2009. május 29.

TEVES VEZETESI MODSZEREK

A. JOVENDOMONDAS-tudakozas a jovo irant,vagy titkos ismeretek felfedezese,varazslo eszkozokkel.
2 Mozes 22:18-Varázsló asszonyt ne hagyj életben.

5 Mozes 18:9-14-
Mikor te bemégy arra a földre, a melyet az Úr, a te Istened ád néked: ne tanulj cselekedni azoknak a népeknek útálatosságai szerint.
Ne találtassék te közötted, a ki az ő fiát vagy leányát átvigye a , tűzön se jövendőmondó, se igéző, se jegymagyarázó, se varázsló;
Se bűbájos, se ördöngősöktől tudakozó, se titok-fejtő, se halottidéző;
Mert mind útálja az Úr, a ki ezeket míveli, és ez ilyen útálatosságokért űzi ki őket az Úr, a te Istened te előled.
Tökéletes légy az Úrral, a te Isteneddel.
Mert ezek a nemzetek, a kiket te elűzesz, igézőkre és jövendőmondókra hallgatnak; de tenéked nem engedett ilyet az Úr, a te Istened.

Jo most gondolnunk arra mennyire elterjedt orszagunkban a jovendomondas gyakorlasa kulonbozo modszerekkel

B.TALALATOK-kulonbozo metodusok hasznalata a dontesek vetelekor- azon a hiten alapszik hogy Isten az aki adja az eredmenyt ilyen esetben

1.Sorsvetes-mely az Oszovetseg idejen megszokott volt

3 Mozes 16:7-10

Azután vegye elő a két kecskebakot, és állassa azokat az Úr elé a a gyülekezet sátorának nyílásához,
És vessen sorsot Áron a két fiatal bakra; egyik sorsot az Úrért, a másik sorsot Azázelért.
És áldozza meg Áron azt a bakot, a melyre az Úrért való sors esett, és készítse el azt bűnért való áldozatul.
Azt a bakot pedig, a melyre az Azázelért való sors esett, állassa elevenen az Úr elé, hogy engesztelés legyen általa, és hogy elküldje azt Azázelnek a pusztába.

2.Az Uj Szovetsegben egyetlen helyen talaljuk meg ezt a modszert mely a Szentlelek kitoltetese elott volt( Apost.Csel. 1:26
Sorsot vetének azért reájok, és esék a sors Mátyásra, és a tizenegy apostól közé számláltaték. )
A mai hiveknek sokkal biztosabb modszer all rendelkezesukre.

C.A "gyapju" modszere-Ez a modszer kulonbozo jeleken alapszik melyet a hivo ker Istentol hogy akaratat megtudja.

Birak 6:36 -40
És monda Gedeon az Istennek: Ha csakugyan az én kezem által akarod megszabadítani Izráelt, a miképen mondottad,
Íme egy fürt gyapjat teszek a szérűre, és ha csak maga a gyapjú lesz harmatos, míg az egész föld száraz leénd: erről megtudom, hogy valóban az én kezem által szabadítod meg Izráelt, a mint mondottad.
És úgy lőn. Mert mikor másnap reggel felkelt, és megszorítá a gyapjat, harmatot facsart ki a gyapjúból, egy tele csésze vizet.
És monda Gedeon az Istennek: Ne gerjedjen fel a te haragod én ellenem, hogy még egyszer szólok. Hadd tegyek kísérletet, kérlek, még egyszer e gyapjúval. Legyen, kérlek, szárazság csak a gyapjún, és harmat az egész földön.
És úgy cselekedék Isten azon az éjszakán, és lőn szárazság csak magán a gyapjún, míg az egész foldon harmat lon.
Az Ur Jezus a jelek kereset a hitetlenseggel tette egyenlove.

Lukacs 1:18-20
És monda Zakariás az angyalnak: Miről tudhatom én ezt meg? mert én vén vagyok, és az én feleségem is igen idős.
És felelvén az angyal, monda néki: Én Gábriel vagyok, ki az Isten előtt állok; és küldettem, hogy szóljak veled, és ez örvendetes dolgokat jelentsem néked.
És ímé megnémulsz és nem szólhatsz mindama napig, a melyen ezek meglesznek: mivelhogy nem hittél az én beszédimnek, a melyek beteljesednek az ő idejökben
Mate12:39 Ő pedig felelvén, monda nékik: E gonosz és parázna nemzetség jelt kiván; és nem adatik jel néki, hanemha Jónás prófétának jele
Es parancsolja nekunk:
2 Kor.5:7(Mert hitben járunk, nem látásban )
Isten olyan hiveket akar kik ismerik hangjat-akaratat s alavetik magukat Neki hitben.

1 megjegyzés:

Budai Evódia írta...

köszönöm. most olvastam el. várom a folytatást:)