2010. január 28.

ISTEN FELKER HOGY CSATLAKOZZ HOZZA (25B)folytatas

Hogy megismerd Istent szemelyesen gondolj arra hogy O dolgozott itt a foldon,vilagunkban, s mind mai napon munkalkodik.Jezus eletevel bizonyitott.O azt vallotta hogy azert jott hogy az Atya akaratat cselekedje s nem onceluan dolgozott s elt.
. Monda nékik Jézus: Az én eledelem az, hogy annak akaratját cselekedjem, a ki elküldött engem, és az ő dolgát elvégezzem. Janos 4:34
Én semmit sem cselekedhetem magamtól; a mint hallok, úgy ítélek, és az én ítéletem igazságos; mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak akaratát, a ki elküldött engem, az Atyáét.5:30
Mert azért szállottam le a mennyből, hogy ne a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, a ki elküldött engem.6:38
És a ki küldött engem, én velem van. Nem hagyott engem az Atya egyedül, mert én mindenkor azokat cselekszem, a melyek néki kedvesek. 8:29
Én dicsőítettelek téged e földön: elvégeztem a munkát, a melyet reám bíztál, hogy végezzem azt.17:4
Jezus Krisztus az Atyahoz szegodott s vegezte a rabizott munkat.
Isten szeret s kijelenti magat nekunk is hogy bevonjon munkajaba.Amikor latjuk hogy Isten dolgozik korulottunk ez felhivast jelent szamunkra hogy hozzaszegodjunk.S szukseges eletunkkel alkalmazkodnunk tervehez.
Lehetseges hogy Isten dolgozzon korulotted s te ne lasd ezt a dolgot?
Igen, megtortenhet.Egy pelda erre Elizeus es szolgaja mikor Dotan varaban voltak korulveve egy ellenseges sereg altal:
. Felkelvén pedig jókor reggel az Isten emberének szolgája, kiméne, és ímé seregek vették körül a várost, és lovak és szekerek. És monda néki az ő szolgája: Jaj, jaj, édes uram! mit cselekedjünk? 16. Felele ő: Ne félj. Mert többen vannak, a kik velünk vannak, mint a kik ő velök. 17. És imádkozott Elizeus és monda: Óh Uram! nyisd meg kérlek az ő szemeit, hadd lásson. És megnyitá az Úr a szolga szemeit és láta, és ímé a hegy rakva volt tüzes lovagokkal és szekerekkel Elizeus körül Kiralyok II.6:15-17
Urunk Jezus sirt Jeruzsalem felett:. És mikor közeledett, látván a várost, síra azon. 42. Mondván: Vajha megismerted volna te is, csak e te mostani napodon is, a mik néked a te békességedre valók! de most elrejtettek a te szemeid elől. Lukacs 19:42
Isten Maga volt kozottuk,jeleket es csodakat teve s nem ismertek fel!
Ket feltetele van annak hogy felismerjuk Istent munkalkodvan korulottunk:
1.Elo szemelyes kapcsolatban lenni Istennel
2.Isten a kezdemenyezo abban hogy szellemi latasunk megnyissa hogy lathassuk mit dolgozik O.

Isten nem azt keri hogy menjunk s dolgozzunk Neki,hanem feltarja elottunk hol is dolgozik O hogy hozzaszegodjunk.A kezdemenyezes mindig Istene.
Isten kijelenti Magat s ezaltal munkara hiv minket.

1 megjegyzés:

Csillagos írta...

Köszönöm, Iri. Hívtalak játszani, nézz be hozzám!