2011. március 21.

CELTUDATOS ELET TIZENEGYEDIK NAP (ELSO RESZ)

                  ISTEN BARATJAVA  LEVEN

 Mert ha, mikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel
 az ő Fiának halála által, sokkal inkább megtartatunk
 az ő élete által minekutána megbékéltünk vele. Roma 5:10
Isten szeretne legjobb baratod lenni.

Istennel valo kapcsolatodnak tobb arnyalata van.
O a te Teremtod,
Urad,
Tanitod,
Birod,
Megvaltod
Atyad,

Jőjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le; essünk térdre az Úr előtt, a mi alkotónk előtt!Zsolt95:6
 Magasztaljátok az uraknak Urát; mert örökkévaló az ő kegyelme. Zsolt136:3

Az Eden ketjeben tanui lehettunk ennek az idealis kapcsolatnak.Adam es Eva egy szoros barati kapcsolatnak orvend Istennel.
 Ott nem letezett semmifele ritual, ceremoniak,sem vallas, csak egyszeruen egy szeretetteljes kapcsolat ember es Isten kozott.Sem felelem, sem onvad nem letezett.
  Adam es Eva orvendett Istennek , s Isten nekik.
Mi erre voltunk teremtve, hogy Isten jelenleteben eljunk.Viszont a bunbeeses utan ez a kapcsolat megromlott .
Az O testamentum idejen csak nehany embernek adodott az a kivaltsag , hogy Istennel barati kapcsolatban legyen.
  Mozes es Abraham mint Isten baratai vannak emlitve.
David Isten szive szerinti ember.Job , Enoh es Noe szoros kapcsolatban voltak Istennel
 Az Úr pedig beszéle Mózessel színről színre, a mint szokott ember szólani barátjával; és mikor Mózes a táborba visszatére, az ő szolgája az ifjú Józsué, Núnnak fia, nem távozék el a sátorból 1Mozes 33:11

17. Monda azért az Úr Mózesnek: Megteszem ezt is a mit kívántál; mert kedvet találtál szemeim előtt, és név szerint ismerlek téged. 

Oh mi Istenünk! nem te űzéd-é ki e földnek lakóit a te néped az Izráel előtt, és nem te adád-é azt Ábrahámnak, a te barátod magvának mindörökké?2Kronika 20:7

 És beteljesedett az Írás, a mely ezt mondja: Hitt pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdoníttatott néki igazságul, és Isten barátjának neveztetett. Jakob 2:23

 És mikor őt elveté, támasztá nékik Dávidot királyul; kiről bizonyságot is tőn és monda: Találtam szívem szerint való férfiút, Dávidot, a Jesse fiát, ki minden akaratomat véghez viszi. Ap.Csel.13:22

De Noé kegyelmet talála az Úr előtt. 
  9. Noénak pedig ez a története: Noé igaz, tökéletes férfiú vala a vele egykorúak között. Istennel jár vala Noé.1Mozes 6:8-9

Az O Testamentum idejen inkabb Isten felelem mint kapcsolat letezett, Isten nepe kozott.

Mikor Jezus Krisztus a kereszten fizetett buneinkert,” . És ímé a templom kárpítja fölétől aljáig ketté hasada;”-ezaltal bemenetelunk leven Istenhez ,Jezus Krisztus aldozata altal.
 Nemcsak pedig, hanem dicsekedünk is az Istenben a mi Urunk Jézus Krisztus által, a ki által most a megbékélést nyertükRoma 5:11

Istennel valo baratsag csakis az O kegyelmenek koszonheto Krisztus aldozata altal

Mindez pedig Istentől van, a ki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és a ki nékünk adta a békéltetés szolgálatát;2 Kor.5:18

Utat nyitva az Atyaval , Fiuval s Szentlekkel valo kapcsolatra.

A mit hallottunk és láttunk, hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségtek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal. 1Janos 1:3

 Hű az Isten, ki elhívott titeket az ő Fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal való közösségre1Kor.1:9

Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és az Istennek szeretete, és a Szent Léleknek közössége mindnyájatokkal.

Nem mondalak többé titeket szolgáknak; mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura; titeket pedig barátaimnak mondottalak; mert mindazt, a mit az én Atyámtól hallottam, tudtul adtam néktek Janos 15:15

Lehet nehezen ertheto , hogy Isten egy barati kapcsolatba akar velunk lepni,de O ezt mondja:
 Mert nem szabad imádnod más istent; mert az Úr, a kinek neve féltőn szerető, féltőn szerető Isten ő.2Mozes 34:14

Ismerni es szeretni Istent nagy kivaltsag

Hanem azzal dicsekedjék, a ki dicsekedik, hogy értelmes és ismer engem, hogy én vagyok az Úr, a ki kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorlok e földön; mert ezekben telik kedvem azt mondja az Ur

Jeremias 9:24
2 megjegyzés:

Gogyan Eva írta...

Barat-barat de nem akarmilyen,hanem IGAZI BARAT aki nem hagy cserben,akiben nem csalodunk,aki nem a maga hasznat keresi hanem a mi javunkat akarja.Csodas,hu barat.

orulok,a tovabi tanulmanynak,mar akartam is kerdezni,hogy bevegzodott es en nem tudok rolla.

iri írta...

Koszonom erdeklodesed.
Nem, nincs meg vege,csak eppen lassubb most a tempo a kislanyokkal.
40 napos tanulmany ugyhogy van meg boven.