervek beállítása a vágy alapján, hogy olyanok legyenek, mint olyan mások, akiket csodálunk.Ezt a modszert hatarozottan vissza kell utasitani ket okbol is:

1.A Biblia ramutat arra hogy ez a a test munkaja melynek forrasa az irigyseg es versengesi vagy.
2 Mozes 20:17 Ne kívánd a te felebarátodnak házát. Ne kívánd a te felebarátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgálóleányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, a mi a te felebarátodé

1 Kor.3:4-5

Mert mikor egyik ezt mondja: Én Pálé vagyok; a másik meg: Én Apollósé; nem testiek vagytok-é?
Hát kicsoda Pál és kicsoda Apollós? Csak szolgák, kik által hívőkké lettetek, és pedig a mint kinek-kinek az Úr adta.

Gal.5:24-26
A kik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt.
Ha Lélek szerint élünk, Lélek szerint is járjunk.
Ne legyünk hiú dicsőség kívánók, egymást ingerlők, egymásra irígykedők

Filip.1:15 Némelyek ugyanis irígységből és versengésból is, de mások jóakaratból is hirdetik a Krisztust

2.A Biblia arra tanit hogy a Szentlelek minden hivot egyeni szolgalatra hiv el hasznalva szellemi ajandekait.

1 Kor.12:4-11
A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a Lélek.
A szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr.
És különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, a ki cselekszi mindezt mindenkiben.
Mindenkinek azonban haszonra adatik a Léleknek kijelentése.
Némelyiknek ugyanis bölcseségnek beszéde adatik a Lélek által; másiknak pedig tudománynak beszéde ugyanazon Lélek szerint;
Egynek hit ugyanazon Lélek által; másnak pedig gyógyítás ajándékai azon egy Lélek által;
Némelyiknek csodatévő erőknek munkái; némelyiknek meg prófétálás; némelyiknek pedig lelkeknek megítélése; másiknak nyelvek nemei; másnak pedig nyelvek magyarázása;
De mindezeket egy és ugyanaz a Lélek cselekszi, osztogatván mindenkinek külön, a mint akarja.
Mert a miképen a test egy és sok tagja van, az egy testnek tagjai pedig, noha sokan vannak, mind egy test, azonképen a Krisztus is.

Janos 21:22Monda néki Jézus: Ha akarom, hogy ő megmaradjon, a míg eljövök, mi közöd hozzá? Te kövess engem

Nincsenek megjegyzések: