2013. szeptember 30.

HETFOTOL HETFOIG

Daniel
Milyen is Daniel? Mar az elso fejezetbol kitunik , hogy bator,batorsaga volt visszautasitani  a kiraly eledelet, nem felt attol , hogy kiserlete az eledelekkel rosszul sul el.
. És mondá Dániel a felügyelőnek, a kire az udvarmesterek fejedelme bízta vala Dánielt, Ananiást, Misáelt és Azariást: 
  12. Tégy próbát, kérlek, a te szolgáiddal tíz napig, és adjanak nékünk zöldségféléket, hogy azt együnk, és vizet, hogy azt igyunk. 
  13. Azután mutassák meg néked a mi ábrázatunkat és amaz ifjak ábrázatát, a kik a király ételével élnek, és a szerint cselekedjél majd a te szolgáiddal. 
  14. És engede nékik ebben a dologban, és próbát tőn velük tíz napig.Daniel 1
Batorsaga volt vallalni a kiralyi alom megfejteset.
 És beméne Dániel, és kéré a királyt, hogy adjon néki időt, hogy megjelenthesse az értelmet a királynakDaniel 2:16
Nem rettent meg az oroszalnoktol sem, s inkabb vallalta ezt mintsem a kiralyt imadja s nem Istent
 Akkor azok a férfiak berohantak és megtalálák Dánielt, a mint könyörge és esedezék az ő Istene előtt. 
  12. Ekkor bemenének, és mondák a királynak a király tilalma felől: Nem megírtad-é a tilalmat, hogy ha valaki kér valamit valamely istentől vagy embertől harmincz napig, tekívüled oh király, vettessék az oroszlánok vermébe? Felele a király és monda: Áll a szó! a médek és persák vissza nem vonható törvénye szerint.Daniel 6
Daniel  batorsaga hitebol eredt,Isten iranti bizalmabol.Bizalommal volt Isten irant mert ismerte.A kovetkezokben ezt fogom vizsgalni , mikent es milyennek ismerte Daniel Istent.Hogy jutott ilyen hitre.

Nincsenek megjegyzések: