2013. június 7.

JO ERZES MIKOR ILYEN MEGLEPETESEKET

Tartogat a vilaghalo szamunkra.Egy kedves, batorito levelet kaptam egyik olvasomtol, s kivantam veletek is megosztani s engedelyt kertem ra, s megkaptam.
Ime a level:

Kedves Iri!

Bóbita vagyok.
Nem vettem észre az email címedet eddig.
Mostanában találtam a honlapodra. Olvasgattam bele egy keveset. De Kamillát, Evódiát  és még másokat is most találtam meg.  Nekem nincs (még)  blogom. 
Budapesti vagyok, munkanélküli, pénztelen, egyedülálló, 58 éves és nem túl egészséges.  Hívő  és református. Én is harcolom a naponkénti  harcolnivalókat. Leginkább magammal.  Most hogy ezt leírtam, rájöttem, hogy tényleg csakis magamat kell legyőznöm, de minden nap. Kitartónak kell lenni, mert az ehhez való erőt megkapjuk Tőle. Nehéz nektek is, nekem is és még sokaknak, egyre nehezebb. Tudjuk, hogy Urunk nagyon szeret minket. Ennek annyi, de annyi jelét adta már. 
Nem lehet feladni. Át tudunk minden akadályon menni: csak felfelé kell néznünk, Rá, és nem a nehézségekre. Akkor sikerülni fog. És megkapjuk  az Élet koronáját.
Olvassuk el (én is veletek együtt) a hit hőseit, a Zsid. 11-et. Hittel mindent le tudunk győzni.  Mi a hit?  A láthatatlan dolgokról való bizonyosság. Mi bizonyosak vagyunk  az ÚR megváltásában,  szeretetében, ígéreteiben. Akkor?? Mennünk kell előre konokul. 
Zsid 12,11 pedig: "Első pillanatban semmiféle fenyítés sem jár örömmel, hanem keserves, ámde utóbb a megigazulás békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik abban edződnek."
Minket használni akar az ÚR, azért lettünk kiválasztva.  A feladatra fel kell készülnünk. Most van a felkészítésünk. Az Ő katonái vagyunk. Az Ő katonái lehetünk.  Ez fantasztikus!!!
Nem fordulhatunk vissza és nem futamodhatunk meg. Hogyan?! Elfutunk, miközben Ő az életét adta értünk?!  Egyszerűen nem tehetjük meg ezt. Ki kell tartanunk. Pláne, hogy tudjuk, hogy minden ígéretét betartja. Az ígéret szerint a világ végezetéig nem hagy el. De itt jobban össze van szedve:

Ne félj, mert én veled vagyok
Így szól hozzám az én Istenem: Én az Úr, aki előtted me−
gyek, én leszek teveled; el nem maradok tőled,sem el nem
hagylak:ne félj és ne rettegj!Veled leszek; el nem hagylak
téged,sem el nem maradok tőled. (5Móz. 31,8. Józs. 1,5.) 
Irgalmas Isten az Úr, az én Istenem, nem hagy el engem,
sem el nem veszít, sem el nem felejtkezik a szövetségéről,
amely felől megesküdt nekem az Úr. (5Móz. 4,31.)
Légy bátor — azt mondja az Úr — légy bátor és cselekedd
az Igét, mert én veled vagyok. Az Igét, amellyel szövetségre
léptem veled, és az én Szellemem benned marad. Ne félj!
Ne félj, mert én veled vagyok és megtöltöm házad dicsőség−
gel. (Agg. 2,4. 5. 7.)
Megparancsolta nekem az Úr: Légy bátor és erős!
Ne félj és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened
mindenben, amiben jársz. (Józs. 1,8. 9.) 
Ezért én erős és bátor vagyok, nem félek és nem rettegek,
mert az Úr, az én Istenem maga jön velem; nem marad el
tőlem,sem el nem hagy engem. (5Móz. 31,6.) 
Mikor vizen mész át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok
el nem borítanak, ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng
meg nem perzsel téged. (Ésa. 43,2.) 
Veled vagyok mindenütt, valahová mész, és kiirtom min−
den ellenségedet előtted; és nagy hírnevet szerzek neked,
mint a nagyoknak, akik e földön vannak. (2Sám. 7,9.) 
Veled vagyok mindenütt, valahová mész, minden ellensé−
gedet elvesztem a te orcád előtt, és olyan hírnevet szerzek
neked, amilyen híre a hatalmasoknak van, akik e földön
vannak. (1Krón. 17,8.) 
26Nem félek, mert Te velem vagy, nem csüggedek, mert
Te vagy az én Istenem, megerősítesz, sőt megsegítesz,
ésigazságod jobbjával támogatsz. Megszégyenülnek,
akik fölgerjednek ellenem, semmivé lesznek és elvesznek,
akik velem perlekednek. Megsemmisülnek teljesen, akik
engem háborgatnak. Mivel Te a jobb kezemet fogod, és
ezt mondod nekem: Ne félj, én megsegítelek! (Ésa. 41,10–13.)
Így szól hozzám az Úr, a Teremtőm, az én alkotóm: Ne félj,
mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy!
Mivel kedves vagy az én szemeimben, becses vagy és
én szeretlek. (Ésa. 43,1. 4.) 
Az én szolgám vagy, akit gyámolítok, az én választot−
tam vagy, akit szívem kedvel, Szellememet adtam beléd.
(Ésa. 42,1.)
Azt mondod az Igédben: Nem hagylak el, sem el nem
távozom tőled, nem hagylak segítség nélkül, nem hagyom
hogy elvessz, bizony nem hagyom! Ezért bizalommal telve
és bátran mondom: Az Úr az én segítségem, nem félek;
ember mit árthat nékem? (Zsid. 13,5. 6.)

Szeretettel, testvéri szeretettel ölellek kedves Iri. Tudom, hogy neked is erőt adnak ezek az Igék, mint ahogy én is megerősödtem most. Egyetlen csatát sem engedünk át a Sátánnak.

Soós Borbála = Bóbita

5 megjegyzés:

sedith írta...

Köszönöm mindkettőtöknek!
Jaj, de sokszor elfeledkezünk, hogy itt van, velünk van, és csak a nehézségeket, megpróbáltatásokat látjuk!
Kell néha, hogy valaki felnyissa a szemünket, amikor magunktól nem vagyunk képesek rá.

iri írta...

Ezert vagyunk Edith, hogy egymast batoritsuk, te is szavaiddal bizonyitod ezt,hogy nem hiabavalo egyuttmukodesunk!

Marietta Matécsa írta...

Úré minden köszönet az erősítő sorokért!!!!

Bármilyen nehézség is vesz körül tudd meg, hogy nincs messze a segítség!
Egy karnyújtásnyira van.

A szabadulást pedig nem a mi elképzelésünk szerint,
hanem Isten gondolatai szerint kapjuk meg!

Jakab 1,2
"Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek,
tudván hogy hitetek próbája állhatatosságot eredményez. "

''Hála az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus!"
-aki megszabadít minket e halálra ítélt testből!

Áldjon meg Téged az ÚR!


Az Úr gondoskodik Rólad! Semmitől se félj !!!!!

Higgy a csodákban!

Indulj sétákra, és nap mint nap várnak csodák.
Az ÚR veled van, Ő soha nem hagy el .........ez a legnagyobb csoda!

"Ő az élő Isten, és örökké megmarad, és az ő országa meg nem romol, és uralkodása mind végig megtart;
A ki megment és megszabadít, jeleket és csodákat cselekszik mennyen és földön; "

Isten azért szeret téged mert ő Isten és nem azért mert te tettél, vagy nem tettél valamit.

Mindegy hogy jó vagy rossz a helyzet, változni fog.
Bizodalmad az Úrban legyen teljes szívedből teljes erődből.

Jakab 1,17
"Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való,
és a világosságok Atyjától száll alá, a kinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka."

A végén már csak az számít hogy szeretettél.......

Légy áldott minden napon ! Minden kedves Olvasóknak is!

Szeretettel az Úr kegyelméből,
Marietta

iri írta...

Koszonom Marietta!

Névtelen írta...

Csodalatos!Koszonom!Minden nap kell hogy valaki elmondja ujra !De mijen nagyszeru igy osszefeglalva minden igeret.Kedves Iri, az Ur adjon erot nektek minden napra, hogy tovabb tudjatok vegezni a ratok bizott munkat.Legyetek aldottak!Es gyonyoru a kert is a terasz is.-Hajnal Kiss-