2012. január 4.

HA SZERDA AKKOR TEA


Nem tudom, ha elozo bejegyzesemhez irt Ige ellenkezo erzeseket valtott ki, vagy egyszeruen ugy tunt, viszont egy dolog biztos:
az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait Zsidok 4:12

Es hat Hoseas konyve eleg kemeny beszed, de Isten Igeje, s nagyon figyelmesen olvassuk sok mindenre tanithat minket.
Nezzuk meg milyen borzalmakat ir le a konyv, a nep bunerol, s Istentol valo eltavolodasarol.
7 resz
 A mikor gyógyítani akarnám Izráelt, akkor tudódik ki Efraim vétke és Samaria gonoszsága; mert csalárdul cselekesznek, tolvaj tör be, és rabló fosztogat az utczán. 
  2. És eszökbe sem veszik, hogy emlékezem minden gonoszságukra. Most körülvették őket az ő cselekedeteik, a melyek színem előtt vannak. 
  3. Gonoszságukkal gyönyörködtetik a királyt, és hazugságaikkal a fejedelmeket. 
  4. Mindnyájan házasságtörők; olyanok, mint a kemencze, a melyet befűt a sütő; szünetel a tüzeléssel, a tészta bekovászolásától annak megkeléséig. 
  5. Királyunk napján a fejedelmek beteggé lesznek a bor hevétől; csúfolóknak nyújtja az ő kezét. 
  6. Mert, mint a kemencze, közelednek álnokságukban az ő szívökkel. Egész éjszaka alszik az ő sütőjök; reggel ég, mint a lángoló tűz. 
  7. Mindnyájan tüzesek, mint a sütő kemencze, és megemésztik biráikat. Királyaik mind elhullottak. Nincs köztök senki, a ki hozzám kiáltana. 
  8. Efraim összekeveredett a népekkel. Olyanná lőn az Efraim, mint a meg nem fordított pogácsa. 
  9. Idegenek emésztik erejét, de ő nem veszi észre. Ősz hajjal is hintve van már, és azt sem veszi észre

Milyen haragra gerjeszti Istent balvanyimadasaval,gonoszsagaval,
5-ik resz

Fújjátok meg a kürtöt Gibeában, a tárogatót Rámában; rivalgjatok Beth-Avenben: Utánad Benjámin. 
  9. Efraim pusztává lesz a büntetés napján; Izráel törzsei ellen kijelentettem a változhatatlan ítéletet. 
  10. Júda fejedelmei olyanok, mint a határrontók; kiontom rájok az én haragomat, mint a vizet. 
  11. Efraim el van nyomva, összetörve az ítélettől, mert tetszett néki követni az emberi rendelést! 
  12. Én pedig olyanná lettem Efraimnak, mint a moly, és a Júda házának, mint a rothadás

 s megis milyen csodalatos atyai szivrol tanuskodik a 11-ik fejezettol kezdve

.Miképen adnálak oda Efraim, szolgáltatnálak ki Izráel!? Miként adnálak oda, mint Admát, tennélek olyanná, a milyen Seboim?! Megesett bennem az én szívem; fellángolt minden szánalmam! 
  9. Nem végzem el haragomnak hevét; nem fordulok vissza Efraim vesztére; mert Isten vagyok én és nem ember, a Szent te közötted, és nem haraggal jövök én. 
  10. Az Urat fogják követni. Ordít, mint az oroszlán; ha ő ordít, remegve gyűlnek össze fiak napnyugot felől. 

Erdemes figyelmesen tanulmanyozni,mert ugy igaz Isten kegyelmes, de ugyanakkor szent es igazsagos Isten.

Kicsoda a bölcs, hogy értse ezeket? Kicsoda az értelmes, hogy eszébe vegye ezeket?! Bizony igazak az Úrnak útai, és az igazak járnak azokon, az istentelenek pedig elesnek rajtok.Hoseas 14:10

Amen!

1 megjegyzés:

Gogyan Eva írta...

Isten,hatalma,nagysaga,de igazsaga,szeretete is jelen van az igekben es ha figyelmesek vagyunk eletunkben is.