2012. április 7.

MINDEN KEDVES OLVASOMNAK

 ALDOTT FELTAMADASI UNNEPET KIVANOK!


                                                               

5 megjegyzés:

Marietta írta...

A zsoltárok 136.

1Adjatok hálát az ÚRnak, mert jó, mert örökké tart szeretete!
2Adjatok hálát az istenek Istenének, mert örökké tart szeretete!
3Adjatok hálát az urak Urának, mert örökké tart szeretete!
4Nagy csodákat művel egymaga, mert örökké tart szeretete.
5Bölcsen alkotta meg az eget, mert örökké tart szeretete.
6A földet a víz fölé terítette, mert örökké tart szeretete.
7Megalkotta a nagy égitesteket, mert örökké tart szeretete,
8a napot, hogy uralkodjék nappal, mert örökké tart szeretete,
9a holdat és a csillagokat, hogy uralkodjanak éjjel, mert örökké tart szeretete.
10Lesújtott Egyiptom elsőszülötteire, mert örökké tart szeretete.
11Kihozta onnan Izráelt, mert örökké tart szeretete,
12erős kézzel és kinyújtott karral, mert örökké tart szeretete.
13Kettéhasította a Vörös-tengert, mert örökké tart szeretete,
14átvezette rajta Izráelt, mert örökké tart szeretete.
15De a fáraót és seregét a Vörös-tengerbe szorította, mert örökké tart szeretete.
16Vezette népét a pusztában, mert örökké tart szeretete.
17Nagy királyokat vert meg, mert örökké tart szeretete,
18dicső királyokat ölt meg, mert örökké tart szeretete:
19Szíhón emóri királyt, mert örökké tart szeretete,
20és Ógot, Básán királyát, mert örökké tart szeretete.
21Odaadta országukat örökségül, mert örökké tart szeretete,
22örökségül szolgájának, Izráelnek, mert örökké tart szeretete.
23Gondolt ránk megaláztatásunkban, mert örökké tart szeretete.
24Megszabadított ellenségeinktől, mert örökké tart szeretete.
25Ő ad eledelt minden élőlénynek, mert örökké tart szeretete.
26Adjatok hálát a menny Istenének, mert örökké tart szeretete!

(Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája )

iri írta...

Koszonom Marietta!

Marietta írta...

Szívesen!

Pecznyík Pál
Múló helyett!

Jézus pazarlóan hinti
a mennyország kincseit,
mert igazi öröm, béke,
jóság, hűség nincsen itt.

Világ, csak múlandót nyújthat,
s elillan, mint délibáb,
hamisfényű kincsek után
törtet a szív, fut a láb.

Tülekedés, versenyfutás,
jobbért való küzdelem,
bár mondhatnám alázattal,
közöm ehhez, nincs nekem.

Mit szem láthat, kéz megfoghat,
mind múlandó, itt marad,
vándorútján nem gátolja
azt, ki menny felé halad.

Jézus hinti, én meg gyűjtöm,
lelkem égi kincseit,
megváltottan, itt hagyom majd,
bűneim bilincseit!


Pecznyík Pál
Vereség után győzelem!

Golgotai események
máig nem évültek el,
Királyát és Megváltóját
ítélte ott, Izrael!
Árulás és elfogatás,
sötét éjjel ment végbe,
kezünk helyett, bilincs került,
hű Megváltónk kezére!
Elkövetett bűneinknek
mérhetetlen az ára,
bűnös helyett, a bűntelent
feszítették a fára!
Amíg Jézus követői
sírtak, Uruk halálán,
addig Jézus teste fölött,
diadalt ült a Sátán.

Diadalittas öröme,
nem sokáig tarthatott,
Jézus teste, sziklasírban,
soká nem maradhatott.
Hamarosan elérkezett,
Húsvét csodás hajnala,
sírról el hengerült a kő,
s ráült Isten angyala!
Jézus feltámadt a sírból,
övé lett a győzelem!
Égből Sátán levettetett,
öröm volt a mennybe fenn!

Íme a gyászos vereség,
győzelemre változott!
Áldjuk érte Megváltónkat,
aki értünk áldozott!

Celldömölk,
2010. IX. 30.

Szeretettel,
Marietta

Marietta írta...

Pecznyík Pál

Van szabadulás!

Szenvedélyek rabságában,
ó de sokan élnek,
szenvedélyük bilincseit
hordják ifjak, vének.

Sokan hosszú éveken át,
lubickolnak benne,
szenvedélyek széles útján,
kábulatban menve.

Drága fiatal életek,
ideg-ronccsá válnak,
sokan áldozataivá,
korai halálnak!

Ám szenvedély rabjának is,
üdvre, van esélye,
a Golgotán érte is hullt,
Jézus drága vére!

Ha Jézusra bízza megát,
szenvedélyek rabja,
életében felragyog majd,
a szabadság napja.

Már örömmel fordít hátat,
vonzó szenvedélynek,
Isten felé száll ajkáról,
boldog hálaének.

Szenvedélyből szabadultak,
vallják boldog hittel,
szent Fiának váltságáért,
várja őket Isten!

Inci írta...

Én is kívánok áldott húsvétot!