2012. június 4.

HETFOTOL HETFOIG
HOZZATOK TI KERLEK BATORITO IGEKET MI EZEN A HETEN SEGITSEGETEKRE VOLT.

ELORE KOSZONOM!

7 megjegyzés:

Marietta írta...

Pecznyík Pál
Igaz szeretet!

Földünk minden nemzete,
szomjas emberrel tele.
Nézd a szülőt, gyermeket,
szeretetért, mint eped.
Keresi vággyal teli,
bár fárad, de nem leli.
Sátán, földön szerteszét,
kínálja, langyos vizét.
Ám, aki abból iszik,
még jobban meg szomjazik.
Mert az, múló szeretet,
megtartani, nem lehet!
Költenek rá, hiába,
a gyűlölet, kizárja.

Az igazi szeretet,
nem földön, mennyben ered!
Örök: soha nem fogy el,
szívek szomját, oltja el.
Jertek, szomjas földlakók,
szeretetre szomjazók.
Isten, igaz szeretet,
üdít, szomjas szíveket.
Mind az, ki abból iszik,
többé meg nem szomjazik.
Kit e szeretet betölt,
gyolcs ruhát kap odafönt!
Ott lesz lelke új hona,
koronát hord, homloka!


Celldömölk,
2012. VI. 2.

Marietta írta...

Pecznyík Pál
Szeretetre vágyunk!

Urunk, szeretetre vágyunk,
rideg, önző a világunk.

Kérünk: tégy bennünket eggyé,
szereteted, nőjön heggyé!

Juthasson fel özvegy, árva,
a szeretet hegycsúcsára!

Ott fény ragyog, örök, áldott,
betölti az új világot!

Abban trónol lelkünk Atyja,
boldog lesz, ki megláthatja!

Bárcsak sok szív, vágyna oda,
ott bűn s halál, nem lesz soha!

Csak boldogság, öröm, béke,
melynek soha nem lesz vége!

Celldömölk
2012. VI. 2.

Marietta írta...

Igazgyöngyök - A hit ösvényén

"Minden vigasztalás Istene". (".Kor.1:3)

Vigasztaló az a tudat, hogy Isten mindent gyermekei javára munkál, és hogy különös érdeklődést tanúsít ügyeik legkisebb részletei iránt is.
Jó ismeri az őt szeretőknek tett ígéreteit, ezek közül az egyik az, hogy az Úr soha nem hagyja el az övéit és nem marad el tőlük.(Zsid. 13:5) Egy másik ígéret szerint egyetlen ellenünk irányuló fegyver sem ér célba, egy következő pedig arról biztosít, hogy az Úr a mi menedékünk, így semmi okunk a félelemre.
Megnyugtató tudat, hogy jó Pásztor botja és vesszője megvédi és megmenti a legtöbbet eltévelygő bárányokat is - a vessző megvéd a betolakodóktól, a bot pedig vezet és kiment a bajból. A legnagyobb vigasztalás azonban a Szentlélek munkája, aki belső békességet és bizonyosságot ad.


Igazgyöngyök - Az Ige asztaláról

"Csakugyan azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek?" (1. Mózes 3:1)

A "csakugyan" szó gyanakvást fejez ki, azt sugallja egy valós dologról, hogy az nem is olyan biztos. Erre akarta a Sátán rávenni Évát és ugyanezt akarja ma is a keresztényekkel. Ami Isten mond, az mind valóság: ígéretei igazak : a megjutalmazás is biztos. Ő ad és vezet, helyreállít és megtart mindenkit, aki csak bizalmát belé helyezi.
Ha valamilyen probléma merül fel, az azért van, mert a "valóban" szót kiragadjuk a megfelelő értelmezéséből. Számít ez egyáltalán, Hát nincsen következmény?
Figyelmen kívül hagyni "a valóságot" egy bűnnel és rendetlenséggel teli világot eredményez, amint látjuk is magunk körül.
Igen, a megváltás valóság, mivel a bűn is valóság, és Isten valóban azt mondta: "Ne tedd!".

(Kisfüzetecske - ITM Kiadó)

Marietta írta...

Tanulj meg jobb döntéseket hozni!
„…az okos vigyáz a lépésére” (Példabeszédek 14:15)

Ha még mindig ugyanazokba a hibákba esel ötvenévesen, mint amikbe húszévesen estél, bölcsességet kell kérned Istentől. „Az értelmes ember szíve ismeretet szerez, és a bölcsek füle ismeretre törekszik” (Példabeszédek 18:15). Ami most vagy, azt azok a döntések határozták meg, amiket a múltban hoztál. Ha meg akarod változtatni a jövődet, tanulj meg jobb döntéseket hozni! Légy bölcs! Engedd, hogy ezek az alapelvek vezessenek: a) soha ne hozz hosszú távú döntéseket átmeneti körülményekre alapozva! Ha így teszel, később bánni fogod. b) Ne hagyd, hogy az érzelmek elvakítsák értelmedet! Imádkozz, mérlegeld gondosan a dolgokat, érett ítélőképességre alapozd döntéseidet! c) Éles szemű emberekkel vedd körül magadat, és vedd igénybe ajándékaikat, de ne félemlítsen meg szakértelmük! d) Szánj időt arra, hogy minden lehetőséget átgondolj! Ami ma jónak tűnik számodra, holnap talán nem fog annyira jónak tűnni! e) Nem tudsz minden fronton eredményesen harcolni, tehát körültekintően válaszd meg a csatáidat! Egyszerűbben szólva: van olyan, amiért nem érdemes harcolni. f) Szánj időt a teljes igazság megismerésére! A feltételezések válsághoz vezetnek. g) Vedd tekintetbe minden lépés várható következményeit! Kérdezd meg magad: „Kész vagyok most arra, hogy ezzel foglalkozzak?” h) Legyen gondod rá, hogy elvárásaid ne haladják meg lehetőségeidet és erőforrásaidat! Légy realista! Ha nem tudsz számolni, ne keress állást pénzügyi területen! Ha nem tudsz énekelni, ne akarj lemezt kiadni! Arra koncentrálj, amihez Isten ajándékot adott neked! Abban leszel sikeres! i) Az idő a leginkább korlátozott és a legértékesebb eszközöd. Ne pazarold! j) adj magadnak 10% esélyt arra, hogy tévedsz, 50%-os esélyt arra, hogy elárulnak, és 100% elkötelezettséget arra, hogy bízni fogsz Istenben, mész előre, és túléled az egészet!

Bob GassSőt téged is kérlek, hűséges munkatársam, segíts nekik, akik együtt küzdöttek velem az evangéliumért;" (Fil 4:3a)

Nem véletlen, hogy Ádám nem érezte magát jól egyedül még a paradicsomi állapotok közepette sem. Szüksége volt társra. S akkor lett teljessé az élete, amikor Isten hozzáillő segítőtársat adott mellé Éva személyében.

Azóta is így van ezzel az ember. Társra van szükségünk az életben, a munkában, de még a hitben is. Ezért adta Isten a gyülekezetet, hogy ott éneklő, imádkozó, velünk együtt igét hallgató és igét megtartó társakra leljünk.

S azért nem érzi jól magát sok-sok ember a földön, mert nincs társa! Társtalan a magánéletében, a munkahelyén, sokan még a családjukban is. Ebből a magányos állapotból hív ki minket hit által az Isten. Aki Atyjára lel a Mindenhatóban, annak embertársa is lesz a földön az Istene mellett. Mindig a szívembe hasít a 38 éve beteg története, aki így vallott Jézusnak: "Nincs emberem.". Ezért nem tudott időben belépni a Betesda tavába, mert nem volt, aki segítsen neki. S Jézus meglátta, rátalált, így lett Istene és lett embere!

Akinek van Istene, van társa. Az Úr ad mellénk hűséges segítőtársat, munkatársat. Kérjük el Tőle, s adjuk hálát is értük Pál apostollal együtt!

/Katona Béla/

Gogyan Eva írta...

"Nem kesik el az igerettel az Ur,mint nemelyek kesedelemnek tartjak;hanem hosszan tur erettunk,nem akarvan,hogy nemelyek elvesszenek,hanem,hogy mindenki megteresre jusson."
1Peter;3:9

kissilferfinoona írta...

Kedves Iri! Tudod, irtam neked, hogy engem is mennyi próba körül vett, és ez az ige nagyon megnyugtat, ajálom neked is!
Tudod, ha leülök vagy ha felállok, messziről is eszre veszed szándékomat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden utamra.(Zsolt.139.2-3)
...milyen jó, hogy tud rólunk!!!

Éva írta...

1Én vagyok az igazi szőlőtő, s Atyám a szőlőműves. 2Minden szőlővesszőt, amely nem hoz gyümölcsöt, lemetsz rólam, azt pedig, amely terem, megtisztítja, hogy még többet teremjen. 3Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. 4Maradjatok hát bennem, s akkor én is bennetek maradok. Amint a szőlővessző nem teremhet maga, csak ha a szőlőtőn marad, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. 5Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, s én benne, az bő termést hoz. Hisz nélkülem semmit sem tehettek. 6Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, ha elszárad. Összeszedik, tűzre vetik és elég. 7Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok. 8Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy bő termést hoztok, és a tanítványaim lesztek. 9Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg szeretetemben. 10Ha teljesítitek parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, amint én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok szeretetében. 11Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek is, és teljes legyen az örömötök. 12 (János evangéliuma)