2011. augusztus 1.

HETFOTOL HETFOIG Mily szerelmetesek a te hajlékaid, Seregeknek Ura! 
  3. Kivánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornáczai után; szívem és testem ujjongnak az élő Isten felé. 
  4. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, a hová fiait helyezhesse, - a te oltáraidnál, oh Seregeknek Ura, én Királyom és én Istenem! 
  5. Boldogok, a kik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen! Szela. 
  6. Boldog ember az, a kinek te vagy erőssége, s a te ösvényeid vannak szívében. 
  7. Átmenvén a Siralom völgyén, forrássá teszik azt; bizony áldással borítja el korai eső. 
  8. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. 
  9. Uram, Seregeknek Istene! hallgasd meg az én könyörgésemet; hallgasd meg Jákóbnak Istene! Szela. 
  10. Mi paizsunk! Tekints alá, oh Isten, és lásd meg a te felkented orczáját! 
  11. Mert jobb egy nap a te tornáczaidban, hogysem ezer másutt; inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogysem lakni a gonosznak sátorában! 
  12. Mert nap és paizs az Úr Isten; kegyelmet és dicsőséget ád az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, a kik ártatlanul élnek. 
  13. Seregeknek Ura! Boldog ember az, a ki bízik benned.
 Zsoltar 84

2 megjegyzés:

Boriska írta...

De jó volt ez a Zsoltár. Érdemes az Urban bizni. Elgondolom...milyen kegyelmes és szerető Istenünk van.Igéreteit beváltja , csak mi legyünk hüségesek hozzá.Erre vágyom tiszta szivemből.

Sári mama írta...

Ámen

Drága Iri! Igen teljes szívvel, lélekkel, örömmel, hálával és folyamatosan kell, hogy dicsérjük a mi Urunkat, gyönyörű ez a Zsoltár. Boldog a szívem, hogy itt lehetek és köszönöm, hogy hétfőtől hétfőig felismerhetem a reményt, az örömöt és a szeretetet amely az Úrtól származik. Halleluja'