2011. december 10.

ALDOTT VASARNAPOT MINDANNYIOTOKNAK!

                                                

0. És örökkévaló szövetséget kötök velök, hogy nem fordulok el tőlök és a velök való jótéteménytől, és az én félelmemet adom az ő szívökbe, hogy el ne távozzanak tőlem