2011. szeptember 5.

HETFOTOL HETFOIGOLYAN JO TUDNI , HOGY SOKAN VAGYUNK KIK ISTENT DICSOITIK ES SZERETIK!
ALDOTT LEGYEN MINDENKI KI HETFOTOL HETFOIG AZ IGE FENYEBEN EL!

HADD GYONYORKODJUNK EGYUTT E CSODALATOS IGEBEN!

 Dícsérjétek az Urat. Dicsérem az Urat teljes szívből: az igazak környezetében és a gyülekezetben.
  2. Nagyok az Úrnak cselekedetei; kivánatosak mindazoknak, a kik gyönyörködnek azokban.
  3. Dicsőség és méltóság az ő cselekedete, és igazsága megmarad mindvégig.
  4. Emlékezetet szerzett az ő csudálatos dolgainak; kegyelmes és irgalmas az Úr.
  5. Eledelt ad az őt félőknek; megemlékezik az ő szövetségéről örökké.
  6. Cselekedeteinek erejét tudtul adta az ő népének, nékik adván a pogányok örökségét.
  7. Kezeinek cselekedetei hűség és igazság; minden ő végzése tökéletes.
  8. Megingathatlanok örökké és mindvégig; hívségből és egyenességből származottak.
  9. Váltságot küldött az ő népének, elrendelte szövetségét örökre; szent és rettenetes az ő neve.
  10. A bölcseség kezdete az Úrnak félelme; jó belátása van mindenkinek, a ki ezt gyakorolja; annak dicsérete megmarad mindvégig.  ZSOLTAR 111


1 megjegyzés:

Gogyan Eva írta...

Aldott a mi Urunk,zengjunk neki hala dalt.